Сяноцька земля


.

 1. Алантсі Алансі Єжи1 – 1629 (п.; № 80); Очевидно, представник венеціанського роду Алантси (Alantse), міщанського походження, нобілітованого в Польщі в XVI ст. (Herbarz Polski. Cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich / Ułożyl i wydał A. Boniecki (далі – Herbarz Polski). Warszawa, 1899. T. I. S. 27–
  28).
 2. Балі
 3. Бернашовські
 4. Бірецькі
 5. Боїські (?....?, вигасли см. Бали
 6. Боберські
 7. Боболі
 8. Буковські
 9. Ваповські
 10. Вербовські
 11. Вітриловські
 12. Вздовські
 13. Влинські
 14. Вольські
 15. Врочанські
 16. Врублевські
 17. Вольські
 18. Гербурти з Фельштина
 19. Глови
 20. Гумниські, 
 21. Грабовницькі
 22. Дверницькі
 23. Деденські
 24. Диньовські
 25. Добродзельські
 26. Добрянські
 27. Долинські
 28. Домажарські
 29. Жарновецькі
 30. Заршинські
 31. Затварницькі
 32. Захутинські
 33. Збоїські: Балі, Гумниські
 34. Іваницькі
 35. Кам’янецькі, 
 36. Кінські
 37. Кміти-Собенські
 38. Кобилянські
 39. Козегловські
 40. Конарські
 41. Лешанські
 42. Лозинські
 43. Марковицькі
 44. Маховські
 45. Морохівські
 46. Набжухи
 47. Оглендовські
 48. Ожеховські
 49. Озямбловські
 50. Пакошовські
 51. Пелвельські
 52. Пелки
 53. Петрашевські (?....І пол.XVI)
 54. Пенашеки
 55. Победзенські
 56. Полянські
 57. Попелі
 58. Псторські
 59. Радвани
 60. Растлавські
 61. Римановські
 62. Ровенські
 63. Розпутенські
 64. Семушовські: Кжешовські
 65. Сянські
 66. Тарнавські
 67. Тарновські
 68. Тиранські
 69. Чарноцькі
 70. Чашинські
 71. Чешикі: Тиравські, Ритаровські, Грабовницькі, Буківські (?.....І пол. XVI)
 72. Шафроти
 73. Юрковицькі
 74. Яблоницькі герб (
 75. Ясенські (?.....І пол. XVI)
 76. Яцимирські
1. Аланси Єжи1 – 1629 (п.; № 80);

8. Баліцька – 1619 (ймп.; почет; № 73);
9. Баліцький Марцін – 1622 (від його імені nob. Мацєй Падловський; № 134), 1623 (gen.; № 105), 1626 (gen.;
№ 107);
10. Бандровський Димитр – 1622 (gen.; хворий, слуга nob. Іван Лімінський; № 177);
11. Банковський (Бунковський ?) Анджей – 1624 (gen.; № 43);
12. Банковський Якуб – 1623 (nob.; від імені батька Анджея Банковського; № 39);
13. Бариковський Анджей – 1621 (gen.; № 22);
14. Бембновський Грегорій – 1621 (gen.; син Ян; № 183);
15. Бембновський Єжи – 1623 (gen.; № 252);
16. БембновськийСтаніслав – 1622 (gen.; від імені батька; № 110), 1624 (gen.; з Яном Бембновським; № 120), 1626 (gen.; № 133);
17. Бембновський Ян– 1622 (gen.; № 106), 1623 (gen.; № 251), 1624 (gen.; зі
Станіславом Бембновським; № 120), 1626 (gen.; № 82);
18. Бєлановський – 1619 (ймп.; “хлопець wwozniczej iezdzie”; № 85);
19. БєлановськийЯн – 1621 (gen.; № 66), 1623 (gen.; № 187), 1624 (gen.; № 32), 1626 (gen.; № 182);
20. Бєлаш Стеч – 1624 (nob.; № 217);
21. Бєльський Стефан – 1623 (nob.; як слуга gen. Софії Деденської, вдови Станіслава Деденського; № 44);
22. Бєняковський Самуель – 1629 (п.; № 111);
23. Бєрецький Габріель – 1622 (ймп.; слуга; № 16);
24. Бєрецький Єжи – 1623 (gen.; № 109), 1624 (gen.; № 9), 1626 (gen.; № 23);
25. Бєрецький Кшиштоф – 1621 (gen.; № 186), 1622 (gen.; № 124), 1623 (gen.; № 236), 1624 (gen.; № 55), 1626 (gen.;
слуга; № 223);
26. БжезіцькийАльберт – 1622 (nob.; від імені Альберта Волковича; № 132);
27. Бжезіцький Миколай – 1624 (gen.; № 73), 1626 (gen.; № 41);
28. Бжесцянський Анджей – 1621 (gen.; № 100);
29. Бжеський– 1617 (п.; № 30), 1619 (ймп.; особисто; № 27), 1629 (ймп.; № 15);
30. Бжеський Павел –1618 (п.; № 26),1621 (gen.; № 23), 1622 (gen.; № 28), 1623 (gen.; № 239), 1624 (gen.; № 163), 1626
(gen.; № 8); 
31. Бжовський (Бзовський, Бшовський) Анджей – 1621 (gen.; № 182), 1622 (gen.; № 70), 1624 (gen.; № 214), 1626
(gen.; № 169), 1629 (п.; № 45);
32. БжостовськийКшиштоф– 1623 (gen.; № 99), 1624 (п.; слуга; № 146);
33. БжостовськийМацєй– 1622 (gen.; від імені свого і брата Міхала; № 40);
34. Бистрейовська – 1629 (п.; челядник;№ 152);
35. Бистрейовський Кшиштоф – 1622(nob.; № 6), 1623 (gen.; № 54), 1624
(gen.; № 240), 1626 (gen.; № 115), 1629
(п.; № 92);
36. Бідзєнський Мацєй – 1626 (gen.; № 221);
37. Білінський – 1629 (п.; з почтом ймп. Текєлі; № 136);
38. Блотніцький Анджей – 1626 (gen.; № 220), 1629 (п.; зі Станіславом Блотніцьким; № 129);
39. Блотніцький Станіслав – 1629 (п.; з Анджеєм Блотніцьким; № 129);
40. БлотніцькийЯн – 1621 (gen.; № 106), 1622 (gen.; № 69);
41. Бобецький Станіслав – 1621 (gen.; № 147), 1626 (gen.; № 39), 1629 (п.; № 109);
42. Бобовський Стефан – 1623 (gen.; хворий, слуга nob. Кшиштоф Стшалковський; № 31), 1626 (gen.;
№ 76), 1629 (п.; № 65);
43. Бобола Войцєх (Альберт), перемишльський підкоморій – 1617
(ймп.; почет спільно з Миколаєм Козловським; № 6), 1618 (ймп.; “приятеля прислав”; № 3), 1619 (ймп.;
почет; № 4), 1621 (gen.; хворий, слуги; № 96), 1622 (ймп.; почет; № 179), 1623
(gen.; № 3), 1624 (ймп.; почет; № 226); 44. Бобола Кшиштоф– 1629 (п.; № 119);
45. Бобола Ремігіан – 1617 (п.; з Яном Боболею; № 31), 1619 (ймп.; особисто; № 40);
46. Бобола Ян6 – 1617 (п.; з Ремігіаном Боболею; № 31), 1618 (ймп.; № 32), 1619 (ймп.; особисто; № 31), 1621 (gen.; № 21), 1622 (gen.; № 66), 1623
(gen.; № 102), 1624 (gen.; № 237), 1626
(gen.; № 111), 1629 (п.; № 17);
47. Бобровський Адам – 1623 (nob.;
№ 63);
48. Богуський (Богуцький) Анджей (у
1618 і 1619 рр. сяноцький ловчий)
7
 –
1617 (п.; почет; № 10), 1618 (ймп.;
почет; № 29), 1619 (ймп.; почет; № 11);
49. Богуський (Богуцький) Єжи – 1621
(gen.; № 144), 1626 (gen.; № 15);
50. БогуськийЄжи – 1626 (gen.; № 17);
51. БогуськийСтаніслав–1626 (gen.; № 13);
52. Бонковський Анджей – 1622 (gen.;
№ 79), 1624 (gen.; № 218);
53. Бончальська (Бачальська) Ельжбета –
1621 (gen.; слуга; № 78);
54. Бончальська Барбара8 – 1626 (gen.;
слуга; № 195);
55. Бончальський Гієронім (Ярош)
9
 –
1622 (gen.; № 15), 1623 (gen.; № 227),
1624 (gen.; № 52), 1626 (gen.; № 42),
1629 (п.; № 62);
56. БончальськийЯн – 1617 (п.; № 35);
57. Борковський Станіслав – 1622 (gen.;
від імені батька; № 57);
58. Бранський Пйотр – 1621 (gen.; № 86),
1622 (gen.; № 49), 1623 (gen.; № 133),
1624 (gen.; № 246), 1629 (п.; № 93);
59. Брилінський (Бріленський) Базилій –
1624 (gen.; № 235), 1629 (п.; № 147);
60. Брилінський (Брілевський) Шимон –
1623 (gen.; № 198), 1624 (gen.; № 72),
1626 (gen.; № 94), 1629 (п.; № 128);
61. Брилінський Ян – 1622 (п.; слуга;
№ 97);
62. Брожицький Томаш – 1623 (nob.; від
імені gen. Анни Горечковської, вдови;
№ 271);
63. Буковський – 1617 (п.; № 28);
64. Буковський Кшиштоф – 1619 (ймп.;
почет; № 37), 1621 (gen.; № 128), 1622
(gen.; № 166), 1623 (gen.; № 141), 1624
(gen.; № 19), 1626 (gen.; № 197), 1629
(п.; № 153);
65. Буховський10 – 1617 (п.; № 18);
66. БуховськийАдам– 1618 (п.; “приятеля
прислав”; № 35), 1619 (ймп.;
особисто; № 29);
67. БуховськийЄжи –1623 (gen.; відімені
батька; № 114), 1624 (gen.; від імені
батька; № 42), 1626 (gen.; № 172);
68. Бучковський Адам – 1622 (п.; слуга;
№ 109);
69. Бялинський Людвік – 1623 (gen.;
№ 229);
70. Бялобжеський Адам – 1621 (gen.; з
Самуелем Бялобжеським; № 194);
71. Бялобжеський Лукаш – 1621 (gen.;
№ 193), 1623 (gen.; № 93);
72. Бялобжеський Самуель – 1619 (ймп.;
особисто; № 66), 1621 (gen.; з Адамом
Бялобжеським; № 194), 1623 (gen.;
№ 22);
73. ВажицькаЯдвіга – 1629 (п.; челядник;
№ 164);
74. ВажицькийСтаніслав –1624 (п.; слуга;
№ 137), 1629 (п.; № 88);
75. Вазінський (Вашинський) Станіслав –
1623 (п.; слуга; № 259), 1624 (nob.;
№ 212);
76. Валавський Марцін – 1622 (п.; син
Кшиштоф; № 52);
77. ВаповськийКшиштоф– 1622 (magn.;
від імені батька magn. Станіслава
Ваповського, перемишльського
каштеляна; № 3), 1629 (ймп.; № 9);
78. Ваповський Станіслав,
перемишльський каштелян – 1623
(ймп.; почет; № 53), 1629 (ймп.; № 1);
79. Варденський Миколай – 1623 (nob.;
№ 46);
80. ВегліцькаКатерина, вдова –1621 (gen.;
слуга; № 82);
81. Вєжбєнта (Вєжбєта) Миколай11 – 1621
(gen.; № 44), 1622 (gen.; № 61), 1623
(gen.; № 130), 1624 (gen.; № 232), 1626
(gen.; № 148), 1629 (п.; № 49);
82. Вєжбєнта Себастіан – 1629 (п.; № 48);
83. Вєжейовський Томаш – 1621 (gen.;
№ 113);
84. Вєйський (Уєйський) Кшиштоф– 1623
(п.; слуга, хворий; № 67), 1624 (п.;
слуга; № 173);
85. Вєлопольський Гієронім – 1623 (gen.;
№ 228), 1624 (gen.; з Пільзенського
повіту; № 61);
86. Вєлопольський Каспер, краківський
земський суддя – 1617 (ймп.; почет;
№ 38);
87. Вибрановський – 1617 (п.; № 53);
88. Вибрановський Стефан12 – 1618 (п.;
№ 47), 1619 (ймп.; особисто; № 57),
1621 (gen.; № 112), 1622 (gen.; № 145),
1623 (gen.; № 154), 1624 (gen.; № 22),
1626 (gen.; № 14), 1626 (gen.; № 16);
89. Висоцький (Вішоцький) Марцін
(Марціан) – 1621 (gen.; № 16), 1623
(gen.; хворий, слуга nob. Кшиштоф
Домбровський; № 61), 1624 (п.; слуга;
№ 124), 1626 (gen.; № 109), 1629 (п.;
челядник; № 175);
90. Висоцький Максиміліан – 1624 (п.;
слуга; № 250);
91. Віктор Адам – 1624 (gen.; № 94);
92. Вількотарський Павел – 1621 (gen.;
№ 134), 1623 (gen.; № 20), 1629 (п.;
№ 34);
93. Вількотарський Фелікс – 1624 (gen.;
від імені батька; № 82);
94. Вільчек Альберт – 1623 (nob.; як слуга
хворого gen. СамуеляЛюбовєцького;
№ 24);
95. Віслоцький Томаш – 1618 (п.; почет,
хворий; № 52), 1619 (ймп.; особисто;
№ 87);
96. Віслоцький (Вислоцький) Ян – 1626
(gen.; № 202);
97. Віслоцький Януш – 1618 (ймп.;
особисто; № 15), 1619 (ймп.;
особисто; № 49), 1621 (nob.; № 63);
98. Вітовський Ян – 1621 (gen.; № 132),
1623 (gen.; № 75), 1624 (gen.; № 15);
99. ВітовськийЯн13 – 1626 (gen.; від імені
батькаЯнаВітовського; № 125), 1629
(п.; № 26);
100. ВіцькийСтаніслав – 1629 (п.; № 42);
101. Влостовський Анджей – 1623 (gen.;
№ 175), 1624 (gen.; № 208), 1626 (gen.;
№ 52);
102. Влостовський Анджей – 1623 (gen.;
від імені хворого брата gen.
