Kongres 2010‎ > ‎

Kongresni program

Vloge središča — Konvergenca regij in kultur, Ljubljana 2010


četrtek, 30. september 2010

8.00–9.15: registracija udeležencev, avla Filozofske fakultete
Registracija bo potekala tudi med otvoritvijo in čez dan.

9.30–10.30: Slavnostna otvoritev kongresa, Filozofska fakulteta, predavalnica št. 15

10.30–11.40Plenarna predavanja, Filozofska fakulteta, predavalnica št. 15
10.30–10.50Marko Jesenšek: Slovenski knjižni jezik med središčem in obrobjem – normativnost in/ali partikularizem
10.50–11.10Zoran Božič: Problem kvadrature Krsta: Prešernova pesnitev kot izraz kulturne neenakovrednosti
11.10–11.30Milena Mileva Blažić: Motivi Plečnikove Ljubljane v mladinskih besedilih Kristine Brenkove
  DISKUSIJA

11.40–12.15: odmor za kavo, Filozofska fakulteta, predavalnica št. 13

12.15–13.30
predavalnici 4 in 15
Sekcija A: Jezikovna norma in rabaSekcija B: Središčna in robna literarna polja
12.15–12.35Irena Orel: Knjižni in pogovorni jezik Ljubljane skozi časMiran Košuta: Slovenska knjiga iz leta 1634?
12.35–12.55Hotimir Tivadar: Slovenski jezik med knjigo in LjubljanoUrška Perenič: Kulturno življenje v društvih sredi 19. stoletja in njihova vloga pri oblikovanju literarnega polja
12.55–13.15Marko Stabej: Slovnica in ideologijaIgor Kramberger: Oglas kot dokaz
  DISKUSIJADISKUSIJA 

13.30–15.00: kosilo v restavraciji Emonska klet

15.00–16.30 
predavalnici 4 in 15
Sekcija A: Jezikovna norma in raba Sekcija B: Središčna in robna literarna polja 
15.00–15.20 Ina Ferbežar: Neznosna samoumevnost razumljivosti Tatjana Rojc: Razmik Trst/Gorica/Čedad – Ljubljana v književnosti Slovencev v Italiji: železna pregrada? 
15.20–15.40 Vesna Mikolič: Jezikovno-kulturna prepletanja kot atribut nacionalnega in regionalnih prostorov Ana Toroš: Podoba Trsta v slovenski poeziji prve polovice 20. stoletja 
15.40–16.00 Alenka Valh Lopert: Pomen zavedanja socialne zvrstnosti slovenskega jezika za študente tolmačenja in prevajanja (odpoved zaradi bolezni)Ivana Latković: Prezentacija središča v perspektivi zamejske književnosti (na primeru romana Stesnitev Flojana Lipuša) 
16.00–16.20 Mojca Smolej: Kazalci stopnje besedilne zgradbe v govorjenih narativnih besedilih Barbara Pregelj: O sredobežnosti sodobne slovenske književnosti 
  DISKUSIJA DISKUSIJA

16.30–17.00: odmor za kavo, Filozofska fakulteta, predavalnica št. 13

17.00–18.50
predavalnici 4 in 15
Sekcija A: Jezikovna norma in rabaSekcija B: Urbana kultura in njene upodobitve
17.00–17.20Mateja Jemec Tomazin: Vloga terminologije pri uveljavljanju znanstvenega področjaJožica Čeh Steger: Vaški in urbani prostori v Potrčevi prozi
17.20–17.40Tjaša Jakop: Srednjesavinjsko in srednještajesko narečje ter celjski pogovorni jezikAlenka Žbogar: Urbano okolje in podobe izpraznjenih medosebnih odnosov v slovenski kratki pripovedni prozi (1980–2010) ter srednješolski pouk književnosti
17.40–18.00Aleš Bjelčevič: Strofika rocka med elito in subkulturoVita Žerjal Pavlin: Podobe Ljubljane v sodobni slovenski poeziji
18.00–18.20Barbara Ivančič Kutin: Folklorna pripoved v urbanem okolju, v javnem prostoru. Pripovedovalski dogodki v slovenski prestolniciZoran Pevec:Urbanost v sodobni neljubljanski poeziji
18.20–18.40Mihaela Koletnik: Med narečjem in knjižnim v Halgatu (odpoved zaradi bolezni)/
 DISKUSIJADISKUSIJA

