Arhiv‎ > ‎

Zapisnik redne seje UO SdS, 16. 12. 2011

 Zapisnik redne seje UO SdS, 16. 12. 2011

Seje so se udeležili: Boža Krakar Vogel, Matjaž Zaplotnik, Irena Novak Popov, Alenka Šivic Dular,  Danica Rangus, Senija Smajlagič, Sonja Žežlina, France Novak, Zoltan Jan, Mojca Nidorfer Šiškovič, Milena Mileva Blažič, Maruška Agrež, Boštjan Debelak, Bojana Verdinek, Andreja Pavle Jurman, Marjana Hodak, Miran Hladnik, Joža Repar Lakovič, France Novak, Vesna Mikolič, Nada Đukić, Zoltan Jan.

Odsotni: Petra Jordan, Alenka Prebičnik Šešel, Klavdija Kranjc Jensterle,k Barbara Oman, Alenka Valh Lopert, Tatjana Hafner, Franci Just, Neva Zaghet, Vera Tuta, Đurđa Strsoglavec, Olga Tratar, Urška Perenič, Janja Urbas, Simon Feštanj, Marko Stabej, Zinka Zorko, Erika Kržišnik, Andreja Žele, Helena Kenda.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika zadnje seje
  2. Pregled dela v obdobju po zadnji seji, stanje članstva in financ
  3. Načrtovanje dela v naslednjem letu – kongres v Kopru, posvet o nivojskem pouku slovenščine v gimnaziji
  4. Tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik – osnutek pravilnika
  5. Tekoče razno

 

K 1. točki

V Sd Koper je na porodniškem dopustu blagajničarka, ki zato še ni pobrala članarin. Bojana Verdinek je bila prisotna tudi na zadnji seji, čeprav ni navedena med prisotnimi.

Sklep: Zapisnik je potrjen.

 

K 2. točki

Predsednica je apelirala člane UO, naj opozorijo na obvestilo o plačevanju članarin in obrazec za nakazilo dohodnine na račun SdS v svojih društvih in okoljih. Kotizacije za kongres se še vedno  plačujejo zgolj kot celota. Nihče od udeležencev nikakor ne sme dobiti gradiva brezplačno in priti na kongresne aktivnosti brez potrdila o plačanem prispevku. Boštjan Debelak je predlagal večji nadzor udeležencev. Boža Krakar Vogel je predlagala, da bi udeležence nadzorovali študenti. Še vedno se razmišlja o možnosti polovičnih kotizacij. Ministrstvo za šolstvo in znanost je potrdilo, da je SdS v javnem interesu, Ministrstvo za kulturo pa še ne.