Станіслава; № 173);
103. ВлостовськийКшиштоф– 1623 (gen.;
№ 171), 1624 (gen.; зі Станіславом
Влостовським; № 206);
104. Влостовський Самуель (у 1623 і
1624 рр. сяноцький гродський
писар)
14 – 1622 (gen.; № 85),1623 (gen.;
№ 170), 1624 (gen.; № 6);
105. Влостовський Станіслав – 1621 (gen.;
№ 31), 1622 (ймп.; слуга; № 186), 1624
(gen.; з Кшиштофом Влостовським;
№ 206);
106. Водзінський (Водзинський) Вацлав –
1621 (gen.; № 57), 1622 (gen.; № 141),
1623 (gen.; № 145), 1624 (gen.; № 46),
1629 (п.; № 124);
107. Волкович Альберт – 1621 (gen.;
№ 139), 1622 (від його імені nob.
АльбертБжезіцький; № 132);
108. Волкович Станіслав – 1623 (nob.;
№ 98), 1624 (nob.; № 76), 1626 (gen.;
№ 27);
109. ВольськийМіхал – 1621 (gen.; № 71);
110. Вольський Якуб – 1626 (gen.; слуга;
№ 186), 1629 (п.; № 91);
111. ВольськийЗброжекЯкуб – 1623 (gen.;
№ 185);
112. ВольськийЯн –1622 (gen.; № 90), 1624
(gen.; № 243), 1629 (п.; № 90);
113. Воритко– 1619 (ймп.; особисто; № 58);
114. Воритко Адам – 1622 (ймп.; слуга
КшиштофГришовський; № 147), 1623
(п.; слуга; № 260), 1624 (п.; слуга;
№ 125);
115. Воритко, вдова – 1626 (gen.; № 226);
116. Гарбовський Юзеф – 1623 (gen.;
№ 191), 1624 (gen.; від імені матері;
№ 192), 1626 (gen.; № 102);
117. Геборський Флоріан – 1621 (gen.;
№ 42);
118. Гембіцький Ян – 1623 (gen.; з
Сандомирського воєводства; № 143),
1624 (gen.; № 66);
119. Гербурт – 1629 (ймп.; № 8);
120. Гербурт (Гербулт) Анджей15 – 1624
(ймп.; слуга; № 184), 1626 (gen.; слуги;
№ 154);
121. Гербурт Анна16 – 1621 (gen.; слуга;
№ 138);
122. ГербуртЯн з Фульштина – 1623 (gen.;
№ 76);
123. Гербурт, вдова – 1626 (gen.; слуга;
№ 208);
124. ГєбултовськийВалеріан – 1619 (ймп.;
особисто; № 10), 1621 (gen.; № 93),
1622 (gen.; № 12), 1623 (gen.; № 218),
1624 (gen.; № 221), 1626 (gen.; № 75),
1629 (п.; № 56);
125. Гєбултовський Гієронім – 1626 (gen.;
слуга; № 85);
126. Гєбултовський Марціан (Марцін) –
1622 (gen.; № 27), 1623 (gen.; № 136),
1624 (gen.; № 198), 1626 (gen.; № 69),
1629 (п.; № 72);
127. Гєбултовський Миколай – 1629 (п.;
№ 57);
128. Гєбултовський Ян – 1617 (п.; № 60),
1618 (п.; № 40), 1619 (ймп.; особисто;
№ 16), 1621 (gen.; № 19), 1622 (gen.;
№ 26), 1623 (gen.; № 149), 1624 (gen.;
№ 164), 1626 (gen.; № 12);
129. Гєралт (Гералт) Тобіас – 1621 (gen.;
№ 127), 1622 (gen.; № 72), 1623 (gen.;
№ 183), 1624 (п.; слуга; № 180), 1626
(gen.; № 51);
130. Гжибовський Адам – 1623 (nob.; як
слуга хворогоСтаніславаСікорського;
№ 184);
131. Гжибовський Валентин – 1623 (nob.;
як слуга хворого gen. Анджея
Ожеховського; № 30);
132. ГжибовськийЯн – 1623 (gen.; № 48),
1624 (gen.; № 47);
133. Гізовський (Гизовський) Александр
– 1621 (gen.; № 195), 1623 (gen.;
№ 123), 1624 (gen.; № 199), 1626 (gen.;
№ 108), 1629 (п.; № 117);
134. Глінка Станіслав – 1619 (ймп.;
особисто; № 74), 1621 (gen.; № 165),
1622 (nob.; № 173), 1623 (gen.; № 72),
1624 (gen.; № 234), 1626 (gen.; слуга;
№ 91);
135. Глінський Александр – 1622 (gen.;
№ 87);
136. ГнатовськийБлажей– 1623 (п.; слуга;
№ 69), 1624 (gen.; № 151);
137. ГнінськийЯн – 1626 (gen.; № 151);
138. ГноінськийПйотр – 1624 (gen.; № 40);
139. Годзицька, посесор-заставник – 1621
(gen.; слуга; № 54);
140. ГожковськийЯн – 1623 (gen.; № 35);
141. Голанська з Бр[а]ткувки – 1624 (п.;
слуга; № 166);
142. ГоланськийЯкуб –1622 (nob.; відімені
матері; № 5);
143. Голецький – 1617 (п.; № 51);
144. ГолецькийЯн – 1622 (gen.; № 126);
145. Голінська – 1629 (п.; челядник;
№ 177);
146. Горечковська Анна, вдова – 1623
(gen.; від її імені nob. Томаш
Брожицький; № 271), 1626 (gen.;
слуги; № 146), 1629 (п.; син; № 151);
147. Горечковський Адам – 1619 (ймп.;
почет; № 71), 1621 (gen.; № 221), 1622
(gen.; № 160);
148. Горечковський Ян17 – 1624 (gen.;
№ 71);
149. Горський Альберт – 1626 (gen.;
№ 135);
150. Гоствіцький Гієронім – 1621 (gen.;
№ 56);
151. Гоствіцький Миколай – 1623 (gen.;
№ 147), 1629 (п.; № 60);
152. Госціславський – 1618 (п.; “приятеля
прислав”; № 20);
153. Госціславський Александр – 1629 (п.;
челядник; № 193);
154. Госціславський Лукаш – 1621 (gen.;
син Павел; № 172);
155. ГосціславськийПавел – 1623 (nob.; від
імені батька; № 177);
156. Грабарський – 1629 (п.; челядник;
№ 52);
157. Гришовський Кшиштоф – 1622 (як
слуга Адама Воритко; № 147);
158. Гродзький (Гроцький) Томаш – 1626
(gen.; слуга; № 200), 1629 (п.; № 98);
159. Грондзький – 1617 (п.; № 22);
160. Грондзький (Градзький, Гронцький,
Грондцький) Войцєх (Альберт) – 1618
(ймп.; № 7), 1619 (ймп.; особисто;
№ 34), 1621 (gen.; № 24), 1623 (gen.;
№ 77), 1624 (п.; слуга; № 239), 1626
(gen.; № 167), 1629 (п.; челядник;
№ 165);
161. Гроховський Кшиштоф – 1617 (п.;
почет; № 24), 1621 (gen.; № 74), 1622
(gen.; № 14), 1623 (gen.; № 230), 1624
(gen.; № 165);
162. Гроховський Томаш – 1626 (gen.;
слуга; № 173);
163. Гумніцька Ельжбета18 – 1621 (gen.;
синПйотр; № 233);
164. Гумніцька, дружина Яна
Гумніцького – 1629 (п.; челядник;
№ 143);
165. Гумніцький Вацлав – 1623 (gen.;
№ 166), 1624 (gen.; з Пйотром
Гумніцьким; № 224), 1626 (gen.;
№ 59);
166. ГумніцькийЄжи– 1621 (gen.; № 220),
1626 (gen.; № 37), 1629 (п.; № 27);
167. Гумніцький Миколай – 1624 (gen.; від
імені батька gen. Єжи Гумніцького;
№ 54);
168. Гумніцький Пйотр – 1623 (gen.;
№ 226), 1624 (gen.; № 53), 1626 (gen.;
№ 80), 1629 (п.; челядник; № 77);
169. Гумніцький Пйотр – 1624 (gen.; з
Вацлавом Гумніцьким; № 224);
170. Гумніцький Рафал, сяноцький
земський суддя – 1617 (ймп.; почет;
№ 5), 1619 (ймп.; почет; № 84);
171. ГумніцькийСтаніслав– 1626 (gen.; від
імені батька Шимона Гумніцького,
сяноцького войського; № 79);
172. Гумніцький Шимон, сяноцький
войський– 1621 (gen.; № 5), 1622 (ймп.;
синймп.СтаніславГумніцький; № 181),
1623 (gen.; № 179),1624 (gen.; № 49);
173. ГумніцькийЯн – 1617 (п.; № 36), 1618
(ймп.; почет; № 22), 1619 (ймп.; почет;
№ 44), 1621 (gen.; № 72), 1622 (gen.;
№ 13), 1623 (gen.; № 146), 1624 (gen.;
№ 127), 1626 (gen.; № 33);
174. Гумовський – 1629 (ймп.; № 24);
175. Гумовський Станіслав – 1621 (gen.;
№ 84), 1623 (gen.; № 12);
176. Гурський Александр – 1629 (п.;
челядник; № 145);
177. Дверніцька Маріанна (Маріна,
Марухна), вдова Адама Дверніцького
– 1621 (gen.; слуга; № 150), 1622 (gen.;
від її імені nob. Стефан Хощевський;
№ 176), 1624 (п.; слуга; № 176), 1626
(gen.; слуга; № 213), 1629 (п.; № 163);
178. ДверніцькийАдам– 1617 (№ 71), 1619
(ймп.; почет; № 81), 1621 (gen.; № 143);
179. Дверніцький Адам – 1617 (п.; зі
Стефаном Дверніцьким; № 50), 1618
(ймп.; особисто, зі Стефаном
Дверніцьким; № 16);
180. Дверніцький Вацлав – 1624 (nob.; від
імені батька; № 79);
181. Дверніцький Дмитр – 1621 (gen.;
№ 207), 1624 (п.; слуга; № 178), 1626
(nob.; слуга; № 228);
182. ДверніцькийІванковичДмитр – 1623
(nob.; № 224), 1626 (gen.; № 190);
183. ДверніцькийІван– 1623 (nob.; № 205);
184. Дверніцький Сєнко – 1621 (nob.;
№ 174);
185. Дверніцький Стефан – 1617 (п.; з
Адамом Дверніцьким; № 50), 1618
(ймп.; особисто, з Адамом
Дверніцьким; № 16), 1619 (п.; почет
[пахолек ?]; № 91), 1623 (п.; слуга;
№ 222);
186. Дверніцький Ян – 1621 (gen.; син;
№ 76);
187. ДверніцькийЯн, син Стефана – 1622
(nob.; від імені батька ?; № 107);
188. ДверніцькийЯцько (Ячко, Яцек)–1621
(gen.; № 157), 1623 (nob.; № 207), 1624
(п.; слуга; № 177), 1626 (gen.; № 194);
189. Деденська (Диденська), вдова – 1617
(п.; почет; № 23), 1624 (п.; слуга;
№ 209), 1626 (gen.; слуга; № 210), 1629
(ймп.; челядник; № 78);
190. Деденська (Диденська), вдова
сяноцького стольника Єжи
Деденського19 – 1622 (ймп.; слуга
п. Деденський; № 71), 1623 (ймп.;
слуга; № 201), 1624 (п.; слуга; № 210),
1629 (п.; челядник; № 105);
191. Деденська Анна, вдова Яна
Деденського – 1622 (gen.; слуга nob.
Лаврентій Защет; № 164);
192. Деденська Софія з Нєвєстка, вдова
Станіслава Деденського – 1621 (gen.;
слуга; № 215), 1623 (gen.; слуга nob.
СтефанБєльський; № 44);
193. Деденська Ядвіга, вдова Павла
Деденського20 – 1622 (gen.; від її імені
gen.ЯнДеденський; № 93), 1623 (gen.;
слуга nob. Альберт Завіша; № 32);
194. Деденський – 1622 (п.; як слуга ймп.
Деденської, вдови сяноцького
стольника Єжи Деденського; № 71);
195. Деденський – 1624 (gen.; № 194);
196. Деденський (Диденський) Анджей (у
1626 р. сяноцький земський
коморник) – 1619 (ймп.; особисто;
№ 33), 1621 (gen.; № 59), 1622 (gen.;
№ 68), 1626 (gen.; № 68), 1629 (п.;
№ 104);
197. Деденський Гіацинт21 – 1626 (gen.;
слуга; № 177);
198. Деденський Марцін22 – 1629 (п.;
№ 81);
199. Деденський (Дединський) Миколай –
1617 (п.; № 17);
200. Деденський (Диденський) Павел –
1617 (п.; № 16), 1618 (ймп.; № 6), 1619
(ймп.; особисто; № 32), 1621 (gen.;
хворий, слуга; № 60);
201. Деденський (Диденський) Пйотр –
1623 (gen.; від імені свого і брата gen.
