Меджибізький повіт

  1. Свиневські Swiniowsc y Iwaszko, Andrzej i Isaj dokonali zamiany z Mik. Sieniawskim w r. 1533. Dali mu pół wsi swoich: Świnna alias Samojłowce i Manaster, w powiecie smotryckim, nad Woł kiem, Sieniawski zaś im dał Ihnatkowce, w pow. międzyboskim (Ks. 3598 f. 198 i n.).

Comments