Kongres 2012‎ > ‎

Kongresni program

23. slovenski slavistični kongres
Slavistika v regijah — Koper
FHŠ Koper, Univerza na Primorskem, 27. 9.—29. 9. 2012PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.
V četrtek in petek bodo ves čas kongresa na kongresnih prizoriščih knjižne novosti razstavljale tudi različne slovenske založbe.
Obiskovalci kongresa pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve lahko posneti tudi sami. Fotografije ter avdio- in videoposnetki lahko organizator javno objavi (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

ČETRTEK, 27. 9. 2012
9.30–10.30 Gledališče Koper 
Otvoritev kongresa
povezovalka Janja LEŠNIK

Nastop trobilnega kvarteta učencev Glasbene šole Koper in dijakov umetniške smeri Gimnazije Koper 
Uvodni nagovori:
Red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije
Ljudmila Novak, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu
Izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek, v. d. dekana UP FHŠ
Red. prof. dr. Lucija Čok, predstojnica Univerzitetne katedre za večjezičnost in medkulturnost, prva rektorica Univerze na Primorskem
Nada Đukić, predsednica Slavističnega društva Koper

10.30–10.45 Odmor
10.45–13.00


10.45–11.15 
11.15–11.45 
11.45–12.15 
12.15–12.45 
Gledališče Koper
Plenarna predavanja

Boris Paternu  Univerza med kulturami in jeziki
Vesna Mikolič  Medkulturno in meddisciplinarno jezikoslovje – njune povezave v okviru koprske slovenistike
Krištof Jacek Kozak  Literarnozgodovinsko p(r)oučevanje: Oddelek za slovenistiko UP FHŠ
Marjan Tomšič  Kako je nastajal roman Šavrinke
13.00–15.00 Prosto za kosilo
15.00–16.20 BURJA 1
1. sekcija
Jezikovna zavest in lektoriranje v medkulturnem položaju – ob obletnici slovensko-avstralskega pesnika Berta Pribca
Povezuje: Joža Repar Lakovič 

15.00–15.10 Moderatorkin uvod 
15.10–15.25 Bert Pribac  Stanje vmes – tavanja med kulturnimi prostori
15.25–15.40 Nada Đukić Bert Pribac  –  transkulturni pesnik dveh "domovin": Istre in Avstralije
15.40–16.05 Melita Zemljak Jontes in Alenka Valh Lopert  Jezikovna odstopanja od knjižne norme v spisih dijakov dvojezičnega območja z gimnazije v Celovcu
16.05–16.20 Martina Ožbot  Dejanskost jezikovne rabe in vprašanje jezikovnega standarda (nekaj misli ob opazovanju kontaktnih pojavov, še posebej v slovenščini zamejskih govorcev v Italiji)
BURJA 2
2. sekcija
Slovenska književnost v slovanskih jezikih – ob obletnici prevajalke Katarine Šalamun-Biedrzycke
Povezuje: Niko Jež 

15.00–15.10 Moderatorjev uvod
15.10–15.20 Katarina Šalamun-Biedrzycka 
15.20–15.30 Michał Kopczyk  Katarina Šalamun - Biedrzycka  promotorka slovenske književnosti na Poljskem
15.30–15.40 Irina Makarova Tominec  Večplastnost medjezikovnih kolokvialnih ustreznic v primeru prevoda romana Andreja Skubica Lahko v ruski jezik, Julija Sozina  Literarni prevodi iz slovenščine v ruščino med leti 1990 in 2011 
15.40–15.50 Jana Šnytová  Vloga prevajalca Františka Benharta pri prevajanju slovenske literature v češčino
15.50–16.00 Monika Gawlak  Slovenski roman na Poljskem po letu 1991 (knjižne izdaje)
16.00–16.10 Andrej Rozman  Prevodi slovenske književnosti v slovaščino po letu 1945 do leta 1990 ali pomanjkanje kompetentnih prevajalcev
16.10–16.20 Đurđa Strsoglavec  Pri bližnjih in daljnih južnoslovanskih sosedih

16.20–16.30 Diskusija
16.30–16.45 Odmor
16.45–18.00 TRAMONTANA
Okrogla miza Avtor, prevajalec in lektor — zavezniki ali nasprotniki
Povezuje: Niko Jež