Анджея; № 55), 1624 (gen.; № 70), 1629
(п.; № 96);
202. Деденський Преслав – 1621 (gen.;
№ 203);
203. Деденський Станіслав – 1623 (gen.;
№ 223), 1624 (gen.; № 204), 1626 (gen.;
№ 53);
204. Деденський Станіслав – 1624 (gen.; з
братом Яном; № 87);
205. Деденський (Диденський) Фредерік
(Фрідерік)
23 – 1623 (gen.; № 219), 1626
(gen.; № 65), 1629 (п.; № 114);
206. Деденський (Дединський) Ян – 1622
(gen.; від імені gen.Деденської, вдови
ПавлаДеденського; № 93), 1624 (gen.;
з братом Станіславом; № 87), 1626
(gen.; № 61);
207. Дембіцький Анджей24 – 1623 (gen.;
№ 160), 1629 (п.; з Пйотром
Дембіцьким “за Сяном”; № 115);
208. Дембіцький Єжи – 1623 (gen.; зі
СтаніславомДембіцьким; № 245);
209. Дембіцький Пйотр25 – 1619 (ймп.;
особистоі від іменібратів; № 43), 1623
(ймп.; слуга; № 246), 1629 (п.; з
Анджеєм Дембіцьким “за Сяном”;
№ 115);
210. ДембіцькийСтаніслав – 1623 (gen.; з
Єжи Дембіцьким; № 245), 1629 (п.;
№ 101);
211. Дембіцькі Пйотр, Анджей, Станіслав і
Єжи– 1617 (п.; № 52), 1618 (пп.; почет,
“самі не були, маючи справи в
трибуналі”; № 48), 1621 (gen.; № 62),
1622 (gen.; №73),1624 (gen.; № 16),1626
(gen.; № 84);
212. Дзєжановський Миколай – 1621 (gen.;
№ 65), 1622 (gen.; № 77), 1623 (п.;
хворий, почет; № 200);
213. Дзєлінська – 1629 (п.; челядник;
№ 160);
214. Дзєлінський Альберт – 1626 (gen.;
слуга; № 205);
215. Дзєнцьоловський Анджей – 1622
(gen.; № 56), 1623 (gen.; № 263);
216. Дибовський Альберт – 1624 (gen.;
№ 25);
217. Добжанський Александр – 1629 (п.;
№ 182);
218. ДобжанськийКонстантин– 1621 (nob.;
№ 198);
219. Добжанський Миколай – 1621 (nob.;
№ 197);
220. Добжанський Олекса – 1629 (п.;
№ 178);
221. Добжанський (Нєшовьонт) Остафій –
1624 (nob.; № 215), 1629 (п.; № 179);
222. Добжанський Стас – 1621 (nob.;
№ 185);
223. Добжанський Стефан – 1617 (п.;
№ 75);
224. Добжанський Фаленди (Феленди) –
1621 (nob.; № 213), 1624 (nob.; № 216);
225. Добжанський Ференс – 1629 (п.;
№ 180);
226. Добжанський Янош – 1629 (п.;
№ 181);
227. Добжанські – 1618 (пп.; № 49);
228. Добжанські Остафій, Стец, Бєлаш,
Феледи і Лучка – 1626 (nob.; № 215);
229. Добжанські Отсафко, Стас і Бєлаш –
1621 (nob.; № 191);
230. Добжанські Стефан і Бялаш – 1622
(nob.; № 140);
231. Добжанські Стефан і Остафій – 1623
(nob.; № 257);
232. ДобжанськіФеренс іЯчко– 1623 (nob.;
№ 258);
233. ДобриніцькаСофія, вдова – 1623 (gen.;
слуга nob. Томаш Лодзінський; № 25);
234. ДобрініцькийСамуель –1624 (gen.; від
імені матері; № 44);
235. Доманський Анджей – 1622 (nob.; від
імені Іполіта Рокоша; № 136);
236. ДомарадзькийАлександр – 1624 (gen.;
від імені батька; № 57);
237. Домарадзький Габріель – 1618 (п.;
почет, хворий; № 51), 1621 (gen.; син;
№ 148), 1623 (gen.; № 78);
238. Домарадзький Габріель – 1623 (gen.;
від імені батька Габріеля; № 74), 1626
(gen.; № 163);
239. Домарадзький Павел – 1626 (gen.;
№ 168);
240. Домарадзький Станіслав – 1617 (п.;
№ 45), 1621 (gen.; № 58), 1623 (gen.;
№ 92),1626 (gen.; № 58), 1629 (п.; №59);
241. Домарадзький Якуб – 1622 (gen.; від
імені батька gen. Габріеля
Домарадзького; № 168), 1629 (п.;
№ 64);
242. ДомарадзькийЯн – 1621 (gen.; № 14),
1622 (gen.; №22), 1623 (gen.; №90),1624
(gen.; № 56), 1626 (gen.; № 160);
243. ДомбровськийКшиштоф– 1623 (nob.;
як слуга хворого gen. Марціна
Віслоцького; № 61);
244. Дробот – 1617 (п.; № 76);
245. Дробот Ян, перемишльський
земський коморник – 1619 (ймп.;
особисто; № 86), 1626 (gen.; № 31);
246. Дрогойовська – 1624 (ймп.; почет;
№ 203);
247. Дрогойовська з Нєбищан – 1622 (ймп.;
почет; № 121);
248. Дрогойовська Катерина – 1621 (gen.;
№ 202);
249. ДрогойовськийСтаніслав – 1623 (gen.;
від імені свого, братів і матері; № 234),
1626 (gen.; № 49), 1629 (п.; № 120);
250. Дрогоцький Анджей – 1623 (gen.;
№ 36);
251. Дубравський – 1617 (п.; № 74);
252. ДубравськийЄжи– 1621 (gen.; № 142),
1622 (gen.; № 182), 1624 (gen.; № 117),
1626 (gen.; зі Станіславом
Дубравським; № 124), 1629 (п.; № 112);
253. Дубравський Павел – 1623 (gen.; від
імені батька gen. Єжи Дубравського;
№ 115);
254. Дубравський Станіслав – 1621 (gen.;
№ 141), 1622 (gen.; № 183), 1623 (gen.;
№ 253), 1624 (gen.; № 118), 1626 (gen.;
з ЄжиДубравським; № 124), 1629 (п.;
№ 113);
255. Дуніковський (Дунковський)
Сигізмунд (у1626 і 1629 рр. сяноцький
земський писар)
26 – 1621 (gen.; № 17),
1622 (ймп.; слуга; № 105), 1623 (gen.;
№ 152), 1626 (gen.; № 73), 1629 (ймп.;
№ 7);
256. Дунковський Єнджей – 1629 (п.;
№ 123);
257. Дунковський Самуель – 1624 (gen.;
№ 10);
258. Єзєрська Катерина – 1626 (gen.; слуга;
№ 214);
259. Єзєрський Адам – 1623 (gen.; № 256);
260. Жуховський Станіслав – 1623 (gen.;
№ 65);
261. Забавська, дружина Яна – 1622 (ймп.;
слуга; № 25);
262. Забавська Магдалена – 1621 (gen.;
№ 13);
263. Забавський Матіаш (Мацєй з Забави)
– 1618 (ймп.; особисто з почтами, з
СигізмундомЗабавським; № 11), 1619
(ймп.; особисто; № 15), 1622 (gen.;
№ 20), 1623 (gen.; з Сигізмундом
Забавським; № 182), 1624 (gen.; № 4);
264. Забавський Сигізмунд (з Забави) –
1618 (ймп.; особисто з почтами, з
Матіашом Забавським; № 11), 1619
(ймп.; особисто; № 14), 1621 (gen.;
№ 12), 1622 (gen.; № 21), 1623 (gen.; з
Мацеєм Забавським; № 182), 1624
(gen.; № 144), 1626 (gen.; слуга; № 18);
265. Забавський Ян – 1623 (gen.; № 242),
1626 (gen.; № 191);
266. Забавські, “zrodzeni”27 – 1617 (ймпп.;
№ 12);
267. ЗаборовськийКшиштоф– 1622 (gen.;
№ 100), 1623 (gen.; № 66), 1624 (gen.;
№ 152);
268. Завіша Альберт (Войцєх) – 1621 (gen.;
№ 154), 1622 (gen.; № 156), 1623 (gen.;
№ 240), 1624 (gen.; № 155), 1626 (gen.;
слуга; № 199), 1629 (п.; № 141);
269. Завіша Альберт – 1623 (nob.; як слуга
gen. ЯдвігиДеденської, вдови Павла
Деденського; № 32);
270. Задорський Ян – 1621 (gen.; № 67),
1624 (gen.; № 130);
271. Закліка Павел – 1624 (gen.; № 38);
272. Закшевський – 1622 (від імені ймп.
Скоркєвського як “powinny jego”;
№ 31);
273. Закшевський Іоахім – 1624 (gen.;
№ 95);
274. Закшевський Станіслав – 1621 (gen.;
№ 178), 1626 (gen.; № 143);
275. ЗамойськийЗахаріаш– 1622 (nob.; від
імені свого і брата nob. Миколая;
№ 175);
276. Замойський Миколай – 1621 (gen.;
№ 120), 1623 (gen.; № 71), 1626 (gen.;
№ 89);
277. Запорська, дружина Томаша
Запорського – 1622 (ймп.; слуга;
№ 150), 1623 (ймп.; слуга; № 84), 1624
(п.; слуга; № 134);
278. Запорський Анджей – 1621 (gen.;
№ 115), 1622 (gen.; № 149), 1623 (gen.;
№ 111), 1624 (gen.; № 98), 1626 (gen.; з
Шимоном Запорським; № 64);
279. Запорський Кшиштоф – 1621 (gen.;
хворий, слуга; № 91), 1622 (gen.;
хворий, слуга nob. Альберт Луцький;
№ 178);
280. Запорський Томаш (у 1619 р.
поборця) – 1618 (п.; почет, хворий;
№ 50), 1619 (ймп.; особисто; № 47),
1621 (gen.; № 61);
281. Запорський Шимон – 1619 (ймп.;
особисто; № 93 [після підпису]), 1622
(gen.; від імені gen. Яна Запорського;
№ 171), 1623 (gen.; № 101), 1624 (gen.;
№ 247), 1626 (gen.; з Анджеєм
Запорським; № 64), 1629 (п.; “за
Сяном”; № 122);
282. Запорський Ян – 1619 (ймп.; почет;
№ 75), 1621 (gen.; № 87), 1623 (gen.;
№ 100), 1624 (gen.; № 249), 1626 (gen.;
слуга; № 178);
283. Заремба Якуб – 1626 (gen.; № 164);
284. Заршинський (Заршенський,
Заришинський) Станіслав – 1621 (gen.;
№ 164), 1623 (gen.; № 267), 1624 (gen.;
№ 90), 1626 (gen.; № 157), 1629 (п.;
челядник; № 170);
285. Затвардніцький (Затварніцький,
Зотварніцький) Мацєй – 1621 (nob.;
№ 184), 1622 (nob.; № 184);
286. Затвардніцький Мацєй – 1621 (gen.;
№ 140);
287. Затвардніцький (Затварніцький)
Пйотр28 – 1623 (nob.; № 178), 1624
(gen.; № 102), 1626 (gen.; № 170);
288. Затвардніцький Федор – 1621 (nob.;
№ 208);
289. Затвардніцький Яцек (Ячко) – 1623
(“шляхетний”; “zapowietrzony”, від
його імені nob. Іван Нєстжанський;
№ 119), 1624 (п.; слуга; № 189), 1626
(gen.; № 189);
290. ЗаторськийЯн – 1623 (gen.; № 189);
291. ЗашевськийЯн – 1626 (gen.; № 161);
292. ЗащетЛаврентій – 1622 (nob.; як слуга
gen. Анни Деденської, вдови Яна
Деденського; № 164);
293. Збоженський (Збожинський) Пйотр –
1621 (gen.; № 228), 1624 (gen.; № 159),
1626 (gen.; № 131), 1629 (п.; № 196);
294. Здановський Гаспар – 1624 (gen.;
№ 81);
295. Здровєцький Александр – 1622 (gen.;
№ 53), 1623 (gen.; № 140), 1624 (gen.;
№ 85);
296. Здровський – 1629 (п.; № 197);
297. Здровський Пйотр – 1623 (gen.;
№ 161);
298. Здуновський Вікторин – 1626 (gen.;
слуга; № 126);
299. Зєленська Барбара 29
, дружина
плоцького каштеляна – 1623 (magn.;
слуга nob. Пйотр Обремпський;
№ 268);
300. Зєлонка Анджей – 1619 (ймп.; почет;
№ 88), 1621 (gen.; № 89);
301. ЗєлонкаЯн – 1623 (gen.; № 127), 1624
(gen.; № 186), 1626 (gen.; № 136), 1629
(п.; № 97);