Celo poletje 2011 so potekale  priprave na kongres v Mariboru, ki je uspel. Boža Krakar Vogel se je zahvalila mariborskim kolegom za spretno in kvalitetno organizacijo. 11. novembra 2011 je bil v ljubljanskem Magistratu organiziran posvet o tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Udeležil se ga je tudi direktor Zavoda za šolstvo Gregor Mohorčič. Enoglasno so sklenili, da je knjiga Na zeleno vejo dobra. Boža Krakar Vogel je povedala, da je kak poseben problem bolje obravnavati na posebnem posvetu kot na seji, saj se tako res obdela s teoretskega in praktičnega vidika. Boštjan Debelak je povedal, da je z Vladom Pircem govoril o spremembi pravilnika tekmovanja in ga vprašal, ali so govorili tudi o tem, da so zlata Cankarjeva priznanja učencem in dijakom izjemno težko dosegljiva, saj jih je manj kot pri drugih predmetih. Problem so na posvetu seveda izpostavili, a je direktor Zavoda za šolstvo trdil, da zlata Cankarjeva priznanja ni doseči nič težje kot zlata  priznanja pri drugih predmetih. Milena Mileva Blažič je povedala, da je leta 2008 Klemen Lah opozoril, da 11. člen pravilnika krši človekove pravice, ker ocenjevalci ocenjujejo brezplačno. Danica Rangus je opozorila na problem, da učenci ne morejo tekmovati, če se učitelji ne prijavijo. Posveta o tekmovanju za Cankarjevo priznanje se je udeležila tudi učiteljica razrednega pouka, ki se ji zdi dobra ideja, da bi tekmovali tudi nižji razredi osnovne šole. Boži Krakar Vogel je  postalo jasno, da je SdS v preteklosti dobivalo denar od kotizacij za tekmovalce za Cankarjevo priznanje, ki ga zdaj ni več. Tekmovanje  namreč organizira Zavod za šolstvo, kar bo tudi v bodoče. Sklep Zavoda za šolstvo o dveh članih SdS v komisiji za Cankarjevo priznanje še ni realiziran. Boža Krakar Vogel je zato pisala Igorju Saksidi, ki ji še ni odgovoril. Alenka Šivic Dular je ocenjevanje pri tekmovanju za Cankarjevo priznanje razumela kot grob pristop, saj se ji zdi, da so učenci in dijaki za dodaten trud premalo nagrajeni. Sonja Žežlina je povedala, da so glede tega že trikrat  poslali pripombe na tekmovalno komisijo, a ni bilo učinka. Milena Mileva Blažič je povedala, da se ji izbrani knjigi za Cankarjevo priznanje ne zdita primerni za tekmovalno in ocenjevalno branje. Boža Krakar Vogel se je strinjala. Alenka Šivic Dular je predlagala, naj kolegi, ki so se udeležili posveta o tekmovanju za Cankarjevo priznanje, sporočijo svoje pripombe vodstvu SdS. Zoltan Jan je povedal, da se tekmovanje se ni plačevalo iz kotizacij. Tekmovalce so vedno gostile večje šole. Plačana je bila malica za tekmovalce, učitelji pa niso dobili ničesar.

Alenka Šivic Dular je vprašala o trenutnem številu članov SdS.  Boža Krakar Vogel meni, da jih je skupaj s častnimi in pokrajinskimi okrog 300. Do 8. decembra je članarino skupni blagajni plačalo 185 članov, 80 še dodatno Sd Ljubljana in okrog 12 Sd Novo mesto. Iz članarin se je tako nateklo nekaj čez 5000 €  denarja, ki ostaja na stroškovnem mestu 1, s čemer razpolaga UO. Minus se je od januarja zmanjšal za 5000 €, a se bo malo povečal, ker je Boža Krakar Vogel pripravljena izplačati honorar mladima sodelavcema, ki ji res vestno pomagata.JiS in SR imata ogromno denarja. Zoltan Jan je opozoril na problematična stroškovna mesta. Boža Krakar Vogel je povedala, da še ni prišel denar za prostore kongresa, ki naj bi prišel do konca leta.  Ukinjeno bo  plačevanje nočitev in ostalega za referente, saj imajo lahko svoja raziskovalna sredstva, če so z univerze, sicer pa tudi dobijo denar. Rusistična sekcija nima finančnih težav, Slavistična knjižnica ima stanje  - 383 €. Irena Novak Popov je vprašala, kje se prodajajo knjige Slavistične knjižnice. Matjaž Zaplotnik je povedal, da so naprodaj v knjigarni Filozofske fakultete in v  Konzorciju. Boža Krakar Vogel je povedala, da je bilo od  1000 €, ki jih je Slavistični knjižnici namenil Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete UL. Na koncu ni bilo celih 1000 €, ampak nekaj 10 € odbitka.  Alenka Šivic Dular je povedala, da njen prispevek SdS s Slavističnega komiteja ni bil poslan. Boža Krakar Vogel je povedala, da  nima poročila, da bi denar iz Slavističnega komiteja sploh prišel. Predlagala je, da tisti, ki želijo, da gre denar na točno določeno stroškovno mesto, to omenijo računovodstvu, sicer gre denar avtomatsko na stroškovno mesto 1. Miran Hladnik je predlagal združeno članstvo SdS in naročnino za revije, saj je naročnikov več kot članov.  Matjaž Zaplotnik je predlagal, da bi bila članarina v naročnini SR. Bojana Verdinek je opozorila da se to  ne splača, ker je treba potem plačati davek. Predlagala je prostovoljne prispevke. Boža Krakar Vogel je  povedala, da bi bilo dobro, če bi bili prostovoljni prispevki tudi za druge prireditve.

