Enheder

Her kan du finde vores enheder i gruppen. Under hver enhed finder du en beskrivelse af aldersgruppen for enheden samt hvornår der afholdes møde. 

Gruppens enheder er:
  • Familiespejder, 3-6 år
  • Bæver, 0-1 klasse
  • Ulve, 2-4 klasse
  • Tropspejder, 5-7 klasse
  • Senior, 8 klasse til 17 år
  • Rover/Klan Badeand, 17 år og opefter