302. Злотніцький Станіслав, сяноцький
земський писар – 1618 (ймп.; № 5),
1621 (gen.; № 6), 1622 (gen.; № 62),1623
(gen.; № 180), 1624 (ймп.; слуга;
№ 122), 1626 (gen.; № 72);
303. Знамєровський (Знаміровський)
Александр – 1624 (п.; слуга; № 142),
1626 (gen.; слуга; № 187);
304. Знамєровський (Знаміровський)
Валеріан– 1622 (gen.; № 78), 1624 (nob.;
№ 99);
305. Золтовський Флоріан – 1624 (nob.;
№ 143);
306. Золчинський Валеріан (у 1619, 1621 і
1622 р. сяноцький гродський писар, у
1623 р. підстароста) – 1619 (ймп.;
особисто; № 90), 1621 (gen.; № 52),
1622 (gen.; № 86), 1623 (gen.; № 6);
307. Золчинський Єжи (у 1621, 1623 і
1626 рр. сяноцький граничний
коморник) – 1621 (gen.; з посесій,
розташованих у Перемишльському і
Сяноцькомуповітах; № 8), 1622 (ймп.;
слуга; № 146), 1623 (gen.; № 7), 1626
(gen.; слуга; № 141);
308. ЗруховськийЯн – 1622 (gen.; № 80);
309. Зуровський Альберт – 1623 (nob.;
№ 214);
310. Зуровський Альберт, повітовий
ротмістр– 1621 (gen.; № 69), 1623 (nob.;
№ 204);
311. ЗуровськийАнджей– 1621 (gen.; № 79),
1623 (п.; слуга; № 209), 1624 (п.; слуга;
№ 109), 1626 (gen.; № 19), 1629 (п.;
№ 58);
312. ЗуровськийЯн – 1619 (ймп.; особисто;
№ 94 [післяпідпису]), 1621 (gen.; № 68),
1623 (gen.; № 199), 1624 (gen.; № 106),
1626 (gen.; № 20);
313. Іздебський (Іздембський) Марцін
(Марціан) – 1622 (gen.; з Краківського
воєводства; № 138), 1623 (gen.; № 254);
314. ІздебськийПйотр – 1621 (gen.; № 151),
1622 (gen.; № 127), 1623 (gen.; № 235),
1624 (gen.; № 167), 1626 (gen.; № 162);
315. Йордан, пані30 – 1617 (ймп.; почет;
№ 39);
316. Казановський Станіслав,
кроснєнський староста – 1629 (ймп.;
челядь; № 194);
317. Калнафойський (Канафольський) –
1617 (п.; № 49);
318. Калнафойський (Канафойський,
Канафольський) Габріель – 1618
(ймп.; № 18), 1619 (ймп.; “пішо”;
№ 59), 1621 (gen.; № 217), 1622 (gen.;
№ 154), 1623 (gen.; № 202), 1624 (gen.;
№ 119), 1626 (gen.; № 90), 1629 (п.;
№ 130);
319. Калнафойський (Канафольський)
Марцін– 1621 (gen.; слуга; № 47), 1622
(gen.; № 55), 1624 (п.; слуга; № 89), 1626
(gen.; № 118), 1629 (п.; № 189);
320. Камєнєцький Станіслав – 1626 (gen.;
№ 30);
321. Камєнський – 1617 (ймп.; № 42);
322. Камєнський (Камінський) Станіслав
– 1621 (gen.; № 29), 1622 (gen.; № 50),
1624 (gen.; № 231);
323. Камєнський (Камінський) Ян – 1619
(ймп.; особисто; № 12), 1621 (gen.;
№ 28), 1622 (gen.; № 47), 1623 (gen.;
державцяІнскшиня; № 45), 1624 (gen.;
№ 111), 1626 (gen.; № 127), 1629 (п.;
№ 50);
324. КамодзінськіСтаніслав і Павел – 1626
(gen.; № 206);
325. Канський Кшиштоф – 1622 (gen.;
№ 30);
326. Карський Альберт – 1624 (gen.;
№ 175);
327. КачковськийЯн – 1629 (п.; № 94);
328. Квілінський Самуель – 1623 (gen.;
№ 33);
329. Квілінський Станіслав – 1624 (п.;
слуга; № 141);
330. КєджинськийЯхим– 1629 (п.; № 134);
331. Кішка Гелена31 – 1617 (ймп.; почет;
№ 26);
332. Кіцінський (Кічинський) Станіслав –
1621 (gen.; № 219), 1622 (gen.; № 128),
1624 (gen.; № 168), 1629 (п.; № 28);
333. КіцькийКаспер – 1621 (gen.; № 155);
334. Клемп (Клеп) Ян (з Ровної) – 1619
(ймп.; особисто; № 65), 1621 (gen.;
№ 35), 1623 (gen.; № 150);
335. Клечинський Єжи – 1629 (п.;
челядник; № 172);
336. Клосковський Войцєх – 1629 (п.;
№ 171);
337. Клоффас (Клофас)S. –1617 (п.; № 78);
338. Клоффас (Клофасс, Клофаш)
Александр – 1621 (gen.; № 117), 1622
(gen.; № 161), 1623 (gen.; № 167), 1624
(gen.; № 213), 1626 (gen.; № 106);
339. Клоффас (Клофас) Магдалена32 – 1626
(gen.; слуга; № 211);
340. Клоффас (Клофаш) Мацєй – 1621
(gen.; № 109), 1623 (gen.; № 172), 1624
(п.; слуга; № 123), 1626 (gen.; № 45);
341. Клоффас (Клофаш) Миколай – 1624
(gen.; від імені батька; № 101);
342. Клоффас (Клофаш, Клофас) Якуб –
1618 (ймп.; почет, хворий; № 17), 1619
(ймп.; особисто; № 64), 1621 (gen.;
№ 108), 1623 (gen.; № 168);
343. Клоффас (Клофаш) Ян – 1621 (gen.;
№ 231), 1622 (gen.; № 162), 1623 (gen.;
№ 50), 1624 (gen.; № 24);
344. КобєрськийЯкуб – 1621 (gen.; № 77),
1623 (nob.; № 215), 1624 (gen.; № 149),
1629 (п.; № 168);
345. Коваловський Альберт – 1621 (gen.;
№ 180);
346. КоваловськийЯн – 1623 (nob.; хворий,
слуга nob. МарцінКостецький; № 174);
347. Ковальський – 1617 (п.; № 58);
348. Ковальський Анджей – 1622 (nob.; як
слуга хворого gen. Анджея
Хотецького; № 174);
349. Ковальський Станіслав – 1621 (gen.;
№ 218), 1623 (gen.; № 21), 1624 (gen.;
№ 26), 1626 (gen.; № 114);
350. Ковальський Ян – 1619 (ймп.;
особисто; № 67), 1621 (gen.; № 222),
1624 (gen.; № 29);
351. КоженьовськийЗахаріаш– 1619 (ймп.;
особисто; № 42), 1621 (gen.; № 136),
1622 (gen.; № 185);
352. Козєровський Анджей, сяноцький
земськийкоморник– 1621 (gen.; № 53);
353. Козловська, дружина сяноцького
земського судді Миколая
Козловського33 – 1623 (ймп.; почет;
№ 82), 1624 (ймп.; почет; № 179), 1626
(gen.; слуги; № 147), 1629 (п.; № 162);
354. Козловський Миколай (у 1617, 1618 і
1619 рр. сяноцький земський підсудок,
у1621 і 1622 рр. суддя) – 1617 (п.; почет
спільно з Войцєхом Боболею; № 6),
1618 (ймп.; особисто з почтом; № 4),
1619 (ймп.; почет; № 6), 1621 (gen.;
№ 210), 1622 (ймп.; хворий, слуги;
№ 11);
355. Колачковський Пйотр – 1623 (gen.;
№ 15);
356. Конарська Теофіла – 1624 (п.; слуга;
№ 193);
357. Конарський Адам – 1617 (п.; зі
СтаніславомКонарським; № 61), 1618
(ймп.; особисто; № 12), 1619 (ймп.;
№ 92 [після підпису]);
358. Конарський Станіслав – 1617 (п.; з
Адамом Конарським; № 61), 1618 (п.;
почет; № 43);
359. Конопацький Анджей – 1621 (gen.;
№ 124), 1622 (gen.; № 159), 1623 (gen.;
№ 96), 1624 (gen.; № 97), 1626 (gen.;
№ 28);
360. Конопацький Марцін – 1621 (gen.;
№ 166), 1622 (п.; слуга; № 133), 1623
(gen.; № 97), 1624 (nob.; № 74), 1626
(gen.; № 25);
361. Копистинський Іван– 1623 (п.; [слуга];
№ 87);
362. Копистинський Іван з Арланьова –
1623 (п.; слуга; № 89);
363. КопістинськийЯн– 1621 (gen.; № 149);
364. Костецький Марцін – 1623 (nob.; як
слуга хворого gen.Яна Коваловського;
№ 174);
365. Кохановський Самуель – 1624 (gen.;
№ 17);
366. КохановськийЯн– 1621 (gen.; № 137);
367. КрасіцькийЄжи, долінський староста
і галицький хорунжий34 – 1617 (ймп.;
почет; № 7), 1619 (ймп.; почет; № 17),
1623 (gen.; слугаСтаніславЯновський
виставив почет; № 47), 1624 (ймп.;
слуга; № 133), 1626 (gen.; почет;
№ 204);
368. Краснєвський (Красньовський) Якуб
– 1626 (gen.; № 218), 1629 (п.; № 167);
369. Красовський (Крашовський) Альберт
(Войцєх) – 1621 (gen.; № 161), 1622
(gen.; № 19), 1623 (gen.; № 19), 1624
(gen.; № 18), 1626 (gen.; № 24), 1629 (п.;
№ 142);
370. Красовський Павел – 1626 (gen.;
№ 203);
371. Красовський Сигізмунд – 1626 (gen.;
№ 55);
372. Красовський (Крашовський)
Станіслав – 1621 (gen.; з Яном
Красовським; № 105), 1622 (gen.; слуга
nob. Лаврентій Чижовський; № 165),
1623 (gen.; з Яном Красовським;
№ 157), 1624 (gen.; з Яном
Красовським; № 35);
373. Красовський (Крашовський) Ян– 1621
(gen.; зі Станіславом Красовським;
№ 105), 1622 (gen.; № 169), 1623 (gen.;
зі Станіславом Красовським; № 157),
1624 (gen.; зі Станіславом
Красовським; № 35);
374. КрогулецькийСтаніслав – 1623 (gen.;
№ 261), 1624 (gen.; № 161), 1626 (gen.;
з Яном Крогулецьким; № 77);
375. КрогулецькийЯн – 1622 (gen.; № 92),
1623 (gen.; № 243),1624 (gen.; № 62),
1626 (gen.; зі Станіславом
Крогулецьким; № 77), 1629 (п.; № 46);
376. Кролевський Гієронім – 1621 (gen.;
№ 25), 1623 (gen.; № 211), 1624 (ймп.;
слуга; № 110), 1626 (gen.; № 7);
377. КролевськийЯн – 1622 (gen.; від імені
батька; № 37);
378. Круковський Ольбрих35 – 1626 (gen.;
№ 101), 1629 (п.; № 87);
379. КуліковськийСтаніслав– 1623 (№ 70);
380. Кучковський Пйотр – 1621 (gen.;
№ 153), 1622 (gen.; від імені батька
Пйотра; № 129), 1623 (gen.; № 249),
1624 (gen.; № 108), 1626 (gen.; № 43),
1629 (п.; № 40);
381. Кшеш – 1617 (п.; № 64);
382. Кшеш, пані –1623 (ймп.; слуга; № 247),
1624 (п.; слуга; № 241), 1629 (п.;
челядник; № 107);
383. Кшеш Марцін – 1629 (п.; № 95);
384. Кшеш Павел – 1623 (nob.; від імені
батька; № 64);
385. Кшеш Самуель – 1621 (gen.; № 125),
1622 (gen.; № 119), 1623 (gen.; № 232),
1624 (gen.; № 5), 1626 (gen.; № 70),1629
(п.; № 63);
386. Кшеш Ян – 1619 (ймп.; почет; № 77),
1621 (gen.; № 126), 1622 (gen.; слуга;
№ 95), 1624 (nob.; № 100), 1626 (gen.;
№ 103);
387. Кшеш Ян – 1626 (gen.; № 71);
388. Кшивєцький Миколай – 1624 (gen.;
№ 84);
389. Кшикавський Северин, сяноцький
підстароста – 1619 (ймп.; особисто;
№ 89), 1621 (gen.; № 51);
390. Кшикавський Станіслав – 1629 (п.;
№ 154);
391. Ласоцький Александр – 1623 (gen.;
№ 221), 1629 (п.; № 148);
392. Латічинський Пшецлав – 1629 (п.;
№ 188);
393. Лесньовський Миколай (у 1626 р.