Sodelujejo:
Marcello Potocco  Opazke nekega praktika
Marjanca Mihelič  Avtor, prevajalec in lektor  med osebnim in normativnim
Tina Petrovič  Avtor, prevajalec in lektor  skupaj v prizadevanju za čim boljša leposlovna dela
Joža Repar Lakovič  Lektoriranje (prevodov) strokovnih besedil
18.00–20.00 Prosto
20.00–22.30 Gledališče Koper, mala dvorana: Narečja, jeziki in kulture v literarni besedi in glasbi. Literarno-glasbeni večer. Voditelja Jasna Čebron in Krištof Jacek Kozak. 
Literarni gostje: Alferija Bržan, Milan Rakovac, Vanja Pegan, Marco Apollonio, Josip Osti.
Glasbena gosta: duo Klarisa Jovanovič (vokal) in Luka Ropret (kitarist).
Sledi pogostitev.PETEK, 28. 9. 2012
9.00–10.30 BURJA 1
Občni zbor društva
10.4511.4510.4511.00

11.0011.15
11.1511.30

11.3011.45
BURJA 1
1. sekcija
Razvijanje pismenosti skozi sodobne jezikovne in literarne prakse – predavanja v okviru konference Slovenski jezik v stiku
Predsedujoča: Vesna Mikolič

Miran Hladnik  Wikiji in šola

Milena Mileva Blažić  Razvijanje kulturne pismenosti s primeri literarne prakse


Boža Krakar Vogel  Bralna pismenost in književni pouk
Jožica Jožef Beg  Literarnobralna pismenost v 1. letniku gimnazije
BURJA 2
2. sekcija
Predstavitev koprske slovenistike
Predsedujoča: Krištof Jacek Kozak in Irina Makarova TominecRada Cossutta  Ribiška kulturna dediščina in jezikovna raznolikost v alpsko-jadranskem prostoru
Klara Šumenjak Zasnova dialektološkega korpusa na primeru govora Koprive na Krasu, Jernej Vičič   Izzivi pri izdelavi dialektološkega korpusa GOKO 
Jana Volk  "Pojoča" intonacija v slovenski Istri
Ana Beguš  Razumevanje novih jezikovnih praks v luči sekundarne ustnosti
BURJA 3
Predstavitve knjig in projektov

Jonatan Vinkler idr.: Zbrana dela Primoža Trubarja

Mojca Stritar: Korpusi usvajanja tujega jezika

Mojca Nidorfer Šiškovič: Tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik

Mojca Nidorfer Šiškovič: Svetovni dnevi slovenskega dokumentarnega filma

Martina Rodela: Večjezično spletno središče Lingu@net World Wide

Silvija Borovnik: Književne študije: O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji

Dragica Haramija: Nagrajene pisave. Opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov

Ana Toroš: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja

11.45–12.00 Diskusija Diskusija    
12.00–12.15 Odmor Odmor Odmor
12.15–13.15

12.15–12.30

12.30–12.45


12.45–13.00

13.00–13.15


Simon Krek  Spletni portal: slogovni priročnik
Tadeja Rozman  Jezikovni pouk slovenščine: model (za) nove generacije


Jožica Škofic  Geolingvistika v osnovni in srednji šoli?
Sonja Starc  Večkodno besedilo kot  del  besedilne pismenosti v šolskem izobraževanju


Vida Medved Udovič  Razvijanje bralne zmožnosti z dramskimi besedili v osnovni šoli
Marcello Potocco  Dileme večkulturnosti. Zakaj si je smiselno predočiti težave v Kanadi?
Vladka Tucovič  Slovenska Istra - pokrajina na slovenskem literarnem zemljevidu
Maja Smotlak  Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991—2011) — primer romanov Zgodba o reki, kripti in dvorljivem golobu Borisa Pahorja in Tito, amor mijo Marka Sosiča
Ada Vidovič Muha: Slovensko skladenjsko besedotvorje

Simona Kranjc: Meddisciplinarnost v slovenistiki

Aleksander Bjelčevič: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Maja Đukanović, Polona Liberšar, Ivana Petric Lasnik, Lara Pižent, Andreja Ponikvar, Barbara Upale, Janja Vollmaier Lubej, Saša Vojtechzt Poklač, Tatjana Vučajnk:  S slovenščino po svetu

