Zborniki

slovenskih slavističnih kongresov od 2005 dalje

Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Videm 2018Slovenistika in slavistika v zamejstvu  Videm. Ur. Andreja Žele in Matej Šekli. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2018. 408 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 28.) 
Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Ljubljana 2016Iz jezika v jezik  slovenščina v prevodih. Ur. Andreja Žele. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2016. 92 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 27.) 
Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Ljubljana 2015Bilten ob štiridesetletnici zveze pokrajinskih slavističnih društev. Ur. Andreja Žele. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2015. 152 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 26.) 
Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Ljubljana 2014Bilten ob 80-letnici Slavističnega društva Slovenije. Ur. Boža Krakar Vogel, Petra Jordan in Matjaž Zaplotnik. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2014. 96 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 25.) 
Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Nova Gorica 2013Slavistika v regijah  Nova Gorica. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2013. 296 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 24.) 
Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Koper 2012Slavistika v regijah  Koper. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2012. 360 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23.) 
Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Maribor 2011Slavistika v regijah – Maribor. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2011. 304 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 22) ISBN 978-961-6715-08-9.
Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Ljubljana 2010Vloge središča – konvergenca regij in kultur. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2010. 480 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 21) ISBN 978-961-6715-06-5.
Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Monošter 2009Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2009. 468 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 20) ISBN 978-961-6715-04-1.
  • Fotografija na naslovnici zbornika: Mlada žanjica, uporabljena skladno z licenco Creative Commons "Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.0 Nedoločena", avtor Franc Lanjšček, posneto 18. julija 2004 v Murskih Črncih.
  • Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Celovec in Pliberk 2008Slovenščina med kulturami: Slovenski protestantizem in medkulturnost, Slovenski jezik in književnost med kulturami, Književnost in jeziki manjšin, Slovenščina sms. Ur. Miran Košuta. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008. 368 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 19) ISBN 978-961-6715-01-0. 
    Klikni za povečano sliko naslovniceSlovenski slavistični kongres, Trst 2007Živeti mejo: Živeti mejo, Slovenska književnost v stiku, Slovenski jezik v stiku, Slavistika in slovaropisje v stiku, Zamejska mladinska književnost. Ur. Miran Košuta. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. 400 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 18) ISBN 13 978-961-91015-9-9 Izvlečki prispevkov iz zbornika – wordova datoteka
    Slovenski slavistični kongres, Zagreb 2006. Preseganje meje: Izdajanje slovenske leposlovne klasike, Slovenistični Zagreb, Ilirizem, Slovanske literature in slovenska književnost, Slovenistična in primerjalna literarna veda, Slovenist v razredu. Ur. Miran Hladnik. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006. 354 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 17) ISBN 13 978-961-91015-5-1.
    Slovenski slavistični kongres, Lendava 2005. Vloga meje: Madžarsko-slovenska razmerja, slovenistika na sosednjih univerzah, zahodnoslovanski študiji, izbor šolskega berila, humanistika in družboslovje v Pomurju. Ur. Miran Hladnik. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2005. 278 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 16) ISBN 961-91015-4-5.


    Comments