чехувський каштелян) – 1624 (gen.;
№ 20), 1626 (magn.; № 5);
394. ЛесньовськийЯн – 1626 (№ 40), 1629
(п.; № 99);
395. Леський36 – 1623 (ймп.; слуга; № 220);
396. Лесьовський (Лєсьовський,
Лєшьовський) Миколай – 1618 (ймп.;
особисто; № 9), 1619 (ймп.; особисто;
№ 68), 1621 (gen.; № 88), 1622 (gen.;
№ 172), 1623 (gen.; № 59), 1624 (п.;
слуга; № 248), 1626 (gen.; № 92), 1629
(п.; “за Сяном”; № 121);
397. Лєнкорський (Лекорський) Флоріан –
1622 (gen.; № 60), 1623 (п.; слуга;
№ 85), 1624 (gen.; № 21);
398. Лєщинський (Лєсчинський,
Лесченський, Лесчинський) Альберт
(Войцєх), дідич села Лесна – 1617 (п.;
№ 32), 1619 (ймп.; особисто; № 52),
1621 (gen.; син Миколай; № 98), 1622
(gen.; № 45), 1623 (gen.; № 244), 1624
(gen.; з Томашем Лєщинським;
№ 223), 1626 (gen.; з Томашем
Лєщинським; № 88), 1629 (п.; № 23);
399. Лєщинський (Лесчинський) Войцєх,
“synowiec” попереднього – 1617 (п.;
№ 33);
400. Лєщинський (Лєщенський,
Лесченський) Миколай – 1623 (gen.;
№ 262), 1626 (gen.; № 93), 1629 (п.;
№ 33);
401. Лєщинський (Лєсчинський,
Лесченський, Лєщенський) Томаш –
1619 (ймп.; особисто; № 53), 1621 (gen.;
№ 107), 1622 (gen.; № 153), 1624 (gen.;
з Альбертом Лєщинським; № 223),
1626 (gen.; з Альбертом Лєщинським;
№ 88), 1629 (п.; № 73);
402. Лєщинський (Лесченський) Ян
(посесор-заставник села Мхава, у1624
і 1629 рр. сяноцький земський
підсудок) – 1621 (gen.; № 97), 1622
(gen.; № 46), 1623 (gen.; № 248), 1624
(gen.; № 170), 1629 (ймп.; № 6);
403. Лисаковська (Лісаковська) – 1624 (п.;
слуга; № 113);
404. Лисаковський (Лісаковський) Марцін
– 1626 (gen.; № 152);
405. Лисаковський Станіслав – 1623 (п.;
хворий, слуга; № 225);
406. Лімінський Іван – 1622 (nob.; як слуга
хворого gen. Дмитра Бандровського;
№ 177);
407. Ліпський Мацєй – 1629 (п.; № 127);
408. Лісовський Кшиштоф – 1623 (nob.;
№ 117);
409. Ловєцький Мацєй – 1621 (gen.; № 85);
410. Лодзінська Катажина – 1629 (п.;
челядник; № 161);
411. Лодзінський Томаш – 1623 (nob.; як
слуга gen. Софії Добриніцької, вдови;
№ 25);
412. ЛодзінськийЯн – 1626 (gen.; № 179);
413. Лопатинський Павел – 1626 (gen.;
№ 32);
414. Лоський Добеслав37 – 1621 (gen.;
№ 26);
415. Лосятинський (Лозятинський) Павел
– 1623 (gen.; № 57), 1626 (gen.; слуга;
№ 46);
416. ЛуцькийАльберт – 1622 (nob.; як слуга
хворого gen. Кшиштофа Запорського;
№ 178);
417. Любовєцький Самуель – 1623 (gen.;
хворий, слуга nob. Альберт Вільчек;
№ 24), 1629 (п.; № 190);
418. Любохорський Миколай38 – 1623
(nob.; № 203), 1626 (gen.; № 225);
419. Люченський Вацлав – 1622 (nob.;
№ 9);
420. Малавський (Маланцький ?) Марцін
– 1623 (gen.; № 14);
421. МаленськийВаленти – 1623 (як слуга
ймп. Пажніцької; № 165);
422. МалховськийСтаніслав – 1621 (gen.;
№ 146);
423. Мальчевський (Мальчовський)
Станіслав39 – 1622 (gen.; № 167), 1623
(gen.; № 159), 1624 (gen.; № 227), 1626
(gen.; № 159), 1629 (п.; № 31);
424. Маховський Себастіан40 – 1626 (gen.;
слуга; № 201);
425. Мезенський (Мезинський,
Мензринський) Альберт – 1623 (nob.;
№ 128), 1624 (gen.; № 185), 1626 (gen.;
№ 121);
426. Мензинський Ян – 1619 (ймп.;
особисто; № 45), 1621 (gen.; тесть;
№ 99);
427. Мєлецька Софія, дружина Марціна
Мєлецького41 – 1617 (ймп.; почет;
№ 67), 1619 (ймп.; почет; № 72), 1626
(gen.; слуги; № 196), 1629 (ймп.;
почет; № 5);
428. Мєлецький Ян – 1626 (gen.; слуги;
№ 156);
429. Мєтельський Альберт – 1624 (gen.;
№ 222);
430. Мєшковський Адам – 1619 (ймп.;
особисто; № 63);
431. Миколайчовський (Миколай-
чевський) – 1617 (п.; № 62), 1619
(ймп.; особисто; № 54);
432. Миколайчовський (Миколай-
чевський) Самуель – 1618 (п.; № 44),
1621 (gen.; слуга; № 111), 1622 (gen.;
№ 144), 1623 (gen.; № 269), 1624 (gen.;
№ 12), 1626 (gen.; № 122);
433. Мілковський Станіслав – 1617 (п.;
№ 47), 1619 (ймп.; особисто; № 82);
434. Міщовський (Мисчовський) Пйотр –
1622 (gen.; з Янушом Міщовським;
№ 75), 1623 (gen.; № 41), 1624 (gen.;
№ 37);
435. Міщовський Януш – 1622 (gen.; з
Пйотром Міщовським; № 75);
436. Мнішек Францішек, сяноцький
староста – 1621 (magn.; № 3), 1622
(magn.; № 2), 1623 (ймп.; почет; № 1),
1629 (ймп.; № 2);
437. Мнішковський Анджей – 1623 (nob.;
від імені батька; № 68);
438. Мнішковський Миколай – 1622 (nob.;
від імені батька Каспера; № 151);
439. Моравський Миколай – 1623 (gen.;
№ 40);
440. Мосцішевський Томаш – 1624 (gen.;
№ 96);
441. Мосцішовський Томаш – 1622 (gen.;
№ 88), 1624 (gen.; № 86);
442. МосчанськийЯцко– 1629 (п.; № 169);
443. Мрочек Мацєй – 1621 (gen.; син
Северин; № 122), 1629 (п.; № 156);
444. МрочекСеверин – 1629 (п.; № 195);
445. Нагорський Гієронім42 – 1624 (gen.;
№ 147), 1626 (gen.; слуга; № 145), 1629
(п.; № 55);
446. Нєдзвєдзький Альберт – 1623 (nob.;
як слуга gen. Павла Розлуцького;
№ 217);
447. Нєстжанський (Нєстренський) Іван
(Ян) – 1623 (nob.; № 116), 1624 (nob.;
№ 136), 1629 (п.; № 166);
448. Нєстжанський Іван – 1623 (nob.; від
імені “шляхетного” Яцека
Затвардніцького, “zapowietrzoniego”,
№ 119);
449. Нірацький Пйотр – 1629 (п.; № 126);
450. Обремпський Пйотр – 1623 (nob.; як
слуга magn. Барбари Зєленської,
дружини плоцького каштеляна;
№ 268);
451. ОгоновськийЯн– 1622 (nob.; № 130),
1623 (gen.; № 190), 1624 (gen.; № 238);
452. Оджеховська з Оджехової – 1629 (п.;
№ 106);
453. Оджеховський (Ожеховський)
Анджей43 – 1617 (п.; з Янушом
Оджеховським; № 69), 1618 (п.; з
Янушом Оджеховським; № 24), 1623
(gen.; хворий, слуга nob. Валентин
Гжибовський; № 30), 1629 (п.; № 39);
454. ОджеховськийІван– 1629 (п.; № 132);
455. Оджеховський Ференс – 1622 (п.;
слуга; № 135), 1629 (п.; № 131);
456. Оджеховський Януш – 1617 (п.; з
АнджеємОджеховським; № 69), 1618
(п.; з Анджеєм Оджеховським; № 24),
1619 (ймп.; особисто; № 50), 1621
(gen.; № 46), 1622 (gen.; № 67), 1623
(gen.; № 181), 1624 (п.; слуга; № 140),
1626 (gen.; № 34);
457. Ожецький Адам44
, дідичЮтрилова –
1622 (ймп.; слуга; № 125), 1623 (gen.;
№ 120), 1624 (gen.; зі Станіславом
Ожецьким; № 8);
458. Ожецький Станіслав45 – 1617 (п.;
почет; № 81), 1619 (ймп.; особисто;
№ 18), 1621 (gen.; № 92), 1622 (п.;
слуга; № 99), 1623 (gen.; № 108), 1624
(gen.; з Адамом Ожецьким; № 8);
459. Ольборський Вавжинець – 1629 (п.;
№ 185);
460. Ольшевський Константи – 1622 (як
слуга Пйотра Ула; № 148);
461. Опацький Максиміліан – 1621 (gen.;
слуга; № 204), 1623 (gen.; № 255), 1626
(gen.; № 222);
462. Осенковський Лука (Лукаш) – 1626
(gen.; слуга; № 224), 1629 (п.; № 150);
463. Островський Пйотр – 1621 (gen.;
№ 119), 1622 (п.; слуга; № 123);
464. Осьвєнцім46 – 1629 (ймп.; № 14);
465. Отфіновський– 1617 (п.; № 21);
466. Падловський Мацєй – 1622 (nob.; від
імені Марціна Баліцького; № 134);
467. Пажніцька Софія47 – 1621 (gen.; слуга;
№ 158), 1622 (ймп.; слуга; № 108),1623
(ймп.; слуга Валенти Маленський;
№ 165), 1626 (gen.; слуга; № 166);
468. Пакошовська Анна – 1629 (п.;
челядник; № 69);
469. Пакошовський – 1617 (п.; № 63);
470. Пакошовський (Пакошевський)
Альберт (Войцєх) – 1617 (п.; № 66),
1618 (ймп.; особисто; № 13), 1619
(ймп.; особисто; № 51), 1621 (gen.;
№ 39), 1622 (gen.; з Гієронімом
Пакошовським; № 91), 1623 (gen.;
№ 132), 1624 (gen.; № 105), 1626 (gen.;
№ 150), 1629 (п.; № 67);
471. ПакошовськийГієронім (Ярош) – 1617
(п.; № 44), 1619 (ймп.; особисто; № 13),
1621 (gen.; № 38), 1622 (gen.; з
Альбертом Пакошовським; № 91),
1623 (gen.; № 91), 1624 (gen.; № 107),
1626 (gen.; № 149);
472. Пакуський (Pakuszki) Анджей – 1622
(gen.; № 63);
473. Парул Ян – 1621 (gen.; № 114), 1622
(gen.; № 157), 1623 (gen.; № 158), 1624
(gen.; № 36);
474. Пелка Адам– 1629 (п.; № 133);
475. Пелка Анджей – 1619 (ймп.; особисто;
№ 60),1622 (п.; слуга; № 10), 1623 (gen.;
з Миколаєм Пелкою; № 104), 1624
(gen.; № 196), 1629 (п.; № 44);
476. ПелкаВацлав –1624 (gen.; № 148),1626
(gen.; № 81);
477. Пелка Миколай48 – 1618 (п.; № 46),
1619 (ймп.; особисто; № 39), 1621 (gen.;
№ 104), 1622 (gen.; № 29), 1623 (gen.; з
Анджеєм Пелкою; № 104), 1624 (gen.;
№ 195), 1626 (gen.; № 112), 1629 (п.;
№ 74);
478. Пелчицький– 1617 (п.; № 77), 1624 (п.;
слуга; № 228);
479. Пелчицький (Пелчіцький) Міхал –
1623 (gen.; № 169), 1626 (gen.; № 217);
480. Пелчицький Пйотр – 1629 (п.; № 51);
481. Пелчицький (Пелчіцький) Ян (Януш)
– 1618 (п.; № 41), 1619 (ймп.; особисто;
№ 56), 1621 (gen.; № 159), 1622 (gen.;
№ 122), 1623 (gen.; № 162), 1626 (gen.;
слуга; № 216);
482. Пенговський – 1629 (ймп.; № 16);
483. Пенговський (Пеговський) Альберт
(Войцєх) –1619 (ймп.; особисто; № 28),
1621 (gen.; № 90), 1622 (gen.; № 152),
1623 (gen.; № 164), 1624 (gen.; № 112),
1626 (gen.; № 83);
484. Петруський (Пйотруський,
Потруський) Ян – 1624 (gen.; № 34),
1626 (gen.; № 123), 1629 (п.; № 66);
485. Пєрецький (Пірецький) Пйотр – 1629
(п.; № 118);
486. Пєрецький (Пірецький) Ян – 1621
(gen.; № 171), 1623 (gen.; № 142), 1624
(gen.; № 200), 1626 (gen.; № 193);
487. Пєрсіцький Пйотр – 1621 (gen.;
№ 177);
488. Пєршовський (Піршовський) Ян –
1621 (gen.; № 133), 1629 (п.; № 139);
489. Півко Ян – 1624 (gen.; № 28), 1626
(gen.; № 54);
490. ПлетинськийКаспер– 1618 (п.; № 37),
1621 (gen.; № 224);
491. Побідзінська Барбара – 1617 (ймп.;
почет; № 80);
492. Побідзінський– 1629 (п.; № 76);
493. Побідзінський Альберт – 1621 (gen.;
№ 50), 1622 (gen.; № 83), 1624 (gen.;
№ 77), 1626 (gen.; з Марціном і Яном
Побідзінськими; № 116);
494. Побідзінський Анджей – 1622 (gen.;
від імені батька Марціна; № 131);
495. Побідзінський (Побідзєнський)
Марцін –1619 (ймп.; особисто; № 36),
1621 (gen.; № 152), 1623 (gen.; № 196),
1624 (п.; слуга; № 157), 1626 (gen.; з
Яном і Альбертом Побідзінськими;
№ 116), 1629 (п.; № 155);
496. Побідзінський (Побідзєнський) Ян49
– 1617 (п.; № 20), 1618 (ймп.; хворий,
“приятеля прислав”; № 19), 1621
(gen.; № 48), 1622 (п.; слуга; № 113),
1623 (gen.; № 121), 1624 (gen.; № 64),
1626 (gen.; з Марціном і Альбертом
Побідзінськими; № 116);
497. Побідзінські, четверо – 1617 (ймпп.;
№ 13);
498. Подгроцький Кшиштоф – 1629 (п.;
№ 184);
499. Подольський Анджей – 1622 (gen.;
№ 89), 1623 (gen.; № 113), 1624 (gen.;
№ 197);
500. Поланська – 1622 (ймп.; слуга;
№ 112);
501. Поланський Абрам – 1618 (ймп.;
особисто; № 14), 1621 (gen.; № 214);
502. Поланський Александр – 1621 (gen.;
№ 188), 1622 (gen.; від імені рідних
братів gen. Міхала і Абрагама; № 180),
1623 (gen.; від імені свого і братів
Міхала і Абрагама; № 51);
503. Поланські – 1617 (пп.; почет; № 41);
504. Полікса Анджей – 1623 (nob.; № 26),
1626 (gen.; № 140);
505. Полікса Ян – 1624 (gen.; № 39);
506. Поплавський Мацєй – 1621 (gen.;
№ 130), 1623 (nob.; № 125), 1624 (gen.;
№ 188);
507. ПрокоповичЯн – 1623 (nob.; № 43);
508. Промінський (Промєнський)
Станіслав– 1618 (п.; № 33), 1622 (gen.;
№ 82), 1623 (gen.; № 195), 1626 (gen.;
№ 67);
509. ПромінськийЯн – 1624 (gen.; відімені
батька; № 245);
510. ПрусіновськийСебастіан– 1626 (gen.;
слуга; № 219);
511. ПтачекЄжи – 1623 (gen.; № 86);
512. Пужецький Марціан – 1624 (gen.;
№ 201), 1626 (gen.; № 44), 1629 (п.;
№ 22);
513. Пшедвоєвський (Пшедвойовський)
Ян – 1624 (gen.; № 23), 1626 (gen.;
№ 57);
514. Пшездзєцька Анна – 1624 (п.; слуга;
№ 131), 1626 (gen.; слуга; № 176);
515. Пшездзєцький (Пшесдзєцький)
