Spolek rodičů při 3. ZŠ

Snaží se podporovat školu při realizaci aktivit mimo rámec, který ji poskytuje zřizovatel, a zároveň zajišťovat komunikaci mezi rodiči a školou, jak informováním rodičů o vzdělávacích a výukových plánech školy, tak i zároveň zprostředkováním připomínek či stížností rodičů vedení školy. Je dobrovolným spolkem rodičů a zákonných zástupců dětí.

Kontakt
Spolek rodičů při 3. ZŠ;
Jarošovská 746/II, Jindřichův Hradec
srps3zs@gmail.com

IČO: 22716661
DIČ: CZ22716661
č.ú.: 3063863309/0800


Základní informace
Rodiče se stanou členy spolku zaplacením členského příspěvku. Získávají tím možnost ovlivňovat činnost spolku a podílet se na rozhodování o podpoře jednotlivých aktivit. Mohou tak činit buď přímo, nebo prostřednictvím třídních zástupců volených v každé třídě vždy po prvních třídních schůzkách ve školním roce.

Schůze rady SRPŠ probíhají vždy 30 minut před začátkem rodičovských sdružení ve sborovně na druhém pavilonu.

Pro tento školní rok činí výše příspěvku SRPŠ 150,- Kč na žáka.

Stanovy

Hospodaření v minulých letech


Členové rady sdružení


Aktuality

  • Pozvánka na členskou schůzi Opět po roce bychom Vás rádi pozvali na třídní schůzky a zejména na naše setkání, které proběhne PO jejich skončení, čili ve čtvrtek 12. října 2017 cca od 17.00 ...
    Přidáno v 1. 10. 2017 12:48, autor: SRPŠ 3.ZŠ J.Hradec
  • Pozvánka na členskou schůzi Opět po roce bychom Vás rádi pozvali na třídní schůzky a zejména na naše setkání, které proběhne PO jejich skončení, čili v úterý 11. října cca od 17.00 v ...
    Přidáno v 3. 10. 2016 9:06, autor: David K
  • Nové stanovy Upraven web, nahrány nové stanovy schválené členskou schůzí, přidán rozpočet na rok 2015/2016 a finanční uzávěrka za minulý hospodářský rok.
    Přidáno v 14. 10. 2015 13:25, autor: David K
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 13 Zobrazit více »