Острозький (приватний) замок

Шляхта острозького приватного замку (князів Острозьких)

Список острозьких зем’ян 1574–1608 рр.


 Білашівські Білашів 1574-?
 Білчинські Білчин 
 Бодачівські  
   
 Сметанковичі-Білчинські  

Басараби
Буяльські
Войнаровські (пол.р.,)
Ганкевичі (пол.р.)
Івоні
Косаковські (пол.р.)
Кричевські
Куровські (пол.р.)
Кучковські (пол.р.)
Лобоси
Лукаревські
Мархоцькі ( пол.р.)
Моджевські (пол.р.)
Риминські (пол.р.)


Рід Представник роду Село Період
посідання
1.  Ігнат Білашівські [] [
 Див. 
2.  Федір [Корость] 1590
Кирик (Кирил) Корость 1595–1603
Курило Селява [Корость] 1598
3. Борейки-Кнерутські Богдан Остафійович Велика Скнить 1596
Микола Богданович Велика Скнить 1598–1606
Федір Богданович Велика Скнить 1603–1605
4. Боровицькі І Томило Онацькович Велика Боровиця [1574]–1575
Ждан Томилович Велика Боровиця 1576–1599
Хорів, ч. 1575
Настасія Болбасівна-
Ростоцька, вдова Ждана Велика Боровиця 1600–1608
5. Боровицькі ІІ Василь Павлович Мала Боровиця, ч. 1583–1605
Юрій Павлович Мала Боровиця, ч. 1595–1603
6. Бучайські Петро Білчин, ч. 1594–1601
Вавжинець (Лаврин)
Петрович Білчин, ч. 1603
7. Верхівські Михайло Іванович
«Пугач» Могиляни 1577–1597
8. Гриби-Грим’яцькі Кузьма Грим’яче 1577
Семен Грим’яче 1592–1595
Клемент (Клементій) Грим’яче 1592–1595
Левко Кузьмич Грим’яче 1601
9. Ґніздицькі Себастян Рівки 1598–1603
10. Ґуйські Криштоф Вілія 1597–1608
11. Ґурські Андрій Ігрище 1599–1608
Гузельфи
Деревенецькі Див. Промчейки-Деревенецькі
Долотецькі Див. Промчейки-Долотецькі
12. Дубровні Іван Дубровно 1603
[NN] Дубровно 1604–1608
13. Єничі N Глинськ 1604
14. Єрличі-Тиненські Олізар Васильович Колимлє 1587–1604
(Колимські) Вельбівне, ч. 1593–1594
Кривин, ч. 1593–1594
Нетішин, ч. 1593–1594
Крупець 1603–1604
Зозулинські
15. Капустинські Павло Пашукович Капустин 1585
Євтух Капустин 1595–1603
16. Каркасони Раймон (Раймонд,
Раймунд) Добрин 1586
Филип Раймондович Добрин 1603
Кнерутські Див. Борейки-Кнерутські
17. Козерадські Войцех Урвенна, ч. 1601–1608
18. Колимські Григорій Аврамкович [Колимлє] [1574–?]
Колимські Див. Єрличі-Тиненські (Колимські)
19. Краєвські Богдан Мартинович Плоска 1603–1606
Країв 1603–1606
Остафій Олехнович Країв 1603
20. Красовські N Урвенна, ч. 1604
21. Куровські Андрій Клепачі 1585–1600
22. Кутієвські Шимон (Симон) Грим’яче, ч. [1574]–1597 (?)
Лебедські Див. Немири-Лебедські
23. Ледавські Прокіп «Путило» Ледава 1595
N 1 [Ледава] 1593
N 2 [Ледава] 1593
N 3 [Ледава] 1593
24. Лисичинські Василь Григорович Лисиче [1578]–1586
Шатерники 1586
Солоха Боровицька,
вдова Василя Лисиче 1586
Шатерники 1586
Костянтин Романович Лисиче 1594–1603
Данило Романович Лисиче 1598–1603
25. Літинські Прокіп Красносілка 1598–1605
26. Лобоси N Мишківці 1577
Петро Мишківці 1603–1608
27. Лозицькі NN Переволока, ч. 1603–1604
28. Малищинські Миколай Васильович Плоска 1604–1606
29. Мировицькі Семен Білчин, ч. 1601–1603
30. Мощеницькі Василь Богданович Вольбарів 1574–1591
Мощениця 1577
31. Немири-Лебедські Михайло Лебеді 1593–1603
32. Новицькі Прокіп Бараньє 1582
Войцех Прокопович Бараньє 1603–1608
33. Новоселецькі Павло Малишевич Новосілки 1575–1584
Яцько Павлович Шатерники 1595–1608