Валенти – 1621 (gen.; № 83), 1622 (п.;
слуга; № 137), 1623 (gen.; № 17);
516. ПшерепськийСигізмунд, сєрадзький
мечник – 1624 (gen.; № 93);
517. ПшестшельськийТомаш – 1621 (gen.;
№ 229);
518. Рамулт – 1629 (п.; № 174);
519. Рамулт Пйотр – 1622 (gen.; № 101),
1623 (gen.; № 49), 1626 (gen.; № 35);
520. Рацібоженський Пйотр – 1621 (gen.;
№ 209), 1622 (п.; слуга; № 98);
521. РацібожинськийСебастіан – 1629 (п.;
№ 85);
522. Рачковський Гієронім (Ярош) – 1624
(gen.; № 202), 1629 (п.; № 68);
523. Ребертовський (Робертовський)
Александр – 1621 (gen.; № 70), 1622
(gen.; № 58), 1623 (gen.; № 156), 1624
(gen.; № 220), 1626 (gen.; № 119), 1629
(п.; № 54);
524. РебертовськийЯн– 1623 (gen.; № 144);
525. Роговський Даніель – 1624 (gen.;
№ 129);
526. Роєвський (Ройовський) Мацєй
(Матіаш) – 1618 (п.; “на місце свого
брата Пйотра”; № 27), 1621 (gen.;
№ 45), 1622 (gen.; № 43), 1623 (gen.;
№ 28), 1624 (gen.; з Пйотром
Роєвським; № 30), 1626 (gen.; № 11),
1629 (п.; челядник; № 137);
527. Роєвський (Ройовський) Пйотр – 1617
(п.; № 68), 1619 (ймп.; почет; № 48),
1621 (gen.; № 40), 1622 (gen.; № 18),
1624 (gen.; з Мацеєм Роєвським;
№ 30), 1626 (gen.; № 10);
528. Роєвський (Ройовський) Станіслав –
1623 (gen.; від імені батька Пйотра
Роєвського; № 139);
529. Розлуцький Павел – 1623 (gen.; слуга
nob. Альберт Нєдзвєдзький; № 217);
530. Рокош Іполіт – 1622 (від його імені
nob. Анджей Доманський; № 136);
531. Ромер, Юстова (?) вдова – 1622 (ймп.;
слуга; № 36);
532. Ромер Александр – 1626 (gen.; слуга;
№ 62);
533. РомерАльберт з Хижова – 1621 (gen.;
№ 9), 1622 (gen.; № 39), 1623 (gen.;
№ 27), 1624 (gen.; № 27), 1626 (gen.;
№ 9);
534. РомерСебастіан–1618 (п.; № 23),1622
(gen.; № 42);
535. РомерЯн–1617 (п.; почет; № 34), 1618
(п.; № 28), 1621 (gen.; № 181), 1622
(ймп.; слуга; № 139), 1623 (gen.;
№ 194), 1624 (п.; слуга; № 114);
536. РомерЯнуш – 1622 (gen.; № 41), 1623
(gen.; від імені батька; № 137), 1626
(gen.; № 29);
537. Ронковський Анджей – 1626 (gen.;
№ 207);
538. РосінськийПйотр – 1621 (gen.; № 225),
1622 (gen.; № 158);
539. Росінський Ян – 1618 (п.; хворий;
№ 30), 1619 (ймп.; почет; № 70), 1621
(gen.; № 226), 1623 (nob.; № 122), 1624
(gen.; № 75), 1626 (gen.; № 86);
540. Росінські – 1617 (пп.; № 46);
541. Рососький Гаспар – 1621 (gen.;
№ 101), 1623 (gen.; № 107);
542. Рососький Гієронім – 1626 (gen.; від
імені батька Гаспара Рососького;
№ 171);
543. Россовський – 1619 (ймп.; особисто;
№ 26);
544. РудніцькийЯн – 1621 (gen.; № 81);
545. Русіновський Себастіан – 1621 (gen.;
№ 41), 1623 (gen.; № 250), 1626 (gen.;
слуга; № 137), 1629 (п.; № 36);
546. Русковський (Рушковський) Адам –
1626 (gen.; № 130), 1629 (п.; № 159);
547. Рушел Марцін – 1624 (ймп.; слуга;
№ 88), 1629 (п.; № 140);
548. Сарачин Пйотр – 1624 (gen.; № 132);
549. Сахоцький Павел – 1621 (gen.; № 75);
550. Свейковський – 1623 (ймп.; як слуга
хворого ймп. Миколая Сєнєнського;
№ 23);
551. Свєнціцький Габріель – 1626 (gen.;
слуга; № 129), 1629 (п.; слуга; № 100);
552. Свєркоцький (Свіркоцький) Лаврентій
(Вавжинець) – 1623 (gen.; № 95), 1624
(gen.; № 14), 1626 (gen.; № 78), 1629 (п.;
№ 79);
553. Свєховський (Свіховський) Миколай
(у1621, 1622, 1623 і 1624 рр. сяноцький
земський підсудок) – 1617 (п.; № 57),
1619 (ймп.; почет; № 80), 1621 (gen.;
№ 205), 1622 (gen.; № 23), 1623 (gen.;
№ 151), 1624 (gen.; № 205);
554. Свєховський (Свіховський) Ян – 1619
(ймп.; особисто; № 79), 1621 (gen.;
№ 118), 1622 (gen.; № 24), 1623 (gen.;
№ 155), 1624 (gen.; № 207);
555. Сенхоцький Францішек – 1629 (п.;
№ 158);
556. Сепіховський Адам – 1624 (п.; слуга;
№ 150);
557. Сецінський Станіслав – 1626 (gen.;
№ 138);
558. СєдліськийМарцін–1622 (gen.; № 59);
559. Сєдліський Миколай – 1621 (gen.;
особисто та від братів gen. Анджея і
Яна слуги; № 103);
560. Сєнєнський Збігнєв – 1617 (ймп.;
почет, з Самуелем, Миколаєм,
Марціном Сєнєнськими; № 8), 1619
(ймп.; почет, з Марціном
Сєнєнським; № 9), 1623 (ймп.; хворий,
почет; № 212), 1624 (ймп.; слуга;
№ 60);
561. Сєнєнський (Сєнінський) Марцін –
1617 (ймп.; почет, з Самуелем,
Миколаєм, Збігнєвом Сєнєнськими;
№ 8), 1618 (ймп.; почет; № 8), 1619
(ймп.; почет, зі Збігневом
Сєнєнським; № 9), 1621 (gen.; № 10),
1623 (gen.; № 210), 1624 (gen.; № 50),
1626 (gen.; № 22), 1629 (п.; № 75);
562. Сєнєнський (Сєнінський) Миколай –
1617 (ймп.; почет, з Самуелем,
Марціном, Збігнєвом Сєнєнськими;
№ 8), 1619 (ймп.; особисто; № 8), 1621
(gen.; № 33), 1622 (gen.; № 8), 1623
(ймп.; хворий, слуга ймп.
Свейковський; № 23), 1624 (gen.; № 3),
1626 (gen.; слуга; № 105), 1629 (п.;
№ 37);
563. СєнєнськийСамуель (у1618 і 1619 рр.
сяноцький хорунжий, від 1621 р.
підкоморій) – 1617 (ймп.; почет, з
Миколаєм, Марціном, Збігнєвом
Сєнєнськими; № 8), 1618 (ймп.;
“приятеля прислав”; № 2), 1619 (ймп.;
особисто; № 3), 1621 (gen.; № 2), 1622
(gen.; № 7), 1623 (gen.; № 2), 1624 (gen.;
№ 2), 1626 (gen.; № 2);
564. СєнєнськийСтаніслав– 1622 (gen.; від
імені батька gen. Марціна; № 51);
565. Сєнєнський Якуб, подільський
воєводич – 1619 (ймп.; почет; № 7);
566. Сєцінський (Сєчинський) Станіслав,
добжинський стольник – 1621 (gen.;
№ 4), 1623 (gen.; № 8);
567. Сікорський – 1629 (п.; челядник;
№ 103);
568. Сікорський Габріель – 1619 (ймп.;
особистоі відіменібатька; № 69), 1621
(gen.; № 162), 1622 (gen.; № 74), 1623
(gen.; № 186), 1624 (gen.; № 162), 1626
(gen.; № 142);
569. Сікорський Миколай – 1618 (ймп.;
особисто; № 10);
570. Сікорський Станіслав – 1617 (п.;
почет; № 29), 1623 (хворий, слуга nob.
АдамГжибовський; № 184), 1624 (п.;
слуга; № 233);
571. Скарбек – 1617 (п.; почет; № 54), 1619
(ймп.; особисто; № 20);
572. СкарбекЯн – 1621 (gen.; № 49), 1622
(gen.; № 142), 1623 (gen.; № 10), 1624
(gen.; № 7), 1626 (gen.; № 180);
573. Скоргєвський Марцін – 1617 (п.;
№ 25), 1619 (ймп.; № 41), 1621 (gen.;
№ 64);
574. Скоркєвський – 1622 (ймп.; від нього
Закшевський, “powinny jego”; № 31);
575. Скороденський Дмитр – 1618 (п.;
слуга; № 25);
576. Славінський (Славєнський,
Слов’янський) Анджей – 1623 (gen.;
№ 62), 1624 (п.; слуга; № 172), 1626
(gen.; слуга; № 185), 1629 (п.; № 138);
577. Скотніцька Софія, дружина
поланєцького каштеляна50 – 1624
(ймп.; почет; № 145), 1626 (gen.;
слуги; № 192), 1629 (ймп.; слуга; № 4);
578. Слупецький – 1617 (ймп.; почет;
№ 56);
579. Сльонський Ян – 1621 (gen.; № 43),
1622 (gen.; № 81);
580. Собєкурський Валеріан – 1629 (п.;
№ 191);
581. СобєкурськийСтаніслав – 1626 (gen.;
слуга; № 227);
582. Собєський Адам – 1629 (п.; № 25);
583. Собєський Северин – 1619 (ймп.;
особисто; № 38), 1621 (gen.; № 123)
1622 (gen.; № 155), 1623 (gen.; № 241),
1624 (п.; слуга; № 242), 1626 (gen.;
№ 104);
584. Сокольницький Августин – 1624 (п.;
слуга; № 160), 1626 (gen.; з Віктором
Сокольницьким; № 38);
585. Сокольницький Віктор (Вікторин) –
1621 (gen.; № 160), 1623 (gen.; № 238),
1624 (gen.; № 121), 1626 (gen.; з
Августином Сокольницьким; № 38);
586. СолецькийАдам– 1626 (gen.; № 132);
587. Солецький Максиміліан – 1624 (gen.;
№ 169);
588. Стадніцька, дружина Кшиштофа
Стадніцького – 1624 (ймп.; почет;
№ 115);
589. Стадніцька, дружина Самуеля
Стадніцького – 1629 (п.; челядник;
№ 176);
590. Стадніцька, дружина сяноцького
каштеляна Марціна Стадніцького –
1629 (ймп.; почет; № 3);
591. Стадніцький з Змігрода Адам Ян з
Леська – 1618 (ймп.; почет,
“малолітній”; № 31), 1619 (ймп.; почет,
“малолітній”; № 22), 1621 (gen.;
“малолітній”, слуга; № 135), 1622
(ймп.; слуги; № 35), 1624 (ймп.; почет;
№ 158), 1626 (ймп.; почет; № 4), 1629
(ймп.; № 11);
592. Стадніцький Александр – 1621 (gen.;
№ 212), 1622 (ймп.; слуга; № 102);
593. Стадніцький Збігнев – 1623 (gen.; від
імені свогоі братів; № 124), 1626 (gen.;
№ 97);
594. Стадніцький Зигмунт – 1619 (ймп.;
особисто; № 19), 1623 (gen.; № 5);
595. Стадніцький Марек, краківський
підчаший – 1619 (ймп.; почет, з
Миколаєм Стадніцьким, сяноцьким
підчашиєм; № 5), 1622 (ймп.; слуги;
№ 64), 1623 (gen.; з Миколаєм і
СтаніславомСтадніцькими; № 4);
596. Стадніцький Марцін, сяноцький
каштелян – 1617 (ймп.; почет; № 2),
1619 (ймп.; особисто; № 1), 1621
(magn.; № 1), 1622 (magn.; № 1), 1624
(magn.; № 1), 1626 (magn.; № 1);
597. Стадніцький Миколай, сяноцький
підчаший – 1617 (ймп.; № 4), 1619
(ймп.; почет, з Мареком Стадніцьким,
краківським підчашиєм; № 5), 1623
(gen.; з Мареком і Станіславом
Стадніцькими; № 4);
598. Стадніцький Самуель – 1621 (gen.;
№ 187), 1624 (gen.; № 63), 1626 (gen.;
№ 98);
599. Стадніцький з Змігрода Станіслав на
Леську– 1622 (gen.; № 94), 1623 (ймп.;
почет; № 192);
600. СтадніцькийСтаніслав – 1623 (gen.; з
Миколаєм і Мареком Стадніцькими;
№ 4);
601. Стадніцький Ян з Бахорца
(Бахожецький) – 1617 (ймп.; почет;
№ 14), 1619 (ймп.; почет; № 46);
602. Стадніцький Ян зі Змігрода – 1618
(ймп.; почет, хворий; № 21);
603. Стадніцькіз Соліна Анджей і Збігнєв
– 1621 (gen.; № 11);
604. Стадніцькі Солінські – 1622 (ймпп.;
почет; № 190);
605. Стажеховська Софія – 1621 (gen.;
слуга; № 55), 1622 (ймп.; слуга; № 111),
1623 (ймп.; почет; № 206), 1624 (ймп.;
слуга; № 58);
606. Стажецький Александр – 1626 (gen.;
слуга; № 128);
607. Станіславська Софія51
, дружина
сяноцького підкоморія Каспра
Станіславського – 1623 (ймп.; слуга;
№ 265);
608. Станіславський Каспер, сяноцький
підкоморій – 1618 (ймп.; № 1), 1619
(ймп.; особисто; № 2);
609. Станіславський Міхал – 1621 (gen.;
№ 116);
610. Станіславський Ян, шидловецький
староста52 – 1623 (gen.; № 16), 1624
(ймп.; почет; № 153), 1629 (ймп.;
слуга; № 21);
611. Стано (Вацлав ?)– 1617 (ймп.; з братом
Єжи, сяноцьким стольником; № 3);
612. Стано Александр53 – 1621 (слуга; з
Самуелем Стано; № 201), 1626 (gen.;
з Самуелем Стано; № 74), 1629 (п.;
№ 18);
613. Стано Вацлав – 1621 (gen.; № 199),
1622 (gen.; № 115), 1623 (ймп.; почет;
№ 131), 1626 (gen.; № 3), 1629 (п.;
челядник; № 110);
614. СтаноВацлав – 1621 (gen.; № 94);
615. Стано Єжи (у 1617 р. сяноцький
стольник, у1621 і 1624 рр. хорунжий)
– 1617 (ймп.; з братом; № 3), 1621
(gen.; № 200), 1624 (gen.; № 48);
616. Стано Самуель54 – 1621 (слуга; з
Александром Стано; № 201), 1626
(gen.; з Александром Стано; № 74),
1629 (п.; № 19);
617. Стжалковський Кшиштоф – 1623
(nob.; як слуга хворого gen. Стефана
Бобовського; № 31);
618. Стойовський Бартоломей – 1622
(gen.; № 65), 1623 (gen.; № 34);
619. Стойовський Людвік – 1624 (gen.;
№ 83), 1626 (gen.; № 66);
620. СтрашПйотр –1623 (gen.; № 58), 1624
(gen.; № 41), 1626 (gen.; № 60), 1629
(п.; № 38);
621. Струпчовський Альберт – 1621 (gen.;
№ 18), 1623 (gen.; слуга nob. Марцін
Студзєнський; № 148);
622. Студзєнський (Студзинський) Прокоп
–1621 (gen.; № 175), 1626 (gen.; № 96);
623. СтудзєнськийМарцін– 1623 (nob.; як
слуга gen. Альберта Струпчовського;
№ 148);
624. Стшелецька Гальшка – 1629 (п.;
челядник; № 192);
625. СтшелецькийКшиштоф– 1621 (gen.;
№ 167), 1622 (nob.; № 187), 1623 (nob.;
№ 118), 1624 (gen.; № 211);
626. Стшижовський – 1619 (ймп.;
особисто; № 23);
627. СтшижовськийМиколай – 1621 (gen.;
№ 196), 1622 (п.; слуга; № 34);
628. Стшишко – 1623 (слуга nob. Яна
Тиравського; № 216);
629. Сянський – 1617 (п.; № 72);
630. Текєлі – 1629 (ймп.; з його почтом п.