Ker popusti pri raznih aktivnostih, kot so npr. prireditve ali ekskurzije, zelo motivirajo ljudi, da se včlanijo v SdS, je  Boža Krakar Vogel poudarila, naj popusti res veljajo izključno za člane SdS. Andreja Pavle Jurman je povedala, da je bila uspešna pri pridobivanju popustov za Sd Ljubljana v založbah in gledališčih (npr. v Drami ali pri založbi Sanje), kar je dosegla prek dopisov. Člani Sd Ljubljana imajo plastificirano člansko izkaznico. Boža Krakar Vogel je vprašala, kako bi plastificirane izkaznice iztisnili. Ker je plastificirana izkaznica res draga, je Andreja Pavle Jurman posebej poudarila, da ni nujno, da je izkaznica plastificirana. Milena Mileva Blažič je predlagala, da bi se dalo na Urbano. Sonja Žežlina je predlagala, da bi zadoščalo potrdilo o plačani članarini. Irena Novak Popov je opozorila na  nerodnost prenašanja natisnjenih potrdil. Alenka Šivic Dular je opozorila, da bi bilo dobro, če bi imeli vsi člani SdS enotno izkaznico. Boža Krakar Vogel je  prosila Matjaža Zaplotnika, da bi raziskal možnosti, kje bi se dalo dobiti popuste. Zadolžila je tudi  Maruško Agrež, da pošlje dopise založbam. Milena Milena Blažič je predlagala, da vodilni člani pokrajinskih društev  osrednji dopis, ki bi ga sestavilo vodstvo SdS, pošljejo založbam in gledališčem v svojih regijah. Boža Krakar Vogel se je javno zahvalila MOL in Mileni Milevi Blažič, da lahko dejavnosti SdS v Magistratu potekajo brezplačno.

Sklep: Založbe in gledališča se bo prosilo za popust za člane SdS.  

 