18.50–20.00: prosto za večerjo

20.00–22.00: glasbeno-gledališki projekt Janje Majzelj "Svetlana Makarovič: Krizantema na klavirju" v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani, po predstavi sledi pogovor z ustvarjalci predstave

Odlomek iz predstave


Fotografije in videoutrinke iz predstave si lahko ogledate tule in tule
Poezija in glasba Svetlana Makarovič; vezna besedila Janja Majzelj; nastopajo Janja Majzelj, vokal, Joži Šalej, klavir, Jelena Ždrale, violina, mandolina, Blaž Celarec, tolkala, klarinet, Nino de Gleria, bas. Krstna uprizoritev 17. maja 2009 v SMG. Predstava je na 40. Tednu slovenske drame v Kranju prejela nagrado občinstva. Iz ocene dr. Gašperja Trohe: "Naslov glasbeno-gledališkega večera je Janja Majzelj povzela po zbirki šansonov Svetlane Makarovič, v njem pa se nas iz zasebnosti sobe in naslanjača v njej, brez gledališke maske, s spremljevalnim kvartetom instrumentalistov, dotakne brezčasno življenje trinajstih šansonov Svetlane Makarovič. Janja Majzelj /.../ pa navdiha ni črpala le iz šansonov samih, marveč iz celotnega Svetlaninega dela, ki jo je spremljalo, odkar ve zase: iz pravljic, poezije, kolumen ... In tako nas večer popelje do vrat, ki vodijo nekam, kamor že dolgo ni nihče pogledal, in samo tisti, ki si upa videti in poslušati, bo sredi slepih bitij, pozabljenih od sveta, našel še en svet." (VIR: Repertoarna knjižica Prešernovega gledališča Kranj za sezono 2010/2011.)
petek, 1. oktober 2010

9.00–10.30: redni občni zbor Zveze društev Slavistično društvo SlovenijeFilozofska fakulteta, predavalnica št. 15

10.30–10.45: odmor za kavo
Filozofska fakulteta, predavalnica št. 13

10.45–12.15
predavalnici 4 in 15
Sekcija A: Slovenščina za tujce – doma in v svetuSekcija B: Novi pristopi v literarni vedi
10.45–11.05Mojca Stritar: Slovenščina kot tuji jezik – od mita do korpusaMarko Juvan: Ob začetku projekta »Slovenska« svetovna književnost
11.05–11.25Nataša Pirih Svetina in Andreja Ponikvar: »A greva na kavo?« – dejanska potreba ali zgolj boljša in slabša predvidevanja avtorjev glede potreb naslovnikov učenja slovenščine kot tujega jezika (o vsebini učbenikov za učenje slovenščine)Janez Vrečko: Novo branje Kosovelove Tragedije na oceanu
11.25–11.45Kristina Hmeljak Sangawa idr.: Pouk slovenščine za japonske študente na enomesečnem gostovanjuKatja Mihurko Poniž: Slovenska literarna zgodovina in žensko avtorstvo – stare aporije in nove možnosti
11.45–12.05Mihaela Knez: Otroci priseljenci v slovenskih šolah – njihovi prvi koraki v slovenščinoAlenka Jenstrle Doležal: Temna poetika Lili Novy
 DISKUSIJADISKUSIJA

12.15–13.50: kosilo v restavraciji Emonska klet

 13.50–15.00
predavalnici 4 in 15
Sekcija A: Slovenščina za tujce – doma in v svetuSekcija B: Ob 150-letnici rojstva A. P. Čehova
 13.50–14.10Pauline Fournier: Slovenščina v Franciji: stanje danesAleksandra Derganc: Dva prevoda Češnjevega vrta
 14.10–14.30Jelena Konickaja: Predstavitev slovenističnega študija na Filološki fakulteti Univerze v VilniNada Đukić: Čehov kot utemeljitelj t. i. moderne kratke zgodbe
 14.30–14.50Aleš Kozár: Rekonstrukcija interpretacije razvoja slovenske literature v prevajalskem opusu Františka Benharta /
 DISKUSIJA DISKUSIJA

