O nás...veľkoobchod s priemyselným tovarom a stavebným materiálom
sprostredkovateľská činnosť
sprostredkovanie dopravy - činnosť smerujúca k nadviazaniu kontaktov medzi dopravcom a prepravcom
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
výskum trhu a verejnej mienky
reklamné činnosti
čistenie budov
sprostredkovanie kurzov, školení, seminárov
finančný leasing
faktoring a forfaiting-inkasné služby nebankového charakteru
maloobchod mimo riadnej predajne
zásielkový predaj
demolačné a zemné práce
prípravné práce pre stavbu
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
výroba transportného betónu
výroba športového tovaru
výroba malty
automatizované spracovanie dát
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
činnosť stavbyvedúceho; pozemné stavby
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
vykonávanie dopravných stavieb
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov
tesárstvo
pokrývačstvo
vedenie účtovníctva
Comments