Vrednosti motoričkih sposobnosti

        NEKADAŠNJE VREDNOSTI TESTIRANJA UČENIKA 5-8. RAZREDA

                                             V razred - skok u dalj iz mesta 
                                                        (septembar)
   
 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan             Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 125 126-136  137-161   162-171  veći od 172
 Učenici  manji od 131 132-141   142-166  167-175  veći od 176 
                                                 
                                                           (jun)
      
 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 130 131-142  143-168   169-179  veći od  180
 Učenici  manji od 140 141-154 155-179 180-188  veći od 189 

 
                                            V razred - Bacanje medicinke
                                                         (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 200 205-235 240-425 430-455  veći od 460
 Učenici  manji od 205 210-245 250-470 475-510  veći od 515


                                                           (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 205 210-245 250-450 455-480   više od 485
 Učenici  manje od 210 215-250 255-500  505-535  više od 540
 
                                            V razred - trčanje na 30m 
                                                        (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 7,2  7,1-5,5  5,4-4,9   4,8-4,7  manje od 4,6
 Učenici  više od 6,6 6,5-5,4   5,3-4,4  4,3-4,2  manje od 4,1


                                                            (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 7,0 6,9-5,4  5,3-4,8   4,7-4,6  manje od 4,5
 Učenici  više od 6,5 6,4-5,3   5,2-4,3  4,2-4,1  manje od 4,0


                                V razred - Odbijanje lopte od zida
                                                     (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 4  5-10  11-15   16-17  više od 18
 Učenici  manje od 5 6-11  12-16  17-18  više od 19


                                                           (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 5  6-11  12-16   17-18  više od 19
 Učenici  manje od 6  7-12   13-17  18-19  više od 20

 
                                        V razred - Mešoviti zgib iz visa
                                                       (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 2  3-7  8-13  14-15  više od 16
Učenici  manje od 3 4-10  11-21  22-24  više od 25


                                                          (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 2  3-8  9-14  15-16  više od 17
 Učenici  manje od 3  4-11  12-22  23-25  više od 26


                                           V razred - 500m/800m
                                                   (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 3:30  3:29-2:44  2:43-2:00 1:59-1:50   manje od 1:49
 Učenici  više od 4:00 3:59-3:50  3:49-3:00  2:59-2:43  manje od 2:42


                                                         (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 3:25  3:24-2:39  2:38-1:55  1:54-1:49  manje od 1:48
 Učenici  više od 3:58  3:57-3:48  3:47-2:59   2:58-2:42  manje od 2:41                                              VI razred - skok u dalj iz mesta 
                                                        (septembar)
   
 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan             Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 131 132-143  144-169   170-180  veći od 181
 Učenici  manji od 141 142-155   156-180  181-189  veći od 190 
                                                 
                                                           (jun)
      
 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 136 137-152  153-177   178-184  veći od  185
 Učenici  manji od 145 146-165 166-189  190-205  veći od  206 

 
                                            VI razred - Bacanje medicinke
                                                         (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 210 215-250 255-455 460-485  veći od 490
 Učenici  manji od 215 220-255 260-485 490-540  veći od 545


                                                           (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 215 220-255 260-465 470-500   više od 505
 Učenici  manje od 220 225-265 270-565  570-600  više od 605
 
                                            VI razred - trčanje na 30m 
                                                        (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 6,9  6,8-5,4  5,3-4,8   4,7-4,6  manje od 4,5
 Učenici  više od 6,4 6,3-5,0   4,9-4,4  4,3-4,2  manje od 4,1


                                                            (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 6,8 6,7-5,3  5,2-4,7   4,6-4,5  manje od 4,4
 Učenici  više od 6,3 6,2-5,0   4,9-4,4  4,3-4,1  manje od 4,0


                                VI razred - Odbijanje lopte od zida
                                                     (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 5  6-12  13-17   18-19  više od 20
 Učenici  manje od 6 7-13  14-18  19-20  više od 21


                                                           (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 6  7-13  14-18   19-20  više od 21
 Učenici  manje od 6  7-14   15-19  20-21  više od 22

 
                                        VI razred - Mešoviti zgib iz visa
                                                       (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 2  3-8  9-15  16-17  više od 18
Učenici  manje od 4 5-12  13-23  24-26  više od 27


                                                          (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 3  4-10  11-16  17-18  više od 19
 Učenici  manje od 5  6-13  14-24  25-27  više od 28


                                           VI razred - 500m/800m
                                                   (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 3:20  3:19-2:35  2:34-1:53 1:52-1:48   manje od 1:47
 Učenici  više od 3:56 3:55-3:33  3:32-2:51  2:50-2:39  manje od 2:38


                                                         (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 3:15  3:14-2:30  2:29-1:49  1:50-1:46  manje od 1:45
 Učenici  više od 3:52  3:51-3:30  3:29-2:48   2:47-2:37  manje od 2:36 
                                             VII razred - skok u dalj iz mesta 
                                                        (septembar)
   