Білінський; № 136);
631. Терлецький – 1617 (п.; № 48);
632. Терлецький Ференс – 1623 (nob.;
№ 176);
633. Терновський Миколай – 1622 (nob.;
від імені хворого gen. Анджея
Устрицького; № 170), 1626 (gen.;
№ 95);
634. Тиравський з Роспуця – 1619 (ймп.;
почет; № 62);
635. Тиравський Гермолай55 – 1626 (gen.;
№ 110);
636. Тиравський Станіслав – 1617 (п.;
№ 55),1619 (ймп.; “лисий”; № 24),1621
(gen.; син Еразм56; № 156), 1622 (gen.;
№ 143), 1624 (gen.; № 11), 1629 (п.;
№ 89);
637. ТиравськийСтаніслав – 1624 (gen.; від
імені батька Яна Валентина
Тиравського; № 190);
638. ТиравськийЯн – 1617 (п.; № 59), 1618
(п.; № 42), 1621 (gen.; син Ян; № 131),
1623 (gen.; № 11), 1626 (gen.; № 113);
639. Тиравський Ян – 1623 (nob.;
“Стшишка слугу виставив”; № 216),
1626 (gen.; № 174);
640. ТиравськийЯнз Роспуція –1622 (gen.;
№ 38), 1623 (gen.; № 112), 1624 (п.;
слуга; № 135);
641. Тиравський Завадзький Ян – 1621
(gen.; синКорнелій; № 232);
642. Тишковський – 1617 (п.; № 73);
643. Тісковський Ремігіан – 1621 (gen.;
№ 102);
644. Топольський Анджей – 1621 (gen.;
№ 121), 1629 (п.; № 86);
645. ТрембецькийПавел– 1629 (п.; № 157);
646. ТуропольськийЯн – 1622 (gen.; № 4),
1624 (п.; слуга; № 171), 1626 (gen.;
слуга; № 184), 1629 (п.; № 135);
647. ТурськийКазімєж– 1629 (п.; № 30);
648. Ужецький Адам – 1629 (п.; № 32);
649. Ул – 1617 (п.; № 19);
650. УлПйотр – 1618 (п.; № 34), 1619 (ймп.;
особисто; № 30), 1621 (gen.; № 145),
1622 (п.; слуга Константи
Ольшевський; № 148);
651. Улатовський Марцін – 1622 (gen.;
№ 48), 1623 (gen.; № 134), 1624 (gen.;
№ 80);
652. Улеський Пйотр – 1626 (gen.; № 209);
653. УлеськийСебастіан– 1617 (п.; № 79),
1619 (ймп.; особисто; № 83), 1621
(gen.; № 169), 1623 (gen.; № 264), 1624
(gen.; № 229), 1629 (п.; № 108);
654. Улеський Станіслав – 1621 (gen.;
№ 168);
655. УлеськийСтефан – 1626 (gen.; № 87);
656. Устрицький Анджей – 1617 (п.; з
Дмитром Устрицьким; № 40), 1621
(gen.; хворий, слуга; № 230), 1622
(gen.; хворий, від його імені nob.
Миколай Терновський № 170), 1623
(п.; слуга; № 88), 1624 (п.; слуга;
№ 183);
657. Устрицький Димитр – 1617 (п.; з
Анджеєм Устрицьким; № 40), 1621
(gen.; № 223), 1623 (gen.; № 37);
658. Устрицький Васкович Іван – 1623
(nob.; № 83);
659. Устрицький Теодор – 1623 (nob.; від
імені батька Івана; № 81);
660. Фаленський – 1624 (gen.; слуга;
№ 244);
661. Фаленський (Фалецький) Альберт
(Войцєх) – 1619 (ймп.; почет; № 78),
1621 (gen.; хворий, слуга; № 129), 1624
(gen.; № 156), 1626 (№ 144);
662. Фалецький Габріель – 1623 (nob.;
№ 213);
663. Фалішовська Катерина57 – 1621 (gen.;
слуга; № 206), 1622 (ймп.; слуга;
№ 114);
664. Фалішовський (Фалішевський)
Кшиштоф – 1623 (gen.; № 126), 1624
(gen.; № 219), 1626 (gen.; № 181);
665. Фарурей Миколай58 – 1629 (п.; № 20);
666. ФарурейЯн – 1623 (gen.; № 13), 1624
(ймп.; слуга; № 103), 1626 (gen.; слуга;
№ 175);
667. Фірлей Пйотр з Домбровиці – 1623
(gen.; від імені свого і братів; № 135);
668. ФірлейПйотр, войніцькийкаштелян59
– 1617 (ймп.; № 1);
669. Фірлей Станіслав, люблінський
воєводич – 1621 (gen.; № 7), 1624
(ймп.; почет; № 65);
670. Фредро Анна60 – 1629 (п.; № 149);
671. Фредро Ян – 1624 (gen.; від імені
матері; № 33);
672. Хвалінський– 1617 (п.; № 65);
673. Хжоновська, вдова – 1626 (gen.; слуга;
№ 165);
674. Хжоновський (Хжановський) Марцін
– 1621 (gen.; № 189), 1622 (nob.;
№ 103), 1623 (gen.; № 103), 1624 (gen.;
№ 92);
675. Хжоновський (Хжановський)
Станіслав – 1622 (gen.; № 33), 1623
(gen.; № 18), 1624 (gen.; № 91), 1626
(gen.; № 134);
676. ХжонстовськийКирилл – 1621 (gen.;
з братами Пйотром, Пшеславом і
Яном; № 36);
677. Хжонстовський Пйотр – 1618 (ймп.;
почет, “самі не були, маючи справу в
Бєчу”, з Пшеславом Хжонстовським;
№ 45), 1619 (ймп.; особисто; № 35),
1621 (gen.; з братами Пшеславом,
Яном і Кириллом; № 36), 1622 (gen.;
особисто та від хворого п. Яна слуга,
з Пшеславом Хжонстовським; № 44),
1623 (gen.; № 9), 1624 (gen.; з
Пшеславом і Яном
Хжонстовськими; № 187), 1626 (gen.;
№ 6), 1629 (п.; № 82);
678. Хжонстовський Пшеслав – 1618
(ймп.; почет, “самі не були, маючи
справу в Бєчу”, з Пйотром
Хжонстовським; № 45), 1621 (gen.; з
братамиПйотром, Яном іКириллом;
№ 36), 1622 (gen.; особисто та від
хворого п. Яна слуга, з Пйотром
Хжонстовським; № 44), 1624 (gen.; з
Пйотром і Яном Хжонстовськими;
№ 187), 1626 (gen.; № 48), 1629 (п.;
№ 83);
679. Хжонстовський Ян – 1621 (gen.; з
братами Пйотром, Пшеславом і
Кириллом; № 36), 1623 (gen.; № 129),
1624 (gen.; з Пйотром і Пшеславом
Хжонстовськими; № 187), 1629 (п.;
№ 84);
680. Хжонстовські – 1617 (ймпп.; № 43);
681. Хжонсц Марцін – 1621 (gen.; № 30);
682. Хжонсчевський (Хжонсчовський)
Адам – 1626 (gen.; № 36), 1629 (п.;
№ 71);
683. Хжонщевський Анджей – 1624 (gen.;
від імені батька; № 138);
684. Хилінський Станіслав – 1621 (gen.;
№ 73), 1622 (п.; слуга; № 188), 1623
(gen.; № 266), 1624 (gen.; № 104), 1626
(gen.; № 188), 1629 (п.; № 61);
685. Хлопіцький Каспер – 1624 (gen.;
№ 154), 1626 (gen.; № 198), 1629 (п.;
№ 144);
686. Хмєловський Пйотр61 – 1621 (gen.;
№ 163), 1623 (gen.; № 197), 1624 (gen.;
№ 128), 1626 (gen.; № 120), 1629 (п.;
№ 116);
687. Ходольський Валеріан – 1622 (gen.;
№ 96);
688. Ходупський Станіслав, державця
міста Вєлополє – 1623 (gen.; № 56);
689. Хоментовський Каспер62 – 1623 (gen.;
№ 270), 1626 (gen.; № 139);
690. Хоментовський Станіслав – 1624
(gen.; від імені батька; № 174);
691. Хотецький Анджей – 1619 (ймп.;
почет; № 76), 1621 (gen.; № 170), 1622
(gen.; хворий, слуга nob. Анджей
Ковальський; № 174), 1623 (gen.;
№ 106), 1624 (п.; слуга; № 181), 1626
(gen.; № 26);
692. ХощевськийСтефан – 1622 (nob.; від
імені gen. Маріанни Дверніцької,
вдови Адама Дверніцького; № 176);
693. Хродубський Валеріан – 1622 (nob.;
№ 189);
694. Хроновський Станіслав – 1621 (gen.;
№ 179);
695. Хростовський (Хрустовський)
Станіслав63 – 1624 (gen.; № 126), 1629
(п.; № 125);
696. Целінська, вдова – 1629 (п.; челядник;
№ 187);
697. Цєклінський Добеслав – 1623 (gen.;
№ 42);
698. Цєклінський Станіслав – 1623 (gen.;
№ 38);
699. ЦєплінськийЯн – 1629 (п.; № 102);
700. Цєцєрський (Чєцєрський) Бальтазар
(Бальцер) – 1621 (gen.; № 227), 1622
(gen.; № 118), 1623 (gen.; № 52), 1624
(gen.; № 31), 1626 (gen.; № 21), 1629 (п.;
№ 47);
701. Цєцєрський (Чєчєрський)
Максиміліан – 1621 (gen.; № 15),1629
(п.; син; № 183);
702. Чарноцький – 1617 (п.; № 37);
703. Чарноцький (Чарнецький) Станіслав
–1618 (п.; № 39), 1619 (ймп.; особисто;
№ 61), 1621 (gen.; № 192), 1622 (gen.;
№ 17), 1623 (gen.; № 193), 1624 (gen.;
№ 67), 1626 (gen.; слуга; № 50), 1629
(п.; № 29);
704. Чебровський Станіслав – 1623 (gen.;
№ 60);
705. Челінський (Челенський) Мацєй –
1619 (ймп.; № 25), 1621 (gen.; № 27),
1622 (gen.; № 84), 1623 (gen.; № 94),
1624 (gen.; № 13), 1626 (gen.; № 47);
706. Чепєловський Бернард (Бернат) –
1624 (п.; слуга; № 139), 1626 (gen.;
№ 117), 1629 (п.; № 70);
707. Чернєцький Іван – 1617 (п.; № 70);
708. ЧеховськийЯн – 1623 (gen.; № 188);
709. Чєшановський Якуб – 1621 (gen.;
№ 211);
710. Чижовський Лаврентій – 1622 (nob.;
як слуга gen. Станіслава
Крашовського; № 165);
711. Чурило Олецький Ян64 – 1624 (ймп.;
почет; № 225), 1626 (gen.; слуга; № 56),
1629 (п.; челядник “заСяном”; № 186);
712. ШамотаСтаніслав – 1621 (gen.; № 20),
1622 (gen.; № 32), 1623 (ймп.; слуга;
№ 73), 1624 (gen.; № 236);

713. Шандровський (Сандровський)
Дмитр – 1621 (nob.; № 176), 1623
(nob.; № 208), 1624 (п.; слуга; № 182),
1626 (gen.; слуга; № 212);
714. ШанявськийЯкуб – 1621 (gen.; № 34);
715. Шахнович Станіслав – 1623 (gen.;
№ 153), 1626 (gen.; слуга; № 183), 1629
(п.; № 146);
716. Шепіховський Пйотр – 1621 (gen.;
№ 32);
717. Шидловський Пйотр – 1621 (gen.;
№ 80);
718. Шостиерський (Срошицький,
Шошицький ?) Ольбрихт – 1621 (gen.;
№ 216);
719. Щуцька Софія65 – 1629 (п.; челядник;
№ 41);
720. Ютровський Габріель – 1621 (gen.;
№ 110), 1622 (gen.; № 54), 1623 (gen.;
№ 237), 1624 (gen.; № 116), 1626 (gen.;
№ 153);
721. Яворський Самуель – 1621 (gen.;
№ 37), 1623 (gen.; № 138), 1624 (gen.;
№ 230), 1629 (п.; № 53);
722. Язвєцький– 1617 (п.; № 27);
723. Ямєнський Бартош – 1618 (п.; № 38);
724. Ямінська, вдова66 – 1619 (ймп.; “пара
коней”; № 21);
725. Ямінський – 1617 (п.; почет; № 15);
726. Яновський Анджей – 1618 (п.; № 36),
1619 (ймп.; особисто, зі Станіславом
Яновським; № 55), 1621 (gen.; № 190),
1622 (gen.; № 76), 1623 (gen.; № 29),
1629 (п.; № 43);
727. Яновський Анджей, син Станіслава –
1622 (gen.; від імені батька ?; № 104);
728. Яновський Станіслав – 1619 (ймп.;
особисто, з Анджеєм Яновським;
№ 55);
729. ЯновськийСтаніслав – 1623 (як слуга
виставив почет gen.ЄжиКрасіцького,
галицького хорунжого; № 47);
730. ЯнушовськийЯн– 1623 (gen.; № 163),
1624 (gen.; № 45);
731. ЯроцькийАнджей– 1624 (gen.; № 78),
1626 (gen.; № 63), 1629 (п.; № 35);
732. Яроцький Кшиштоф – 1623 (gen.;
№ 80), 1624 (gen.; № 191);
733. ЯроцькийПйотр – 1623 (gen.; № 110),
1624 (gen.; № 69), 1626 (gen.; № 158),
1629 (п.; челядник; № 173);
734. Яроцький Ян – 1621 (gen.; № 173),
1622 (gen.; № 163), 1623 (gen.; № 79),
1624 (gen.; № 68), 1626 (gen.; № 155);
ПРИМІТКИ

6 Державця королівщини – села Страхоціна в Сяноцькій землі (1629) (Там само. С. 27).