K 3. točki

Spomladi je predviden posvet o nivojskem pouku slovenščine v gimnazijah. Osnutki za kongres v Kopru se že kažejo. Boža Krakar Vogel je poslala dve varianti programskega osnutka. Ker je v dveh dneh zelo težko organizirati kongres, kot ga pričakujejo udeleženci, bo tudi v letu 2012 kongres trajal tri dni. Shema kongresa  je enaka kot za leto 2011. Leta 2011 na novo uvedene sekcije (študentska, lektorska, slovanska in didaktična) ostajajo. Joža Repar Lakovič je potrdila sodelovanje lektorske sekcije. Kongres bi bilo smiselno povezati tudi s simpozijem Razvoj pismenosti skozi sodobne jezikoslovne prakse, ki se bo istočasno odvijal v Kopru in bo vezan tudi na didaktično problematiko. Vesna Mikolič je poročala o srečanju koprske slovenistike in Sd Koper. Idej za teme je ogromno. Vsekakor bi se obravnavalo aktualno problematiko prostora.  V izbor tem bi bilo vredno vključiti tudislovensko-poljsko prevajalko Katarino Šalamun, Vladimirja Memola in Berta Pribca. Vesna Mikolič ima idejo, da bi sodelovali še z Društvom slovenskih prevajalcev. Boža Krakar Vogel je predlagala tudi delavnice pedagoške prakse. France Novak je predlagal tematski kongres, pri čemer je mislil predvsem omejitev na didaktične vsebine. Boža Krakar Vogel je povedala, da so kljub temu, da je kongres namenjen predvsem učiteljem, zanimive tudi ostale sekcije, zato je bolj za regionalni kongres, s čimer se je strinjala tudi Irena Novak Popov, ki  je opozorila še, da na kongresu manjkajo leksikološke in leksikografske vsebine. Bojana Verdinek je opozorila na leksikološki učbenik Ive Potočnik, ki je res dobro didaktično in metodično izdelan. Vesna Mikolič je izpostavila, da bi leksikološka problematika lahko šla v kontekst konference Razvoj pismenosti. Koprska  slovenistika pa bo leksikografsko problematiko izpostavila tudi, ker delajo na turističnem terminološkem slovarju. Irena Novak Popov, Senija  Smajlagič in Sonja Žežlina so predlagale delavnico o primeru dobre prakse s slovarjem. France Novak je predlagal leksikološko okroglo mizo. Boža Krakar Vogel je opozorila na razlike med leksikološko didaktično problematiko in med leksikologijo kot znanstvenim problemom, predvsem pa na časovno omejitev. Zato je predlagala leksikološko okroglo mizo kot posebno prireditev, s čimer sta se strinjala tudi Zoltan Jan in Vesna Mikolič.Vprašanje, ali bo leksikološka okrogla miza organizirana v okviru kongresa ali bo samostojna prireditev, ostaja odprto. Vsekakor pa mora za organizacijo poskrbeti vodja sekcije. Boža Krakar Vogel je glede izbire referentov  predlagala  vabljene referate. Vesna Mikolič je povedala, da bodo še razmislili, ali se bodo odločili za vabljene referate ali za odprt razpis. Povedala je tudi, da ne bo težav s pridobitvijo prostorov. Kongres naj bi se odvijalna Fakulteti za humanistične študije,  za  večja predavanja pa so razmišljali o gledališču ali restavracijah. Matjaž Zaplotnik je opozoril, da je že treba začeti zbirati  ponudbe glede prostora. Zoltan Jan je opozoril na visoko ceno najemnine dvoran. Vesna Mikolič je povedala, da bodo na občini zaprosili za brezplačno porabo. Boža Krakar Vogel je  predlagala, da bi februarja vodstvo SdS prišlo na sestanek v Koper. Vesna Mikolič se je strinjala, a je zaradi drugih aktivnosti februarja predlagala konec januarja. Boža Krakar Vogel je povedala, da so zborniku širino močno omejili. Opozorila je tudi, da se je treba odločiti, ali bo zbornik v tiskani obliki ali na spletu. Alenka Šivic Dular je opozorila, da je zaradi referenc bolje v tiskani obliki, a je Vesna Mikolič povedala, da se zdaj lahko dobi reference tudi za objavo na spletu, ki so lahko celo dvojne, če je objavljeno tako v tiskani obliki kot na spletu. Boža Krakar Vogel je predlagala, da se zaenkrat še ostane pri tiskanem zborniku. Predlagala je tudi, da bi si uredništvo razdelilo prebiranje člankov. Matjaž Zaplotnik je obljubil zelo natančen mail o delitvi del pri organizaciji kongresa. 

Sklep: Vodstvo SdS in člani Sd Koper se januarja sestanejo v Kopru in konkretizirajo posamezne zamisli.

 

