Kongres 2012‎ > ‎Aktualno‎ > ‎

Zasnova kongresa Slavistika v regijah - Koper

objavljeno: 24. jun. 2012 03:37 avtor: Slavistično društvo Slovenije
V skladu z lani začetim vsebinskim kongresnim ciklom Slavistika v regijah bo letos na vrsti predstavitev druge novejše slovenske univerzitetne slavistike oz. slovenistike in njenega strokovno kulturnega zaledja. Osrednja tema jesenskega 23. slavističnega kongresa Slavistika v regijah - Koper bo torej predstavitev koprske slovenistike. Koprska slovenistika se bo podrobneje predstavila v posebni sekciji in na plenarnih predavanjih, kjer bo posebej izpostavljen pomen primorske književnosti, tudi narečne, v okviru slovenskega ter širšega medkulturnega in mednacionalnega okvira. Ob tem bodo potekale še sekcije z vrsto drugih tem (Razvijanje pismenosti skozi sodobne jezikovne in literarne prakse, Jezikovna zavest in lektoriranje v medkulturnem položaju, Slovenska književnost v slovanskih jezikih, študentska sekcija), jezikovne in literarne delavnice s prikazom dobre šolske prakse ter ostali dogodki (predstavitve založb ter novih knjig in projektov, okrogla miza "Avtor, prevajalec in lektor - zavezniki ali nasprotniki"). Program letošnjega kongresa bosta zaznamovali medkulturnost in meddisciplinarnost, ki sta značilni prav za koprsko slovenistiko. Zanimali nas bodo tudi sodobni pristopi na področju jezika in književnosti v različnih medkulturnih položajih in pri razvijanju pismenosti v šolski praksi. 
Comments