 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan             Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 137 138-153  154-178   179-182  veći od 183
 Učenici  manji od 146 147-166   167-190  191-206  veći od 207 
                                                 
                                                           (jun)
      
 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 138 139-157  158-177   178-185  veći od  186
 Učenici  manji od 150 151-178 179-200  201-210  veći od  211

 
                                            VIIrazred - Bacanje medicinke
                                                         (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 220 225-260 265-470 475-505  veći od 510
 Učenici  manji od 225 230-270 275-570 575-610  veći od 615


                                                           (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 225 230-270 275-480 485-520   više od 525
 Učenici  manje od 230 235-275 280-665  670-700  više od 705
 
                                            VII razred - trčanje na 30m 
                                                        (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 6,7  6,6-5,2  5,1-4,6   4,5-4,4  manje od 4,3
 Učenici  više od 6,2 6,1-4,9   4,8-4,3  4,2-4,0  manje od 3,9


                                                            (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 6,6 6,5-5,1  5,0-4,5   4,4-4,3  manje od 4,2
 Učenici  više od 6,1 6,2-4,8   4,7-4,2  4,1-3,9  manje od 3,8


                                VII razred - Odbijanje lopte od zida
                                                     (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 6  7-14  15-19   20-21  više od 22
 Učenici  manje od 6 7-15  16-20  21-22  više od 23


                                                           (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 6  7-15  16-20   21-22  više od 23
 Učenici  manje od 6  7-16   17-21  22-23  više od 24

 
                                        VII razred - Mešoviti zgib iz visa
                                                       (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 3  4-11  12-17  18-19  više od 20
Učenici  manje od 5 6-13  14-25  26-28  više od 29


                                                          (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 5  6-12  13-18  19-20  više od 21
 Učenici  manje od 6  7-14  15-26  27-29  više od 30


                                           VII razred - 500m/800m
                                                   (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 3:10  3:09-2:25  2:24-1:47 1:46-1:44   manje od 1:43
 Učenici  više od 3:50 3:49-3:28  3:27-2:46  2:45-2:33  manje od 2:32


                                                         (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 3:05  3:04-2:20  2:19-1:45  1:44-1:42  manje od 1:41
 Učenici  više od 3:45  3:44-3:27  3:26-2:44   2:43-2:31  manje od 2:30                                              VIII razred - skok u dalj iz mesta 
                                                        (septembar)
   
 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan             Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 139 140-154  155-179   180-186  veći od 187
 Učenici  manji od 151 152-179   180-206  207-218  veći od 219 
                                                 
                                                           (jun)
      
 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 140 141-156  157-181   182-189  veći od  190
 Učenici  manji od 160 161-185 186-209  210-225  veći od  226 

 
                                            VIII razred - Bacanje medicinke
                                                         (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manji od 230 235-270 375-480 485-525  veći od 530
 Učenici  manji od 240 245-290 295-680 685-715  veći od 720


                                                           (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 240 245-360 365-490 495-560   više od 565
 Učenici  manje od 250 255-295 300-695  700-745  više od 750
 
                                            VIII razred - trčanje na 30m 
                                                        (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 6,4  6,3-5,0  4,9-4,4   4,3-4,2  manje od 4,1
 Učenici  više od 6,0  5,9-4,9   4,8-4,0  3,9-3,8  manje od 3,7


                                                            (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 6,3 6,2-4,9 4,8-4,3   4,2-4,1  manje od 4,0
 Učenici  više od 5,9 5,8-4,5   4,3-3,9  3,8-3,7  manje od 3,6


                                VIII razred - Odbijanje lopte od zida
                                                     (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 7  8-15  16-21   22-23  više od 24
 Učenici  manje od 7  8-16  17-22  23-24  više od 25


                                                           (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 7  8-16  17-22   23-24  više od 25
 Učenici  manje od 7  8-17   18-23  24-25  više od 26

 
                                        VIII razred - Mešoviti zgib iz visa
                                                       (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 5  6-12  13-18  19-21  više od 22
Učenici  manje od 6  7-14  15-27  28-30  više od 31


                                                          (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 6  7-13  14-19  20-22  više od 23
 Učenici  manje od 7  8-15  16-28  29-31  više od 32


                                           VIII razred - 500m/800m
                                                   (septembar)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  više od 3:00  2:59-2:19  2:18-1:44 1:43-1:41   manje od 1:40
 Učenici  više od 3:43 3:42-3:26  3:26-2:43  2:42-2:30  manje od 2:29


                                                         (jun)

 Ocena  Nedovoljan  Dovoljan Dobar   Vrlo dobar  Odličan
 Učenice  manje od 2:59  2:58-2:18  2:17-1:43  1:42-1:40  više od 1:39
 Učenici  manje od 3:40  3:39-3:25  3:24-2:42   2:41-2:29  više od 2:28 


Showing 0 items
AuthorTitleDescription
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
AuthorTitleDescription
Showing 0 items