Червоногородський повіт

Бучацькі
Свирчі (Бедрихи)
Ходецькі
Ходоровські


Тримачі Червоногродського повіту другої половини XIV–XV ст.
Багавський: Каспровіче, Ольховіч (BonReg., 1469. — P. 46).
Бучацькі. Див: Бартош з Бучача, Міхал з Бучача, Теодорик з Бучача, Ян з Бучача.
Бартош з Бучача: Хмєлова (до 1456) (AGZ. — Т. IV. — № 92. — S. 164–165).
Бедришко: Сатермінче, Олеховце, Клімінце, Супронківче (1392) (Молчановский Н. Очерк известий о Подольськой земле… — С. 225–226).
Говорко. Див: Олександр Говорко з Хмелово.
Григорій на прізвисько Шип із Давидовіце («nobilis Gregorius dictus Sczyp de Dawydowice»): Лисовче, Набоковче (1418) (Semkowicz W. Nieznane nadania Witolda … — S. 852—853).
Івашко Гинкович: Толстоє (1427) (Semkowicz W. Nieznane nadania Witolda… —S. 856–857).
Давид з Бучача: Росоховатець (після 1480); половина села Суснівці (після 1480). (ЦДІА у Львові. — Ф. 134. — Спр. 489. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233–1799. — К., 1972. — № 256. — С. 131).
Кудзя: Ольховєч, Сутрімєнче, Мєлєєвче (від 1424 р.) (Матеріали М. Грушевського… — Т. 63. — Сер. 1. — № 19–20. — С. 22–23).
Міхал з Бучача: Давидовче, інакше Сиповче, Серет, Бурграбинче, Садковче, Кошиловче, Гжегожовче, Кжива Лака (до 1469) (DivBucz.— P. 329–330), Уще, Ворворчінче, Бедриховче, Тлусте, Швидове, Блашковче, Гвани, Белча, Шенков, Добровлани з полем Залєще (BonReg., 1469. — P. 66), Варворчінче (BonReg., 1469. — P.61), Поповче, Летаче, Костковче, Свідава (BonReg., 1469. — P. 62), частина замку Червоногрод (DivBucz., 1469— P. 329).
Нічко Караульський («Niczko Karaulski»): Cвідова (1410) (ZDM. — Cz. VI. — №1736. — S. 314–315).
Олександр Говорко з Хмелова («Goworkonis Alexandri de Chmyelowa»): Олексинці (1448) (Матеріали М. Грушевського… — Т. 64. — Кн. 2. — № 45. — С. 49–50), Алексинче (BonReg., 1469. — P.44).
Петро Сковротський («Petrus Skowrothsky»): Бялобожнича, Сковродинче (BonReg.,1469. — P. 49).
Сиґізмунд («judicis Camenecensis Sigismundi»): Лишовче, Ягелниче (BonReg., 1469.— P. 51).
Спитко з Мельштина: замок Червоногрод та повіт (1395–1399) (MMAH.— Cracovia, 1882. — Т. VI. — № 115. — C. 37–39; ZDM. — Cz. VI. — № 1843. — S. 465–466).
Станконіс з Полустовіче і Павло Чартковський: село Гінковче, пустка Угринковче; Гугни.
Теодорик з Бучача (Theodricus de Buczacz tenutarius Czerwonogrodensis): Печарне,Бласкоче (1424) (Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле… — С. 319), Червоногрод (1436) (ZDM. — Cz. VIII. — № 2185. — S. 12–13), Поповче, Герменце, Хмелова, Леточе (BonReg., 1469. — P. 77).
Томаш з Гинковче (Thome de Hynkowcze): Гинковче (1442), пустка Угринковче (1442) (AGZ.— T. VI. — № 20. — S. 31–32).
Ян з Бучача: Поповче, Летаче, Костковче, Бурграбинче, Садковче, Кошиловче, Гжегожовче, Кжива Лака, частина замку Червоногрод (з 1469). (DivBucz.,1469. — P. 329).
Яків Зарванецький з Росоховатця: Росоховатець (1480), половина села Суснівці (1480) (ЦДІА у Львові. — Ф. 134. — Спр. 489. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233–1799. — К., 1972. — № 256. — С. 131).
Януш Ґославський: Сеньков (1427) (Vitoldiana. — № 108. — S. 99–100).

