Arhiv‎ > ‎

Zapisnik redne polletne seje UO SdS, petek, 25. januar 2013

Zapisnik redne polletne seje UO SdS, petek, 25. januar 2013

Seje so se udeležili: Boža Krakar Vogel, Petra Jordan, Matjaž zaplotnik, Maruška Agrež, Zoran Božič, Ernesta D. Furlan, Sonja Žežlina, Boštjan Debelak, Danica Rangus, Tatjana Hafner, Andreja Žele, Alenka Šivic Dular, France Novak, Zoltan Jan, Alenka Valh Lopert. 

Dnevni red

1.      Pregled zapisnika zadnje seje

2.      Poročilo o kongresu v Kopru

3.      Priprave na kongres v Novi Gorici

4.      Finančno stanje SdS  in varčevalni ukrepi

5.      Pobude članov in drugo razno

K 1. točki

Član častnega razsodišča je tudi Tomo Korošec. Slavistična knjižnica je pred oddajo knjige Alenke Žbogar. Predsednica je povprašala tudi po pravilniku o podeljevanju nagrad SdS. Alenka Šivic Dular je povedala, da naj bi bil, kot je bilo dogovorjeno, pravilnik o podeljevanju nagrad SdS pripravljen do junija 2013. Alenka Valh Lopert je povedala, da Simona Pulko nič ne ve, da bi bila v državni tekmovalni komisiji za CP, in da s strani Sd Maribor ni bila delegirana v to komisijo. V komisiji za CP pa je kot predstavnica SdS Renata More, za katero predsednica želi, da dobiva vabila na seje UO SdS. SdS se Simoni Pulko opravičuje za napako. Zapisnik OZ na Slavističnem kongresu v Kopru je že pripravljen, osnutek je redigiran. Ko bo popravljen, bo objavljen na spletni strani društva. 

Sklep: Zapisnik junijske polletne seje je pregledan in potrjen. Zapisnik OZ bo popravljen in objavljen na spletu.

K 2. točki

Kongres v Kopru je bil z vsebinskega vidika posebej pohvaljen.  Nekaj pripomb je bilo le na drugi del večera četrtkovega programa ter na ekskurzijo, kjer naj bi bil glavni problem, da se je na določenih točkah zadržalo predolgo, in se potem drugih, ki so bile ravno tako na programu, pa niti ni videlo. Maruška Agrež je opozorila, da bi bilo v prihodnje treba bolje kontrolirati, kdo se udeleži ekskurzije, in ne sprejemati povsem neznanih neudeležencev kongresa, tudi če plačajo. Boža Krakar Vogel je opozorila, da je bilo preveč referatov, in da so bili nekateri predolgi, zato so sekcije lahko trajale predolgo, ali pa je zmanjkalo časa za diskusijo. Predlagala je, da bi sekcije, z izjemo študentske, zajemale 6 referatov, pri čemer bi bila po treh referatih diskusija, ki bi ji sledil krajši odmor.  Posebej pa je pozvala vodje sekcij, naj referentom omejujejo čas. Mojca Nidorfer Šiškovič je povedala, da bi lahko pomagali tudi kartončki, ki opozarjajo, koliko časa je še do konca, seveda pa jih mora referent videti.  Boža Krakar Vogel se je zahvalila lokalnim organizatorjem kongresa v Kopru. Posebej je pohvalila Boštjana Debelaka, ki je odlično in požrtvovalno skrbel tudi za družabni del kongresa. Od vsebinskega dela je posebej pohvalila predstavitev knjig. Maruška Agrež je pohvalila referente in publiko v študentski sekciji.

Sklep: Kongres je uspel s kvalitetnim strokovnim in prijetnim družabnim delom. Navedene pripombe se bo skušalo upoštevati pri organizaciji naslednjega kongresa.