Андрій Павлович Новосілки 1603
34. Олеші Іван Федорович Охрімівка 1598–1603
Нараївка 1606–1608
35. Омелянські Василь Ярошевич Омеляна 1584–1586
36. Павловичі Марія Василівна, вдова
Михайла Павловича Мала Скнить 1594–1595
Довжок 1594–1595
Прокіп, Григорій та
Шимон Михайловичі Мала Скнить 1599–1603
Довжок 1599–1603
Клепачі 1603
Котівка 1603–1608
N Цурків, ч. 1604
37. Петровські Дмитро Нараївка 1603
38. Поплавські N Білчин 1596
39. Прилепські Ян Вольбарів 1597
40. Промчейки- [Богуш Грицькович] Дерев’янче 1577
Деревенецькі Іван Богушевич Дерев’янче 1606
Михайло Богушевич Дерев’янче 1606
41. Промчейки- Іван Грицькович Долотче 1603
Долотецькі Ждан Грицькович Долотче 1603
Гнійниця 1588–1603
42. Промчейки- Іван Жданович Хорів, ч. 1577–1604
Хорівські Дем’ян Жданович Хорів, ч. 1597–1602
Зозулинці 1597–1602
Корость 1604
43. Промчейки- Григорій Несміянович Цурків, ч. 1584–1592
Цурківські Ян (Єсько) Несміянович Цурків, ч. 1580–1592
Пелагія Мезоцька,
вдова Яна Цурків 1604
44. Прущинські Кіндрат Мартинович Розваж, ч. 1593–1597
Радогоські Див. Сенюти-Радогоські
45. Рожни Жиґмонт Новосілки 1578–1579
Ольбрахт Жиґмонтович Новосілки 1591–1598
46. Сенюти-Радогоські Миколай Яцькович [Мала Радогоща] [ІІ пол. XVI ст.]
Дмитро Миколайович Мала Радогоща 1603
47. Скнитські Аврам (Оврамко) Скнить 1577–1584
48. Сметанковичі- Василь Андрійович Білчин 1586–1588
Білчинські Ієв Андрійович Білчин 1588
Петро Андрійович Білчин 1586
Федір Андрійович Білчин 1584
49. Сокори Григорій І Матвійович Убільці 1594
Григорій ІІ Григорович Хоняків 1603
Убільці 1603, 1605
Ганна Воронянка,
вдова Григорія І Убільці 1605
50. Сосницькі Василь Дятилівка 1598–1603
51. Тростянецькі NN Переволока, ч. 1603
52. Уїздецькі Григорій Гнівошевич Уїздці 1601–1608
53. Улашини Федір Улашинівка 1603
NN, брати Федора Улашинівка 1603
54. Урвенські Петро Урвенна [1574] –1577
Томаш Урвенна [1574] –1577
Іван Урвенна 1601
Филип Урвенна 1601–1604
N І [Урвенна] 1593
N ІІ [Урвенна] 1593
N ІІІ [Урвенна] 1593
Хорівські І Див. Промчейки-Хорівські
55. Хорівські ІІ Юрій Іванович Хорів, ч. [1574] –1577
Павло Яцькович Хорів, ч. [1574] –1577
Іван Юрійович Хорів, ч. 1592
56. Хотичинські Василь Григорович Хотичин [1574] –1582
Павло Хваневич Хотичин 1580–1582
57. Хоруцькі Тимофій (Тихно) Ледавка 1598–1603
Цурківські Див. Промчейки-Цурківські
58. Черкаси Сергій Грозів 1600–1601
Єроним Головлі 1603
Хотичин 1603
59. Шашкевичі Василь Богданович Конюхи [1574]-1593
Федора Солтанівна,
вдова Василя Глинники 1603
60. Щикичинські Василь Понора 1603
Дмитро Понора 1603
N [Понора] 1598

Список укладений на основі опрацьованих джерел: ЦДІАУК. Ф. 21 [Кременецький ґродський суд], оп. 1, спр. 18–19, 21–23, 25, 27–29, 31–32, 34, 37–44; ф. 22 [Кременецький земський суд], оп. 1, спр. 5, 8–11, 13–14, 17, 23; ф. 25 [Луцький ґродський суд], оп. 1, спр. 15, 18–22, 25, 28, 31–32, 34–35, 37, 39, 42–46, 48–51, 53–57, 61–62, 67, 70–76, 82, 192, 459; ф. 26 [Луцький земський суд], оп. 1, спр. 2–17; APK. AS. Rękopisy, № 27; Teka rzymska ХV, № 66; teka ХVІ а, № 73; teka ХVІІ, № 2; Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. / Упор. В. Атаманенко. К.–Острог–Нью Йорк, 2004. С. 62–66, 69, 71, 173–181.
Comments