Chemische samenstellingWe vonden maar liefst 108 stoffen die gebruikt worden bij de productie van borstimplantaten  
die gebruikt worden bij de productie van siliconen borstimplantaten. >> 

In DIT Excel-bestand kunt u zien dat er maar liefst 19 doodshoofden en 44 Andreaskruisen staan die aangeven hoe gevaarlijk de chemische stoffen zijn, zoals; Kwik, Kobalt, Lood, Benzeen,Tolueen, Arsenicum, Platinum en er komen PCB's vrij. >>

 • 2,6-Cis Diphenylhexamethylcyclotetrasiloxane >>
 • D4 octamethylcyclotetrasiloxaan  >>
 • D5 decamethylcyclopentasiloxaan >>
 • DEHP >>
 • Methyleen blauw >>
 • PCB's komen vrij >>
 • Platina >>
 • Siloxanen >>
 • Vinyl Chloride >>
 • Volatile Organic Compound >>
 • Zware metalen >>

 • Wat zijn de gezondheidseffecten van de cocktail van deze chemische stoffen? Schade aan longen, hersenen, DNA, zenuwen, lever, nieren, maag-darm, schildklier, oog en oor, beenmerg, huiduitslag, onvruchtbaarheid, psychologische stoornissen, fenobarbital-achtige werking, dood  >>


 • Hormonen en endocriene disruptors >>


 • Corrosie van polymeren >>

 • Foto: Implantaten worden in een bak met Xylene gedoopt.