K 3. točki

Naslednji kongres bo potekal v Gorici od 3. do 5. oktobra 2013. Osnutek kongresa bodo člani UO kmalu prejeli po pošti. Za prvi dan kongresa je predvidena univerzitetna stavba v Vipavi.  Dopoldne naj bi bila otvoritev in plenarna predavanja, po kosilu pa še tri sekcije, predvidoma slovanska, leksikografska in študentska. Vsaka sekcija bo imela na voljo 2 uri in 6 predavateljev, ki naj jih vodja izbere in povabi sam. Izjema je študentska sekcija, kjer bosta, enako kot prejšnji dve leti, predstavljeni po 2 najboljši diplomski deli zadnjih dveh let z vsake slovenske slovenistike oz. slavistike, ki jih bodo izbrali predstojniki oddelkov v sodelovanju z mentorji. Ker bo referentov študentske sekcije več, bodo referati seveda krajši. Zvečer naj bi bila v prostorih Gimnazije Nova Gorica predstava tamkajšnjih dijakov, ki bi ji sledila pogostitev. Naslednji dan naj bi bila predavanja ravno tako v prostorih Gimnazije Nova Gorica. Dopoldne naj bi bili 2 sekciji, predvidoma didaktična in sekcija goriške slovenistike, ter predstavitve knjig in projektov.  Popoldne pa naj bi bili 1 ali 2 okrogli mizi. Ena okrogla miza mora biti pedagoška. Predlagani sta bili dve temi, in sicer vzgoja domovinske zavesti ali nivojski pouk slovenščine. Boštjan Debelak in Sonja Žežlina sta bila bolj za okroglo mizo o domovinski zavesti, saj se jima zdi, da je bil nivojski pouk aktualen pred 4 leti. Zoran Božič je opozoril, da je kot nivojski pouk bolj mišljen nivojski pouk v srednji šoli, saj je predvidena združitev splošne in poklicne mature.  Boža Krakar Vogel je opozorila, da bo o maturi in zunanjem preverjanju posvet marca 2013 in poudarila, da domovinska zavest res postaja vedno bolj aktualna. Doktorat in magisterij, nastala pod njenim mentorstvom, pa kažeta, da otroci še vedno največ domovinske zavesti pridobijo pri pouku slovenščine. Mojca Nidorfer Šiškovič je predlagala, da bi v program kongresa vključili tudi najboljšega mentorja pri tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik. Sodelujoče v pedagoški sekciji ter na pedagoški okrogli mizi bo zbral Zoran Božič. Andreja Žele je predlagala, da bi druga, leksikološka oz. leksikografska okrogla miza lahko bila na temo stanja slovaropisja na Slovenskem. Alenka Šivic Dular je vprašala, kdo bi sodeloval na leksikografski okrogli mizi. Andreja Žele je poudarila, da bi bilo dobro, če bi sodelovali ljudje z različnih ustanov. Prispevek uvodničarjev pri okrogli mizi naj bi trajal 5 minut. Na temo leksikografije pa naj bi bila tudi sekcija z referati. Vprašanje je bilo, ali bi bila leksikografija 1 ali 2 dni. Razmišlja se, da bi bilo dobro leksikografsko dejavnost v 2 dni, saj se tako lahko v vmesnem času malo premisli o obravnavanih temah. Sodelujoče pri leksikografski dejavnosti bo zbral France Novak. Boža Krakar Vogel je rekla, da bi bilo zaradi 200-letnice rojstva na kongresu dobro imeti tudi teme o Franu Miklošiču. Andreja Žele je opozorila, da bo Miklošič že pokrit na letošnjih Obdobjih. Vendar je Alenka Šivic Dular povedala, da ne bi bilo nič narobe,  če bi bil tudi na kongresu. Ne nazadnje Miklošič ob 200-letnici svojega rojstva niti nima predvidenega posebnega zbornika. Peter Planinc je opozoril, da bi bil Miklošič zanimiva tema tudi za učitelje. Alenka Šivic Dular je izpostavila pomen Miklošiča za romske študije. Predsednica prosi imena referentov do konca marca, članke pa do 20. maja.  Kotizacije, seveda tudi za akademske udeležence, ostajajo enake, z možnostjo enodnevnih. Novost je, da bodo morali redno zaposleni nečlani SdS plačati 40 € prijavnine, če bodo želeli imeti referat. Zato bi bilo dobro opozoriti kolege, ki nameravajo predavati, naj članarino za leto 2012 poravnajo do konca januarja. Sonja Žežlina je predlagala možnost popusta pri kotizaciji za upokojene člane društva. Zoltan Jan je dodal, da ti za kotizacijo s popustom ne pričakujejo družabnega večera in ekskurzije.  Petra Jordan je predlagala, da bi lahko upokojeni člani plačali kar enodnevno kotizacijo za 2 dni. Boža Krakar Vogel je potem še pojasnila, da to pomeni za nečlane 80, za člane pa 50 €. Nezaposleni člani pa so kotizacije oproščeni.

