ప్రగతి నివేదిక

  676days since
  2010-11 విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభించి

  MyText box

  ప్రకటనలు

  Notification

  రాజీవ్ విద్యామిషన్

  రాజీవ్ విద్యామిషన్, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ   

       

  సర్వ శిక్షా అభియాన్ లక్ష్యాలు

  1.    2010 వరకు 6-14 సంవత్సరాలు వయస్సు గల బాల బాలికలందరికీ గుణాత్మక, ఉపయోగ కరమైన ఎలిమెంటరీ విద్య ను అందించడం.

  2.    పాఠశాల నిర్వాహణ లో సమాజం చురుకుగా పాల్గొనడం ద్వారా బాల బాలికల్లో వివక్షను, సామజిక, ప్రాంతీయ భేదాలను తొలగించడం.

   


  free counter
  free counter