15.00–15.15: odmor za kavoFilozofska fakulteta, predavalnica št. 13
   
15.15–17.30
predavalnici 4 in 15
Okrogla miza: Aktualna vprašanja pouka slovenščine v teoriji in praksi Predstavitve knjig in projektov 
 Boža Krakar Vogel: O izobraževanju učiteljev slovenščine Kozma Ahačič, Vinko Ošlak, Martina Kraljič, Mihael Glavan in Matjaž Črnivec (ur.) - Primož Trubar: Katekizem (1550) 
 Igor Saksida: Vprašanja o posodobitvah pouka slovenščine David Bandelj - Antologija z jasnim ciljem 
 Brane Šimenc: Šola naj spet postane šola Zoran Božič - Slovenska literatura v šoli in Prešeren  
 Sodelujejo še Kozma AhačičMarko StabejMojca PoznanovičDanica Rangus in drugi. Tjaša Jakop - Dvojina v slovenskih narečjih 
  VEČ O OKROGLI MIZI.Majda Merše - Slovenski knjižni jezik 16. stoletja 
  Katja Mihurko Poniž - Ljubka Šorli (1910-1993) 
  Vesna Mikolič - Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji 
  Mateja Pezdirc Bartol - Najdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela  
  Sonja Starc - Časopisna oglaševalska besedila, reklame. Struktura in večkodnost 
  Gašper Troha - Literarne poti Ljubljane 
  Barbara Zorman - Sence besede  (odpoved zaradi bolezni)
    Anja Benko - Zinka Zorko: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih 
  Gaja Červ - Raziskava Jezikovne prvine subjektivnosti  v slovenskem novinarskem diskurzu
  Vera Smole (ur.) - Zbornik 46. Seminarja slovenskega jezika,literature in kulture

 Marko Stabej (ur.) - Infrastruktura slovenščine in slovenistike, zbornik Simpozija Obdobja 28

 Mojca Nidorfer Šiškovič - Svetovni dnevi sodobne slovenske literature in Antologija sodobne slovenske literature 
  Mihaela Knez (vodja projekta) - Projekt USPEŠNO VKLJUČEVANJE OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE ZA OBDOBJE 2008-2011, slikovno gradivo SLIKA JEZIKA in Učni načrt za tečaj slovenščine za dijake tujce
  Nataša Pirih Svetina idr. - Gremo naprej, učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugi/tuji jezik
  Damjana Kern idr. (ur.) - PIS, priročnik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine
   
  Jola Škulj in Aleš Vaupotič - Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) kot raziskovalna platforma literarnih ved  
  Mojca Marn - Magda Prevc: Ljubljanska realka skozi čas


17.45–19.00Literarni sprehod po Ljubljani, vodita mag. Andrej Bartol in dr. Gašper Troha18.00–19.00Sprejem v Državnem zboru Republike Slovenije

20.00–22.00: slavnostna večerja v Kavarni Hotela Slon (slavnostna podelitev priznanj častnima članoma ZDSDS in študentskih priznanj), glasbeni program: Melanholiki


sobota, 2. oktober 2010

Ekskurzija: Ribnica z okolico (Nova Štifta – Škrabčeva domačija v Hrovači – Muzej Miklova hiša – Obisk podjetja Riko hiše – kosilo).
9.00: odhod iz Ljubljane; predviden prihod nazaj v Ljubljano do 17. ure. VEČ O EKSKURZIJI.


Sporočilo vsem nastopajočim: Po možnosti prinesite s seboj vse potrebne podlage za svoje predavanje, npr. izročke za poslušalce, ker bo zaradi časovne in tehnične zasedenosti težko vse urediti sproti. Zato tudi priporočamo, da nam že pred kongresom sporočite, kaj potrebujete za nastop (grafoskop, dvd predvajalnik, projektor ipd.) in da nam predhodno kar po e-pošti pošljete gradivo, ki ga med predavanjem želite pokazati na projekciji. Powerpoint projekcije imejte shranjene v formatu PPT (in ne novejšem PTTX).


 
 
Nazadnje urejeno 1. oktobra 2010 ob 07.15.
Comments