S O F Slovakia s.r.o.Naša stavebná firma SOF Slovakia, s.r.o.
ponúka svojím zákazníkom široký sortiment služieb v odvetví staviteľstva.

Zaoberáme sa betónom, štrkom, cementom, pieskom. Do našich služieb rovnako patrí aj dodávanie týchto stavebných materiálov, požičovňa malej stavebnej mechanizácie, miešačiek, vŕtačiek, búracích kladív, až po prenájom buniek či skladov. Poradenstvo v tejto oblasti je samozrejmosťou.

S
amostatnou kapitolou v našej firme je autodoprava.

Poskytujeme rozsiahlu škálu dopravných prostriedkov,
návesov, domiešavačov a skladačov.

Najnovšie naša firma poskytuje aj
prenájom priestorov.


Betonáreň:
                                         Poradenstvo:
-všetky druhy betónových zmesí.
            -v oblasti stavebníctva

Služby,dodávka:                         Prenájom priestorov:
-všetkých druhov betónových zmesí
-cement voľne ložený,vrecovaný
-štrkopiesok s dopravou
-piesok kopaný s dopravou

Požičovňa:
-malá stavebná mechanizácia (vŕtačky,
miešačky,búracie kladivá)
-bunky,sklady

Autodoprava:
-návesové súpravy SCANIA
-domiešavače SCANIA
-sklápače S3