Kongres 2011‎ > ‎

Zasnova kongresa


Slovenski slavistični kongres je osrednja vsakoletna prireditev Zveze društev Slavistično društvo Slovenije. Namenjen je izmenjavi, preverjanju in širitvi znanstvenih spoznanj, ki so plod izvirnega raziskovalnega dela na področju jezikoslovja in literarne vede, sega pa tudi v sosednja področja kulturologije, didaktike in pedagogike, brez katerih si ni mogoče predstavljati interdisciplinarno razširjene sodobne slovenistike niti uspešnega poučevanja slovenščine na vseh ravneh izobraževanja. Po uspešno izvedenih kongresih v Zagrebu (2006), Trstu (2007), Celovcu (2008), Monoštru (2009) in Ljubljani (2010) bo Slovenski slavistični kongres letos potekal v Mariboru, natančneje med 29. 9. in 1. 10. 2011 v prostorih Univerze v Mariboru.

Slovenski slavistični kongres v Mariboru bo osrednje slovenistično in slavistično strokovno znanstveno srečanje leta 2011. V preteklih letih smo s kongresi obiskali središča v zamejstvu in Ljubljano, novi ciklus kongresov pa želi omogočiti strokovni javnosti poglobljen vpogled v nova slovenistična/slavistična središča, ki so se razvila v Sloveniji poleg Ljubljane. Najstarejše je v Mariboru, ki bo naslednje leto najbolj od vseh zazrt tudi v prihodnost, saj bo že v polnosti živel v pripravah na prevzem vloge evropske prestolnice kulture 2012.

Namen kongresa:
Kongresnikom želimo na srečanju predstaviti raziskovalne dosežke slavistike in slovenistike na mariborski univerzi od njenih začetkov do danes, njihove podobnosti in razlike ter sožitja in razhajanja z dognanji strokovnjakov iz drugih slavističnih univerzitetnih središč in njihovo implementacijo v širšo strokovno prakso. Zato smo k sodelovanju povabili vse področne strokovnjake z mariborske univerze, na čelu z akademikinjo prof. dr. Zinko Zorko, za prikaz konkurenčnosti stališč pa še strokovnjake z vseh drugih univerzitetnih središč v Sloveniji in zamejstvu ter na Hrvaškem. 

Ožji organizacijski odbor 22. Slovenskega slavističnega kongresa:
Alenka Valh Lopert, predsednica SD Maribor,
Melita Zemljak Jontes, tajnica SD Maribor,
Natalija Ulčnik,tajnica SD Maribor,
Ines Voršič, blagajničarka SD Maribor,
Boža Krakar Vogel, predsednica Zveze društev SD Slovenije,
Petra Jordan, tajnica Zveze društev SD Slovenije,
Matjaž Zaplotnik, urednik kongresnih gradiv in tiska.
 
Oblikovanje kongresnega grafičnega simbola: Nika Lopert


Izjava za medije:

Slovenski slavistični kongres je osrednja vsakoletna prireditev Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, temeljni in najširši znanstveni in strokovni sestanek strokovnjakov s področja slavistike in slovenistike v Sloveniji, ki zajema naš celoten kulturni prostor. Namenjen je izmenjavi, preverjanju in širitvi znanstvenih spoznanj, ki so plod izvirnega raziskovalnega dela na področju jezikoslovja in literarne vede, sega pa tudi na sosednja področja kulturologije in specialne didaktike, brez katerih si ni mogoče predstavljati interdisciplinarno razširjene sodobne slovenistike/slavistike niti uspešnega poučevanja slovenščine na vseh ravneh izobraževanja. 

Slovenistiko v Sloveniji je potrebno razumeti kot temeljno disciplino v slovenskem nacionalnem interesu, raziskovalna središča v Sloveniji pa kot svetovna središča za raziskovanje in poučevanje slovenističnih in primerjalno slavističnih vsebin. Upoštevajoč to samopodobo bo novi ciklus slavističnih kongresov predstavil nova središča slovenistike/slavistike v Sloveniji, ki so nastala na univerzah zunaj Ljubljane. Temeljni cilji kongresa imajo vsako leto specifike glede na osrednjo temo. V letu 2011 bo to predstavitev mariborske univerzitetne slovenistike/slavistike in njenih odsevov v slovenski in mednarodni prostor, podrobnejši cilji pa naslednji:
1. predstavitev najnovejših znanstveno raziskovalnih dosežkov iz delavnic vrhunskih strokovnjakov Univerze v Mariboru s področja jezikoslovja, literarne vede in specialne didaktike;
2. predstavitev znanstvenih in strokovnih publikacij v zadnjem letu;
3. predstavitev specialno didaktičnih raziskav s tematiko učnih težav v razvijanju sporazumevalne kompetence pri dijakih v programih strokovnega in poklicnega izobraževanja;
4. razpravljanje o odprtih vprašanjih lektorstva;
5. predstavitev aktualnih raziskav s področja širše slavistike ter slovensko-slovanskih kulturnih stikov;
6. razpravljanje o aktualnih vprašanjih slovenščine v javnosti, posebno na področju izobraževanja;
7. predstavitev najboljših diplomskih nalog študentov slovenistike/slavistike v vseh slovenskih univerzitetnih središčih v zadnjih dveh letih;
8. predstavitev naravne in kulturne dediščine in sedanjega kulturnega utripa Maribora in okolice.

Pri tč. 1 so predvidena plenarna predavanja, pri drugih večinoma sekcijski prispevki z diskusijo med udeleženci, vprašanja slovenščine v javnosti in deloma tudi lektorske teme pa bodo obravnavane v obliki okrogle mize.

Kot novost bomo v posebni sekciji organizirali predstavitve najboljših diplomskih del študentov vseh slovenskih slovenistik/slavistik v zadnjih dveh letih. Na ta način želimo nagraditi najbolj prizadevne študente, njihovemu delu omogočiti širšo prepoznavnost, udeležencem pa informacijo o rasti strokovnega podmladka.

Na slavističnih kongresih vedno sodelujejo najeminentnejši strokovnjaki, je prostor razkrivanja raziskovalnih novosti in visoko strokovne ter demokratične diskusije s strokovnim zaledjem, kakršnega ne ponuja sicer noben drug slavistični shod. Kongresnikom želimo na srečanju predstaviti raziskovalne dosežke slavistike in slovenistike na mariborski univerzi od njenih začetkov do danes, njihove podobnosti in razlike ter sožitja in razhajanja z dognanji strokovnjakov iz drugih slavističnih univerzitetnih središč in njihovo implementacijo v širšo strokovno prakso. Zaradi kakovostnih vsebin, predstavljenih dognanj in znanstvene podkovanosti referentov in drugih sodelujočih je pričakovati, da bo tudi mariborski kongres Slavističnega društva Slovenije potrdil sloves najpomembnejšega letnega zborovanja slovenskih slavistov in slovenistov.

Ljubljana, 6. september 2011                                             red. prof. dr. Boža Krakar Vogel
Nazadnje urejeno 7. 9. 2011.

Comments