หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆ

เรียนท่านสมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่รักทุกท่าน
สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่
 
คลิกอ่านวารสารทั้งฉบับ
คลิกอ่านรายละเอียด

สมัครสมาชิกสมาคมฯ คลิกที่นี่

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานของ อปท.

ร่วมแสดงความคิดเห็นผลักดันร่าง พรบ.กองทุนสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 10 August 2011 )
หน้าเว็บย่อย (1): download
Comments