Kongres 2010‎ > ‎

Preteklo

Predstavitve knjig in projektov

Ob tej priložnosti vabimo tudi vse tiste, ki želite na kongresu predstaviti knjižne novosti in projekte, da pošljete besedilo vaše predstavitve (do 2000 znakov) skupaj s prijavnim obrazcem na sloslavko@gmail.com.

Prijavni obrazec za predstavitelje publikacij/raziskav je:


SLOVENSKI SLAVISTIČNI KONGRES, Maribor 2011 

Predstaviteljica/Predstavitelj:

Zaposlena/Zaposlen v/na:

E-naslov in telefon:

Naslov publikacije, projekta oziroma 
raziskave za predstavitev:

Besedilo predstavitve za kongresni zbornik (max. 2000 znakov z vključenimi presledki, predstavitev naj ne vsebuje opomb pod črto):
Rok oddaje prijav za predstavitve knjig in projektov je 18. julij 2011. Izpolnjeni obrazec prijave z besedilom predstavitve publikacije/projekta pošljite v doc formatu (MS Word) na e-naslov sloslavko@gmail.com. Obenem se ne pozabite prijaviti na kongres s tole prijavnico, s čimer boste potrdili, da nameravate predstavitev zares izvesti. Izvedba predstavitve na kongresu ne prinaša samo promocije pred izbrano ciljno publiko; predstaviteljem knjig in projektom pripada tudi za polovico nižja kotizacija.

Vabilo k prijavi referatov in predstavitev na Slovenskem slavističnem kongresu 2010 v Ljubljani

objavljeno: 19. avg. 2010 11:33 avtor: Slavistično društvo Slovenije   [ posodobljeno 19. avg. 2010 11:39 ]

Letošnji kongres bo potekal na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani  od 30. 9. do 2. 10. 2010.
Zamislili smo si naslednje sklope razpravljanja:
(1) knjižnojezikovni standard in govorice socialnih okolij; 
(2) literarne upodobitve Ljubljane, govora Ljubljančanov in sodobne urbanosti na sploh; 
(3) nacionalni, večkulturni in subkulturni vidik središča; 
(4) sodelovanje z regionalnimi središči; 
(5) študij slovenščine za tujce; 
(6) recepcija sodobne slovenske književnosti v evropskih državah; 
(7) literarna zgodovina in žensko avtorstvo.

Tistim, ki bi želeli predstaviti svojo raziskovalne dejavnost zunaj navedenih sklopov, smo namenili odprto sekcijo:

(8) raziskovalne delavnice jezikoslovcev in literarnih zgodovinarjev/teoretikov: stanje, načrti, infrastruktura.

Ker se je v preteklosti izkazala velika odmevnost razpravljanja na okroglih mizah, bomo letošnjo okroglo mizo namenili poučevanju slovenščine:

(9) didaktika slovenščine med prakso, teorijo, prenovo in organizacijo.

Spomniti se želimo tudi avtorjev, ki sta v prevodih, gledaliških predstavah in gimnazijskem kurikulumu že dolgo navzoča v slovenskem prostoru:

(10) 100-letnica smrti L. N. Tolstoja in 150-letnica rojstva A. P. Čehova.

Ker moramo za izdajo kongresnega zbornika pridobiti sredstva državnih subvencij in sponzorjev, moramo v kratkem izoblikovati dokončni program z imeni referentov in naslovi predavanj. Prosimo zato, da najkasneje do 10. aprila 2010 prijavite svoj referat in pošljete povzetek (do 15 vrstic). Če bo število prijavljenih referatov preseglo programske zmožnosti, bo moral programski odbor med prijavljenimi referati izbirati. Svoj prispevek lahko prijavite tudi kot predstavitev knjige ali projekta. 

Prijavna obrazca referentov oziroma predstaviteljev publikacij/raziskav sta:

SLOVENSKI SLAVISTIČNI KONGRES, Ljubljana, 30. september—2. oktober 2010 

Referentka/Referent:
Zaposlena/Zaposlen v/na:
E-naslov in telefon:
Naslov referata:
Izvleček (300—900 znakov):


Predstaviteljica/Predstavitelj:
Zaposlena/Zaposlen:
E-naslov in telefon:
Naslov raziskave oziroma publikacije za predstavitev:
Opis raziskave oziroma publikacije (300—900 znakov):

Rok oddaje prijav je 10. april 2010. Izpolnjeni obrazec prijave pošljite na e-naslov matjaz.zaplotnik@siol.net
Rok za oddajo celotnega besedila referata (največ 30.000 znakov, vključno s presledki) je 15. julij 2010. Končno besedilo pošljite v doc formatu (MS Word) na e-naslov irena.novak2@guest.arnes.si

V imenu pripravljalnega in organizacijskega odbora 21. Slovenskega slavističnega kongresa
izr. prof. dr. Irena Novak Popov,
predsednica Slavističnega društva Slovenije

1-1 of 1