Leder

Vandring och stigcykling

Flottarleden löper tätt efter Voxna älv. Leden startar i Runemo och slutar i Söräng. Leden passar hela familjen och erbjuder såväl badbryggor och fina fiskevatten som utsiktsplatser och grillmöjligheter. En underbar dagstur!

I Knåda, norr om Edsbyn, finns flera vandringsleder. Många av dem är också mycket lämpliga för mountainbike. Vintertid hittar man kommunens största utbud av skidspår just där

Filmat av Emil Forsmark, Ovanåkers stigcyklister.

Väster om Alfta på Vikeberget löper en fin led. Följ länken för att hitta dit!

Filmat av Ovanåkers stigcyklister.

Eggaspåret och Finnskogsleden

Vandra eller cykla! Utgå från Skålsjögården eller Skräddrabo med den fina nya kartan, som finns hos oss!

Filmat av Ovanåkers stigcyklister.

Pilgrimmer har vandrat längs Pilgrimsleden, från olika platser i Europa, för att besöka domen i Nidaros (Trondheim). Delen i Alfta har anor från 1100-talet och är en del av vårt kulturarv. Leden löper i tät skogsterräng med öppna gläntor, tjärnar och myrar. Man kan gå mellan Svabensverk i söder, över bergen nära sjön Mållången (där man har en milsvid utsikt) fram till Älvkarhed. Karta till Pilgrimsleden i Ovanåkers kommun finns på www.skraddrabo.se


Filmat av Ovanåkers stigcyklister.

Vandrarhemmets kartor och förslag inför Vandringens dag.

Vi sitter med i styrelsen för den ekonomiska föreningen Leder i Helsingeskogen, som bl.a. arbetar med att skapa en riktigt bra led mellan Edsbyn och Alfta.

Cyklister, skidåkare, ryttare, skoteråkare och vandrare finns med i styrelsen. Bli medlem!

Föreningen stödjer och stöds av vårt gemensamma projekt Biosfärområde Voxnadalen.

Leder i Helsingeskogen har en Facebooksida och en Hemsida!

Biosfärområde Voxnadalen finns på Naturkartan. Den kan du ladda ner som app och där hittar du det mesta du behöver veta om det område du tänker besöka: vandrings- och cykelleder, vindskydd och badplatser, utsikter och andra ställen med höga naturvärden; kommunala anläggningar, ideella föreningars anläggningar och platser som finns på privat mark.