K 4. točki

Mojca Nidorfer Šiškovič je predstavila pravilnik delovne skupine, ki jo zaenkrat sestavljajo Milena Mileva Blažič, Senija Smajlagič, Sonja Žežlina, Klavdija Kranjc Jensterle, Nataša Jenuš in Andrej Rozman Roza.  Do zdaj so imeli dva sestanka. Tekmovanje naj bi se začelo v šolskem letu 2012/13, razpis naj bi izšel maja 2012, do takrat pa mora biti pravilnik potrjen v okviru SdS. Tekmovanje naj bi potekalo na šolski, regijski in državni ravni ter na šestih ravneh zahtevnosti, in sicer na dveh v osnovni šoli, dveh v gimnaziji, eni v poklicni oz. strokovni šoli in eni za tekmovalce iz zamejstva. Na šolskem tekmovanju naj bi se ocenjeval splošni vtis, na regijskem scenarij, na državnem pa celota. Boža Krakar Vogel je opozorila na vnaprejšnjo izdelavo  kriterijev za objektivno ocenjevanje izdelkov in predlagala preizkus na dveh šolah že spomladi 2012.  Irena Novak Popov je predlagala holistično, intuitivno ocenjevanje. Mojca Nidorfer Šiškovič je povedala, da bo naslednji sestanek posvečen vsebinam tekmovanja in izdelavi kriterijev ocenjevanja. Boštjan Debelak je opozoril na problem prostora pri organizaciji tekmovanja, saj ga šole dajejo v najem. Senija Smajlagič je opozorila, da večinoma računajo prostor le osnovne šole, srednje pa ne. Mojca Nidorfer Šiškovič je opozorila na potrebne prijavnine, ki bi jih  pobirali organizatorji tekmovanja. Na prvem tekmovanju naj bi učenci oz. dijaki posneli scenarij po literarni predlogi. Andreja Pavle Jurman je imela pomisleke, ali bi bilo sploh smiselno organizirati tekmovanje na šolski ravni. Senija Smajlagič je povedala, da na tem tekmovanju ni pomembna kvantiteta udeležencev. Bojana Verdinek je vprašala, kaj naj bi pomenila predprijava junija in opozorila, da se učitelji neradi vnaprej prijavljajo na razpise. Mojca Nidorfer Šiškovič je povedala, da predprijave niso obvezujoče, ampak je njihov namen zgolj, da organizatorji okvirno vedo, koga lahko na tem tekmovanju pričakujejo.  Bo pa po predprijavah nastala baza vključenih. Boštjan Debelak je predlagal usposabljanje učiteljev, da bi vedeli, kako posneti film. Mojca Nidorfer Šiškovič je povedala, da izobraževanje, namenjeno ustvarjalni in filmski dejavnosti, bo, toda glavnino dela bodo seveda opravili učenci oz. dijaki.

Sklep: Pravilnik in delovna skupina v navedeni sestavi sta soglasno potrjena. 

 

K 5. točki

Sd Nova Gorica ima novo predsednico Ernesto Furlan, Sonja Žežlina pa je podpredsednica. Ker je Boštjanu Debelaku potekel mandat, bo nova predsednica Sd Koper Nada Đukić. Boža Krakar Vogel je predstavila novo vodjo lektorske  sekcije Jožo Repar Lakovič, ki je pripravljena odgovoriti na vsa vprašanja. Pozvala jo je tudi, naj še naprej skrbi za organizacijo lektorske sekcije na kongresih. Boža Krakar Vogel je prosila za predloge za častne člane SdS, ki naj jih predlagatelji pošljejo na tajničin ekektronski naslov. Irena Novak Popov je opozorila, da je Zoltan Jan še vedno napisan kot nadzorni organ za Slavistično knjižnico, kar mora tajnica popraviti. Sicer je Slavistična knjižnica dobila subvencijo za knjigo Mojce Stritar Korpusno usvajanje tujega jezika, ki je že v prelomu in bo izšla začetek leta 2012.  Razpis JAK se konča 5. januarja 2012.  Irena Novak Popov dvomi, da bo do takrat lahko izšla knjiga Marije Žveglič, ki naj bi bila natisnjena kot predelava doktorske disertacije. Če bo avtorici uspelo skrajšati izdelek za tretjino, bo šlo v tisk, sicer ne. Bolj verjetno je, da do  navedenega datuma izdelek ne bo šel v tisk. Tekst, ki bo gotovo šel v tisk do 5. januarja 2012, pa je monografija Alenke  Žbogar, ki že ustreza formatu. Matjaž Zaplotnik je opozoril, da si morajo avtorji knjig, ki naj bi jih objavili v Slavistični knjižnici, sami pridobiti recenzente za svoja dela.


Ljubljana, 18. decembra 2011, popravljeno 3. julija 2012

Zapisničarka: Maruška Agrež

 

Comments