Stanovy spolku

Spolek rodičů při 3. ZŠ Jindřichův Hradec
Text stanov je ve formátu .pdf v podobě, jak byl schválen členskou schůzí dne 8. října 2015 a zapsán do spolkového rejstříku.
Ċ
David K,
14. 10. 2015 12:27