Sklepi: Referenti in teme se bodo določili do konca marca. Rok za oddajo prispevkov je 20. maj. Uvedena je polovična kotizacija za upokojene člane in prijavnina 40 € za nečlane. 

K 4. točki

Stroškovna mesta so večinoma pozitivna in imajo še sredstva za delovanje, npr. obe reviji, knjižnica, wikivir. Minus stroškovnega mesta 1 pa žal še vedno narašča. Vendar narašča manj skokovito, saj so honorarji sodelavcem IO, administrativni, potni stroški in raznorazni drugi izdatki skrčeni. Stroškovno mesto 1 pa je problematično predvsem zato, ker je odvisno od plačanih članarin. Trenutno je bilo plačanih le 200, kar pomeni 7000 €, potrebnih pa je 12.000 €. Glavna napaka društva je bila v tem, da se je predolgo gledalo na pozitivno skupno stanje. Večna minusa na stroškovnem mestu 1 je namreč iz prejšnjih mandatov.  Skupni minus stroškovnega mesta 1 znaša 17.000 €. Nosilci  stroškovnih mest so že imeli  sestanek,  nekaj denarja je na deviznem računu, nekaj depozita,  so tudi predračuni, koliko denarja se sme porabiti. Počasi se bo tako mogoče izravnalo, kar naenkrat se ne bo. Še vedno ostaja odprto vprašanje, kje bi se lahko pridobilo na prihodkih, da bi se pokrilo minus na stroškovnem mestu 1. Boža Krakar Vogel je vnovič poudarila, da je prvi ukrep pošteno plačevanje članarin. Velik problem je tudi, da nečlani društva plačujejo stroške, npr. naročnine revij ali kotizacije za kongres, po članski ceni. To se pogosto dogaja na akademskih inštitucijah. Predsednica je opozorila, da bodo tisti, ki ne bodo plačali članarin za leto 2012 do konca januarja, dobili račun z doplačilom k naročnini revij. Članom UO se ne bodo več plačevala prenočišča na kongresu. Boža Krakar Vogel pa je prosila za uvidevnost tudi glede potnih stroškov. S prijavljanjem na razpise za različne znanstvene sestanke SdS nima upanja. Zoran Božič je opozoril tudi, da gre 2/3 dohodnine v državni proračun, ker je zavezanci ne razporedijo. Zoltan Jan je opozoril, da bi bilo dobro dati predračun pri revijah.

Še vedno je aktualno tudi vprašanje, kako pridobiti člane društva.  Boža Krakar Vogel je predlagala raziskavo obremenitev slovenisti na šolah v primerjavi z drugimi profili. Tatjana Hafner je predlagala, da bi bilo dobro dobiti člane društva med študenti, mogoče celo s prijavnico ob vpisu. Boža Krakar Vogel je predlagala vseljudsko tekmovanje v pravopisu, kjer naj bi pisali po nareku z radijske postaje in za to plačali prijavnino. Omenjena je bila tudi ideja Borisa Pangerca o tiskovnem uradu, ki je v stiku z javnostjo.  Na tak način bi se zbirale informacije o dogodkih. Vendar bi se težko dobilo koga, ki bi to delal brezplačno. Vsekakor bo treba poskrbeti tudi, da bodo pokrajinska društva plačevala tudi polovico, ki dobijo od članrin, centrali. Danica Rangus je opozorila, da je OŠ Grm po pomoti nakazala denar na pokrajinsko društvo, a je ona potem prenakazala SdS.  Zato je Boža Krakar Vogel predlagala, da bi vsi plačevali članarino centrali, ta denar pa bi se potem proporcionalno odvajal društvom. Boža Krakar Vogel je opozorila tudi, da bi bilo dobro spodbujati k včlanjevanju v društva z malo članov, ki so, dokler ne dobijo nad 10 članov, oproščena plačevanja članarin centrali. Mojca Nidorfer Šiškovič se je začudila, da ima sekcija Znanost mladini 1600 €. 476 € za seminar za mentorje pa se ji zdi veliko. Boža Krakar Vogel je predlagala, da se to vprašanje obravnava na sestanku za skrbnike stroškovnih mest, ki bo februarja 2013. Enako bodo obravnavana tudi vprašanja minusa zaradi postavljanja raznih spominskih plošč, kot jo je nazadnje Iři Bezlaj svojemu očetu Francu Bezlaju.

