Strona główna‎ > ‎

Zamówienia

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”  

„Na dostawę koparko – ładowarki oraz mulczera koszącego”.


Ċ
Edward Kruk,
26 paź 2018, 04:35
ĉ
Edward Kruk,
15 paź 2018, 10:33
ĉ
Edward Kruk,
23 paź 2018, 09:12
ĉ
Edward Kruk,
23 paź 2018, 09:11
ĉ
Edward Kruk,
15 paź 2018, 10:33
Ċ
Edward Kruk,
26 paź 2018, 05:05
Comments