Aktivity spolku

Cílem spolku je zejména:

 1. podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ
 2. zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky ZŠ, pro jejich zdravý vývoj,
 3. podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí,
 4. spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ

Plánované akce ve školním roce 2017/2018
 • pomoc s výstavbou venkovní učebny
 • příspěvek na plaveckou výuku prvňáčků
 • podpora konkrétních projektů jednotlivých učitelů
 • pomoc při realizaci školních a družinových akcí (odměny apod.)
 • odměny nejlepším žákům na konci roku

Realizované akce v minulých letech

 • venkovní voliéra, arboretum a naučná stezka v areálu školy
 • ples k 50. výročí založení školy
 • tradiční financování dopravy na hory pro žáky sedmých tříd
 • multifunkční plocha - hřiště na pozemku školy (podpora při návrhu a společné financování se zřizovatelem školy)
 • dovybavení školního hřiště, sportovní pomůcky
 • a mnohé další...

Žádost o příspěvek ze SRPŠ - projekt


Zápisy z jednání rady spolku

 • Zápis z rady spolku 10_2017.pdf   30 kB – 19. 11. 2017 8:56, SRPŠ 3.ZŠ J.Hradec (v.1)
 • Zápis z rady spolku 10_2016.pdf   30 kB – 10. 11. 2016 11:27, David K (v.1)
 • Zápis z rady spolku 10_2015.pdf   45 kB – 14. 10. 2015 12:31, David K (v.1)
 • Zápis ze SRPŠ 10_2014.pdf   42 kB – 10. 11. 2014 16:14, David K (v.1)
 • Zápis ze SRPŠ 10_2013.pdf   44 kB – 22. 10. 2013 16:33, David K (v.1)
Zobrazuje se 5 souborů ze stránky Zápisy z jednání.

Zápisy z členské schůze spolku

 • Zápis z Členské schůze 2017.pdf   63 kB – 19. 11. 2017 8:57, SRPŠ 3.ZŠ J.Hradec (v.1)
 • Zápis z Členské schůze 2016.pdf   62 kB – 10. 11. 2016 11:09, David K (v.1)
 • Zápis z Členské schůze 2015.pdf   62 kB – 14. 10. 2015 12:35, David K (v.1)
 • Zápis z Valné hromady 2014.pdf   60 kB – 10. 11. 2014 16:14, David K (v.1)
 • Zápis z Valné hromady 2013.pdf   60 kB – 22. 10. 2013 16:35, David K (v.1)
Zobrazuje se 5 souborů ze stránky Zápisy z členské schůze.