Andreja Markovič, Mojca Stritar, Tanja Jerman, Staša Pisek: Slovenska beseda v živo 1

Lucija Čok in Maja Zadel: Rezultati projekta EU LLL MERIDIUM: Večjezičnost v Evropi kot zakladnica priseljeništva – pobuda za dialog med univerzami Sredozemlja

Lucija Čok in Maja Zadel: Slovenska Istra med politiko sožitja in priseljeništvom

Rada Lečič: Osnove slovenskega jezika - slovnični priročnik/Basic grammar of the slovene language – language manual

Rada Lečič: Slovenski glagol: oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov/Czasownik słoweński:podręcznik morfologiczny i słownik czasowników sloweńskich

Rada Cossutta: Slovenizmi v italijanskem tržaškem narečju

13.15–13.30 Diskusija Diskusija  
13.30–14.30 Koprske literarne poti (Jasna Čebron)/Sprehod po Vergerijevem Kopru (Salvator Žitko)/Obisk Italijanske skupnosti in RTV Koper Capodistria
14.30–16.30 Prosto za kosilo
16.30–18.30 BURJA 1 
1. sekcija
Razvijanje pismenosti skozi sodobne jezikovne in literarne prakse – IKT-jezikovna in IKT-literarna delavnica s prikazom dobre šolske prakse

Sodelujeta:

Mateja Tomažič  Sodobni pouk slovenščine ob pomoči IKT-tehnologije 

Renata Čampelj Jurečič  Zakaj IKT za pismenost in pouk književnosti?

BURJA 2
2. sekcija
Razvijanje pismenosti skozi sodobne jezikovne in literarne prakse – literarna in jezikovna delavnica s prikazom dobre šolske prakse

Sodelujeta:

Sonja Žilavec Nemec Aktualnost klasične šolske interpretacije literarnega besedila  

Zoran Božič Srednješolsko tesno branje in problem simbolne govorice

LEVANT 1
3. sekcija
Študentska sekcija
Predsedujoča: Maruška Agrež

  Rok Dovjak: Narečno prespoljenje na primeru poimenovanj za živalske mladiče
  Katja Zupan: Motiv smrti v kratki prozi Suzane Tratnik
  Melita Perkovič: Poučevanje materinščine s poudarkom na književnosti v Sloveniji in Španiji (12—
15 let)
  Marija Sotnikova Štravs: Primerjalna analiza izbranih vidikov narodne in jezikovne politike na Poljskem, v Sloveniji in v Ukrajini
  Sara Špelec: Primerjava slovenskih in ruskih pravljičnih likov v luči manjšalnic
  Maša Zevnik: Slovenska kolesarska terminologija
  Vida Forčič: Etnična vitalnost slovenske manjšine in slovenske šole v Italiji
  Martina Rodela: Vloga slikovnega v medosebni metafunkciji učbeniških besedil za slovenščino kot tuji jezik na začetni ravni
  Tina Glazer: Medbesedilna analiza romanov Ure Michaela Cunninghama in Gospe Dalloway Virginie Woolf
  Mija Kovač: Nekatere intonacijske značilnosti besedil, nastalih med glavnimi obravnavami na mariborskem sodišču
  Dolores Lipušček: Slovnica v desetih izdajah —
 Anton Janežič in Slovenska slovnica
  Petra Kavčič: Praga v literarni perspektivi Zofke Kveder
BURJA 3
Predstavitve knjig in projektov


Jurij E. Rojs: Frazeologija v proznih delih Ivana Tavčarja 

Zaira Vidali: EDUKA – Vzgajati k različnosti – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013

Susanna Pertot in Nives Zudič Antonič: Strateški projekt JezikLingua-Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja

Boža Krakar Vogel idr.:
Branja 1, 2, 3, 4

Jožica Škofic idr.:
Slovenski lingvistični atlas 1

Sonja Novak - Lukanovič in Vesna Mikolič: Slovenski jezik v stiku: sodobne usmeritve večjezičnega in manjšinskega izobraževanja

Mirna Buić in Erik Toth: Slovar izolskega slenga

Fedora Ferluga-Petronio: Plurilinguismo nelle letterature slave

Helena Dobrovoljc in Nataša Jakop: Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici

Marija Pirjevec: Tržaški književni razgledi

Vilma Purič: Pesniki pod lečo

Daniela Močnik: Poet v besedi in glasbi

20.00–24.00 Restavracija Pristan Koper (Slorest, obrat Koper), Vojkovo nabrežje 38, Koper
Slavnostna  večerja, podelitev priznanj, glasbeni program: glasbena skupina Vruja, Rudi Bučar, Igor Mikolič - Lija

Vegetarijanski meni:
Izbrani siri s sadjem na solatni posteljici
*
Domača zelenjavna juha
*
Fuži s kremno omako in tartufi
Rižota z jurčki
*
Jabolčna krostata
Panna cotta z gozdnimi sadeži


Mesni meni:
Sotiran kraški pršut z balzamičnim kisom
*
Domača zelenjavna juha
*
Medaljoni svinjske ribice z refoškovo omako
Puranova rulada s špinačnim nadevom
Pečen krompir z mediteransko zelenjavo
*
Jabolčna krostata
Panna cotta z gozdnimi sadeži


Ribji meni:
Solata iz morskih sadežev na posteljici rukole
*
Domača zelenjavna juha
*
File škarpene z vinsko masleno omako
Pečen krompir z mediteransko zelenjavo
*
Jabolčna krostata
Panna cotta z gozdnimi sadeži


Okvirni program:
20.10  nastop glasbene skupine Vruja s predstavitvijo tradicionalnih istrskih glasbil in pozdrav vsem gostom s strani gostitelja/organizatorjev
20.30  hladna predjed
20.45  juha
21.00  nagovor predsednice društva (5 min), podelitev častnega članstva (20 min) in nagrade učiteljici (10 min) ter glasbeni nastop Rudija Bučarja (10 min)
21.45-22.30  glavna jed
22.30  podelitev nagrad študentom (15 min)
22.45  sladica
23.00  nastop Igorja Mikoliča z nekaj lastnimi skladbami v stiku Iztoka Mlakarja in nato glasba za ples


SOBOTA, 29. 9. 2012
8.00-18.30 Ekskurzija z barko in avtobusom po obalnih mestih in zaledju slovenske Istre z zaključnim kosilom

Zbirno mesto: dvorišče pred FHŠ (ob 8.00). Odhod avtobusa izpred koprske tržnice (Piranska ulica) ob 8.15.
Okvirni program: Soline, barka, Piran (samo ogled Tartinijeva trga in Benečanke ter postanek za kavo ali malico), Sveti Peter (Tonina hiša), Krkavče in Hrastovlje, nato zaključno kosilo v kmečkem gostišču. Cena na osebo: 35 EUR.
V četrtek in petek bodo ves čas kongresa na kongresnih prizoriščih knjižne novosti razstavljale tudi različne slovenske založbe.
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. PROGRAM JE BIL POSTAVLJEN NA SPLET 21. 6. 2012 IN NAZADNJE POSODOBLJEN 25. 9. 2012.  

SPOROČILO VSEM NASTOPAJOČIM: Po možnosti prinesite s seboj vse potrebne podlage za svoje predavanje, npr. izročke za poslušalce, ker bo zaradi časovne in tehnične zasedenosti težko vse urediti sproti. Vsi prostori, kjer bodo potekala kongresna predavanja in predstavitve, bodo opremljeni z računalnikom in LCD projektorjem za PowerPoint predstavitve.  Kongresno dogajanje se bo odvijalo istočasno v več prostorih in zadnje minute pred začetkom sekcij običajno vsem zmanjka časa, zato priporočamo, da nam že pred kongresom ali pa vsaj ob registraciji na kongresu sporočite, kaj od ostale tehnične opreme potrebujete za svoj nastop (grafoskop, dvd predvajalnik, dostop do spleta, zvočnike ipd.),da vam poskusimo priskrbeti vse potrebno. Že pred nastopom imejte na USB ključku pripravljene datoteke z gradivom, ki ga med predavanjem želite pokazati na projekciji. Za tehnično pomoč na kongresu se lahko obrnete na študentsko osebje. 

Referenti, udeleženci okroglih miz in ostali sodelujoči na kongresu z udeležbo na kongresu pristajajo na to, da se njihov nastop na kongresu lahko snema in fotografira ter da se posnetki lahko nato javno objavijo na spletu brez avtorizacije in nadomestila

Comments