Sklepi: Februarja bo poseben sestanek za skrbnike stroškovnih mest. Skušalo se bo pridobiti člane, tudi med študenti in  dosledno skrbeti za plačevanje članarin. 

K 5. točki

Milena Mileva Blažič predlaga ustanovitev sekcije za mladinsko književnost. Boža Krakar Vogel meni, da bi bilo tu potem bolje imeti sekcijo za književnost, če se ne prekriva z drugimi ustanovami, ki skrbijo za književnost. Zoltan Jan pa meni, da je sekcije mogoče svobodno ustanavljati in ni treba imeti vnaprejšnjih pravil o dejavnosti. Alenka Šivic Dular se strinja in meni, naj se na takšne pobude, kot je omenjena pobuda Milene Mileve Blažič odgovori pozitivno, ker to krepi aktivnost društva. UO je tako pooblastil Mileno Milevo Blažič, da začne z ustanovitvijo sekcije.

Marija Mercina se je odpovedala članstvu v nadzornem odboru, zdaj bo to mesto prevzela Milena Mileva Blažič.

Zoran Božič je poslal pobudo za  spremembo 6. člena ustave na državno sodišče. In sicer  Državni svet predlaga spremembo, da ne bi bilo več navedeno, da je slovenska himna Zdravljica, ampak sedma kitica Zdravljice, različica iz njene prve objave iz leta 1848, peta na melodijo istoimenske zborovske pesmi Stanka Premrla. Zoltan Jan je predlagal, da se na ustavno komisijo državnega zbora naslovi, da Sd podpira predlog oz. pobudo Državnega sveta. Boža Krakar Vogel je potem prosila Zorana Božiča, naj  pripravi dopis v takšni obliki, da bi bilo primerno.  

Žal se je založila obrazložitev za priznanje študentu Domnu Krvini, ki je bil predlagan kot dobitnik priznanja za najboljšega dodiplomskega študenta Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete UL. Ker Domen Krvina ni dobil priznanja, do katerega bi bil upravičen, se je Boža Krakar Vogel opravičila prizadetim in predlagala, da priznanje dobi naknadno.  In sicer naj bi se obrazložitev dala na spletno stran društva, se prebrala na naslednjem kongresu in objavila v naslednjem zborniku.  Letos naj bi se na kongresu tudi podelila študentska priznanja, častno članstvo pa naslednje leto, vsako leto pa naj bi se podelilo priznanje za posebne dosežke, saj je vezano na okolje, v katerem se kongres dogaja.

Od 4. do 7. marca naj bi se odvijalo regijsko tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik.  Sd Maribor ima pri izvedbi tega tekmovanja težave, saj ni v stiku z učitelji. Člani društva pa nimajo kompetenc za ocenjevanje izdelkov.  Mojca Nidorfer Šiškovič je predlagala, da se lahko naredi tudi izjema, da v takih primerih v tekmovalni komisiji ni član SdS, ampak učitelj. Vsekakor pa ni dobro, da komisija ve, koga ocenjuje.  Seveda pa morajo mentorji nečlani plačati višjo prijavnino. Celotno tekmovanje bo izpeljano do srede aprila. 19. aprila bo podelitev nagrad in priznanj, maja ankete, v juniju pa bo razpis novega tekmovanja.  Matjaž Zaplotnik je vprašal, ali bodo izdelki na u-tube. Mojca Nidorfer Šiškovič je pritrdila in dodala, da bodo še na RTV, če bodo kvalitetni. 

Alenka Šivic Dular je povedala, da bodo za mednarodni slavistični kongres v Minsku, ki bo konec avgusta 2013, referati objavljeni v Jezikoslovnih zapiskih namesto v SR. To se ji ne zdi najboljša rešitev. Vendar žal niti ni mogoče, da bi v zborniku, ki bi ga krili avtorji. Na kongres se je prijavilo 11 udeležencev, med katerimi bodo nekateri morali iti na lastne stroške.

Sklepi: UO pooblašča Mileno Milevo Blažič, da pridobi sodelavce in začne z ustanovitvijo sekcije za mladinsko književnost. Domen Krvina bo naknadno dobil priznanje za najboljšega dodiplmskega študenta Oddelka za Slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ljubljana, 28. januar 2013
Zapisničarka:Maruška Agrež
Comments