7 Анджей Богуський, сяноцький ловчий (1619), каштелян (1628); дідич Грабовниці, Бєновіц і
Рітаровіц в Перемишльській землі (Herbarz Polski. T. I. S. 346).
8 Можливо, Барбара Бончальська, дружина Францішека Мнішека (1627) (Ibid. S. 137).
9 Дідич сіл Горкі і Свєрчкова Воля в Сяноцькій землі (1629) (ЦДІА України у Львові, ф. 15,
оп. 1, спр. 147, с. 28).
10 Можливо, Станіслав Буховський (Там само. Спр. 144, с. 933).
11 Миколай Вєжбента, війт сіл Полава Нова і Полава Мала (або Клімець) Сяноцького староства
(1621) (Там само. Спр. 146, с. 676).
12 Власник села Глохучков в Сяноцькій землі (1629) (Там само. Спр. 147, с. 25).
13 Дідич села Грабовка в Сяноцькій землі (1629) (Там само. С. 29).
14 Сяноцький підстароста, власник села Грушовка в Сяноцькій землі (1629) (Там само.
С. 25).
15 Власник сіл Збоїська, Угриновці, Воліца, Вислок, Дуденіце і Марковіце в Сяноцькій землі
(1629) (Там само. С. 31).
16 Анна Белжецька, дружина Войцєха Гербурта, дідича Збоїськ (1590), мати Каспра (помер
1622 р.), Анджея і, очевидно, Барбари, дружини Яна Стадніцького і плоцького каштеляна Валенти
Зєлінського. У 1595 р. з чоловіком отримала у пожиттєве володіння село Прусєк (в Сяноцькій
землі) (Herbarz Polski. 1904. T. VІІ. S. 263), яке тримала ще 1629 р. (ЦДІА України у Львові, ф. 15,
оп. 1, спр. 147, с. 31).
17 Ян Горечковський, син Адама (Herbarz Polski. 1902. T. VІ. S. 248).
18 Ельжбета з Змігроду Стадніцька, дружина сяноцького земського судді Войцєха Гумніцького
(Ibid. 1905. T. VІІІ. S. 8).
19 Першою дружиною сяноцького стольника (1597) Єжи Дидинського була Ельжбета
Височанська (Тужанська), мати галицького підчашия (1620) Єжи Дидинського, другою – якась
Рокошовна (від неї діти, очевидно, Яцек, Зигмунт, Владислав і Анджей) (Ibid. 1902. T. V. S. 132).
20 Ядвіга з Бронішевіц Клечинська, дружина сяноцького войсковича Павла Дидинського, мати
Францішека, Фридерика і Стефана (Ibid. S. 133–134). Власниця села Видрна в Сяноцькій землі
(1629) (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1, спр. 147, с. 24).
21 Дідич сіл Нєвєстка й Обажин в Сяноцькій землі (1629) (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1,
спр. 147, с. 23).
22 Власник села Кшемєнна в Сяноцькій землі (1629) (Там само).
23 Дідич (спільно зі Стефаном Деденським) сіл Дедня і Кшиве в Сяноцькій землі (1629) (Там
само).
24 Дідич села Завадка і співвласник (з Еразмом Тиравським) села Станкова в Сяноцькій землі
(1629) (Там само. С. 26).
25 Дідич села Ритаровці в Сяноцькій землі (1629) (Там само. С. 25).
26 Державця королівщини – села Врочанка, власник частки села Ракова в Сяноцькій землі
(1629) (Там само. С. 26, 31).
27 Очевидно, діти Миколая Забавського, одруженого з Анною Пєньонжек, дідичкою на Заршині
в Сяноцькій землі – Ян (дідич на Заршині, поборця Перемишльської землі в 1588 р.), Зигмунт,
Мацєй, Станіслав і доньки (Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S. J. powiększony dodatkami z
poźniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza.
Lipsko, 1845. T. X. S. 6).
28 Власник частки села Сянки в Сяноцькій землі (1629) (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1,
спр. 147, с. 30).
29 Барбара Гербурт з Фульштина, дружина плоцького каштелянаВалентина Зєлінського, посесор
села Мічковче в Сяноцькій землі (1620) (Там само. Спр. 146, с. 127–128).
30 Можливо, Ядвіга, донька Яна Гербурта, дідичка Вереміна і Модерувки, вдова Ольбрахта
Йордана (Herbarz Polski. T. VІІ. S. 263).
31 Гелена з Обур Лесьновольська, донька Яна Лесьновольського, закрочимського (1584) й
черського (1588) каштеляна, бранського старости (1591). Виходила заміж тричі, за: 1) Яна
Радзімінського (1604), 2) перемишльського каштеляна Станіслава Стадніцького (1608), 3)
троцького каштеляна Миколая Кішку. Від першого шлюбу мала синів Адама, Якуба (помер до
1608 р.), Марціна і Прокопа (Ibid. 1911. T. XIV. S. 125). Після смерті С. Стадніцького пожиттєва
власниця міста Лесько (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1, спр. 144, с. 411, 483, 489; спр. 146,
с. 266–269).
32 Можливо, Магдалена Стойовська, дружина Якуба Клоффаса, в першому шлюбі за Войцєхом
Рудніцьким (Herbarz Polski. 1907. T. X. S. 125).
33 Очевидно, Зузанна, донька Пйотра Лузінського, друга дружина сяноцького земського судді
Миколая Козловського (Ibid. 1908. T. XІІ. S. 111).
34 Дідич містечка Дубєцко в Сяноцькій землі (1629) (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1,
спр. 147, с. 44–45).
35 Орендував село Темешов у Сяноцькій землі (1629) (Там само. С. 24).
36 Очевидно, Добєслав Леський, сяноцький зем’янин (1621–1623) (Herbarz Polski.T. XIV. S. 98).
37 Див. попередню примітку.
38 Власник частки села Сянки в Сяноцькій землі (1629) (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1,
спр. 147, с. 30).
39 Державця села Веремін (дідичка тенути – Кемпська) в Сяноцькій землі (1629) (Там само.
С. 27).
40 МаховськіСебестіан, Магдалена, Дорота, Софія, Ядвіга, Ельжбета й Урсула, діти і спадкоємці
покійного (1621) Яна Маховського (Там само. Спр. 146, с. 707).
41 Софія зі Станіславіц, вдова Марціна Мєлецького, посесор тенути-королівщини Новосельце
в Сяноцькій землі (Там само. С. 237).
42 Власник села Грабовниця в Сяноцькій землі (1629) (Там само. Спр. 147, с. 28).
43 Дідич села Кінське в Сяноцькій землі (1629) (Там само. С. 24).
44 Дідич села Ютрилов у Сяноцькій землі (1629) (Там само).
45 Власник села Пашова в Сяноцькій землі (1629) (Там само. С. 27).
46 Очевидно, Флоріан Осьвєнцім, гербу Радван, дідич на Потоку під Кросно, одружений з
Регіною з Кралиць Солаською, батько Станіслава, дворянина короля Владислава IV (Herbarz Polski
Kaspra Niesieckiego... 1841. T. VII. S. 207).
47 Софія, донька Кшиштофа Вількановського, вдова Альберта Пажніцького (ЦДІА України у
Львові, ф. 15, оп. 1, спр. 146, с. 149–150, 209–210, 274).
48 Державця тенути села Жерніца в Сяноцькій землі (1629) (Там само. Спр. 147, с. 35).
49 Ян Побідзінський, син Яна Побідзінського (1620) (Там само. Спр. 146, с. 285).
50 Софія з Бобрек Лігенза (померла після 1648 р.), донька холмського старости (1557),
віслицького каштеляна (1577) Миколая Лігензи (помер 1603 р.), дружина поланєцького каштеляна
Яна Скотніцького (помер 1621 р.), гербу Гжимала (Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego... 1841.
T. VIII. S. 389; Herbarz Polski. T. XIV. S. 256). Власниця села Оджикон в Сяноцькій землі (1629)
(ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1, спр. 147, с. 29).
51 Софія з Плещовіц, вдова сяноцького підкоморія Каспера Станіславського (ЦДІА України у
Львові, ф. 15, оп. 1, спр. 146, с. 242).
52 Ян Станіславський, шидловецький староста (1620) (Там само. С. 414, 511–512).
53 Александр і Самуель Стано, дідичі містечка Новотанєць в Сяноцькій землі (1629) (Там само.
Спр. 147, с. 42).
54 Див. попередню примітку.
55 Тримав у заставі села Горкі й Свєрчкова Воля (дідич Гієронім Бончальський) в Сяноцькій
землі (1629) (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1, спр. 147, с. 28).
56 Співвласник (з Анджеєм Дембіцьким) села Станкова в Сяноцькій землі (1629) (Там само.
С. 26).
57 Стшешковська Катерина, вдова Миколая Фалішовського, мати Кшиштофа Фалішовського
(1621) (Там само. Спр. 146, с. 627, 895).
58 Державця королівщини – містечка Тирава і села Лодзінка в Сяноцькій землі (1629) (Там
само. Спр. 147, с. 30).
59 Пйотр Фірлей (помер 1619 р.), завіхойський (1609), бєцький (1613), войніцький (1614)
каштелян, люблінський воєвода (1617), батько Яна (ксьондза), Станіслава, Пйотра і Миколая
(Herbarz Polski. T. V. S. 294).
60 Анна, донька Станіслава зі Змігроду Стадніцького, друга дружина сяноцького (1578) й
перемишльського (1588) каштеляна Яна Фредро, мати Яна, Павла і Стефана (Ibid. S. 316).
61 Власник частки села Сянки в Сяноцькій землі (1629) (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1,
спр. 147, с. 30).
62 Державця села Лахава в Сяноцькій землі (1629) (Там само. С. 29).
63 Сяноцький земський коморник (1619 р.) (Там само. Спр. 145, с. 143, 146, 148).
64 Ян Чурило Олендзький, гербу Равіч (Herbarz Polski. 1901. T. IV. S. 36–37).
65 Софія Щуцька, вдова Лаврентія Щуцького (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1, спр. 150,
с. 1965).
66 Можливо, Катерина, вдова Станіслава Ямінського, в 2-мушлюбіза Стефаном Дрогойовським
(1624) (Herbarz Polski. T. VІІІ. S. 171).Протягом XV - першої пол. XVІ ст. боярсько-шляхетські родини Сяноцької землі спіткала різна доля. Одні з них емігрували із Сяноччини, зокрема свої маєтки продали Яцимирські, Диньовські, Тарновські, Попелі, Ясенські, Долинські, Юрковицькі, Пельвельські, Козегловські, Захутинські, Шафроти, Псторські, Яблоницькі, Морохівські. Через вигасання роду маєтки перейшли до інших власників від родин Іваницьких і Боїських. За даний період у Сяноцькій землі з’явилося близько 30 родин, з них більшість були прийшлими родинами немісцевого походження. Ще 11 сформувалися внаслідок відгалуження віод вже існуючих родів. Більшість давніх родів зазнала свого розростання, та подальшого дроблення на нові родові відгалуження. Наприклад, від давнього роду Чешиків-Тиравських відбрунькувались родини Грабовницьких, Буківських, Ритаровських (1439 р.) [6, № 726, 1166], від роду Збоїських – родини Балів та Гумниських (1435 р.) [7, № 964], від Семушовських – Кжешовські (20-ті рр. XVI ст.). Багато з представників сяноцької еліти безпосередньо майновою власністю в регіоні не володіли, натомість тримали королівщини, або посесії в маєтках місцевих зем’ян. Це були Радвани, Кобилянські, Врочанські, Чарноцькі, Захутинські, Шафроти, Растлавські, Набжухи, Бернашовські, Оглендовські, Боболі, Жарновецькі, Добродзельські, Домажарські. Зіставивши ці дані з переліком прийшлої шляхти можемо побачити, що посідачами власності умовного типу ставали переважно родини немісцевого походження. 

Якщо звернути увагу на особливості становища місцевих еліт у першій половині XVI ст., то відзначимо, що із родин, які були корінними мешканцями регіону, або від давнішого часу замешкували Сяноцьку землю, у першій половині XVI ст. активними учасниками суспільно-політичного життя регіону виступали Балі, Гумниські, Грабовницькі, Победзенські, Заршинські, Пенашеки, Чарноцькі, Деденські, Тарнавські, Тиравські з дрібніших родин - Лешанські, Пакошовські, Вздовські. Значно рідше згадуються Буковські, Радвани, Добрянські. Натомість у першій половині XVI ст. не зустрічаємо жодних згадок про родину Чешиків-Ритаровських, що були відгалуженням від роду Тиравських, не маємо відомостей про дрібний рід Петрашевських. Також поступово зникають з кола місцевих землевласників Морохівські, які ще наприкінці XV ст. розпродали свої маєтки Пенашекам та Победзенським [7, № 2069, 2072, 2100, 2136, 2134, 2135]. Аналогічна доля спіткала рід Ясенських, що на початку XVI ст. розпродали усі свої володіння в Сяноцькій землі [7, № 806, 941, 2711]. 

Мусимо звернути увагу на те, що протягом усього періоду XV - першої пол. XVІ ст. дедалі сильніше увиразнювалась тенденція до заселення в Сяноцькій землі представників еліт немісцевого походження, зокрема польської шляхти. Поява значної кількості прийшлого елементу не могла не вплинути на розвиток тенденцій соціально-економічного розвитку в регіоні. Адже прийшла шляхта поступово почала входити в середовище місцевих землевласників, потроху розширюючи за їхній рахунок відсоток власних володінь у регіоні. Ці процеси спричинювались за рахунок шлюбів місцевих землевласників із немісцевою польською шляхтою, наданням їй адмістративних урядів, купівлею маєтків в Сяноччині прийшлою шляхтою, активною здачею в тимчасове держання сяноцькими зем’янами власних маєтків. В результаті, на сторінках сяноцьких актів починають фігурувати такі нові для Сяноччини роди як Жарновецькі, Домажарські, Вольські, Озямбловські, Ожеховські, Добродзельські, Маховські, Глови, Бірецькі, Влинські, Боболі, Ровенські, Врублевські, Ваповські, Конарські, Оглендовські, та інші.


Comments