Населені пункти Червоногродського повіту в XV ст.
(в алфавітному порядку)
Алексинче. Див.: Олексініче.
Бедриховче (Беджиховче), с. — de Bierdrzichowicze, 1442 (ZDM. — Cz. VIII. — №2427. — S. 229–230); Bedrrzychowcze (DivBucz., 1469. — P. 329); Byedzykowcze (BonReg., 1469. — P. 63); Biedrzychovcze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165); Biedrzychowcze, dni Jazłowieczki (Поб. р., 1565. — P. 200). Нині — с. Бедриківці Заліщицького р-ну Терновільської обл.
Беремиона (Бжемьона), с. — Brzemyona, 1440 (AGAD w Warszawie. — Zbiór dokumentów pergaminowych. — №7281; ZDM. — Cz. VIII. — №2251. — S. 77–78); Beremyona (Regestrum ffumalium, 1493. — P.339); Beremyona, Brzemyona (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165). Нині — с. Берем’яни Бучацького р-ну Тернопільської обл.
Бєле, с. — Byele (Regestrum ffumalium, 1493. — P.342). Можливо, Біле у 1484 р. мало статус містечка (Більш дет. див: Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI століття. — Київ, 2012. — С. 155). Нині — с. Біла Чортківського р-ну Тернопільської обл.
Бєлча (Бєлче), с. — Belcza, Byelcze (BonReg., 1469. — P 66); Byelcze, 1488 (AGAD wWarszawie. — MK. — CK 23. — K. 697. — nr. 782; MPRS. — Varsoviae, 1915. — Pars. IV. — Vol. 3. — S. 418. — № 1138 (supplementum); Byelcze (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 340); Byelcze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 166). Нині — с. Більче-Золоте Борщівського р-ну Тернопільської обл.
Білобожниця. Див. Бялобожнича.
Бласкоче (Блашковче, Бласковче), с. — Blaskocze, 1424, 1430 (AGAD w Warszawie. — Metryka Litewska. — IV B. — № 17. — K. 165–165v.); Blaszkowcze, 1469 (DivBucz., 1469. — P. 329); Blaskovcze (Поб. р., 1530, 1542. — C. 165); Blaskowcze eorundem alias Zazawa, 1578 (Поборовий реєстр, 1578. — C. 249). Нині землі цього села увійшли до складу с. Зелений Гай Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Бурграбинче (Буграбинче), с. — Burgrabyncze, 1440 (ZDM. — Сz. VIII. — № 2252. — S.78); Buegrabyncze (DivBucz., 1469. — P. 329). Нині села з такою назвою немає. Швидше за все, було розташоване неподалік сучасних сіл Нирків та Нагоряни Заліщицького району Тернопільської області.
Бялобожнича, с. — Byalabusznicza, 1453 (AGZ. — T. XII. — № 2548 — S. 220); Byaloboznycza (BonReg., 1469. — P. 49). Нині — c. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області. Село, швидше за все, входило до Руського воєводства.
Варворчінче. Див.: Ворворчінче.
Вгринковче. Див. Угринковче.
Ворворчінче (Варворчінче, Варваринче), с. — Worwonczicze, 1440 (ZDM. —Сz. VIII. — № 2252. — S. 78); Worworczincze (DivBucz., 1469. — P. 329–330), Warworczincze (BonReg., 1469. — P. 61), Varvzrczyncze deserta(Поб. р., 1530,1542. — P. 165). Нині — с. Ворвулинці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Ворвулинці. Див.: Ворворчінче.
Вщє. Див.: Ущє.
Гвани. Див.: Іванє.
Гжегожовче (Грегоровче), с. — Grzegorzowcze (DivBucz., 1469. — P. 329), Grzegorzovcze (Lustartio, 1530, 1542. — P. 165). Нині територія села увійшла до складу с. Кошилівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Гинковче (Гінковче), с. — de Hynkowcze, 1442 (AGZ. — Lwow, 1876. — T. VI. — №20. — S. 31–32); Hinkowcze, 1469 (BonReg., 1469. — P. 49); Hynkowcze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 166). Нині — с. Гиньківці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Гінковче. Див.: Гинковче.
Головчинче, с. — Holowczyncze, 1486 (AGZ. — Lw󰃳w, 1906. — T. XIX. — S. 203. — CCXLIII. 1066); Holowczyncze, 1488 (AGAD w Warszawie. — MK. — CK 23. — K. 697. — №.782; MPRS. — Varsoviae, 1915. — Pars. IV. — Vol. 3. — S. 418. — № 1138 (supplementum)). Нині — с. Головчинці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Городок (Городок Кулаків). Див.: Серет.
Грегоровче. Див.: Гжегожовче.
Гродек. Див.: Серет
Гугни, с. — Huhny in capitaneu… Rubicz (BonReg., 1469. — P. 49).
Давидовіце (Давидовче, Давидовче, інакше Шиповче), с. — Sczyp de Dawydowice,1418 (Semkowicz W. Nieznane nadania Witolda… — S. 853); Dawidowcze (BonReg., 1469. — P.60); Sypovcze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 166). Нині — с. Шипівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Давидовче. Див.: Давидовіце
Дамбровлін (Добровлани), с. — Dambrowlin, 1440 (ZDM. — Сz. VIII. — № 2252. — S.78), Dobrowlany cum area Zalescze, 1469 (BonReg., 1469. — P. 66); Dubrovlani (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165). Нині — це с. Добрівляни Заліщицького р-нуТернопільської обл.
Дулеби, с. — de Duleby, 1379 (AGZ. — T. V. — Lwόw, 1875. — № XV. — S. 18–20); Dulyby, 1440 (ZDM. — Сz. VIII. — № 2252. — S. 77); in villam suam Duleby in distr. Camenec. sitam, 1472 (AGZ. — Lwów, 1887. — T. XII. — № CCXLIV.3586.— S. 349); Duleby (Regestrum ffumalium, 1493. — P.339); Duleby (Поб. р., 1530, 1542. — P.165). Нині — с. Дуліби Бучацького р-ну Тернопільської обл.
Жежава. Див.: Бласкоче.
Жнибороди. Див.: Нєзроди.
Зазава. Див.: Бласкоче.
Залєще, поле. — oppida Załosice, 1417 (більш детально див.: Михайловський В. Еластична спільнота… — С. 128); area Zalescze, 1469 (BonReg., 1469. —P.66); Zaliescze et oppido Grodek, 1518 (AGAD w Waszawie. — MK 34. — K.29; MPRS. — Varsoviae, 1910. — Pars IV. — V. 1. — №2925. — S. 169); Zalesie (Поб. р., 1530, 1542. — P. 166). Нині — це територія м. Заліщики Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Знєброди. Див. Нєзроди.
Іванє (с. Гвани; пустка Юан). — Ywanye, 1440 (ZDM. — Сz. VIII. — № 2252. — S. 78), vastitas Juan, 1454 (AGAD w Warszawie. — AZ. — Sygn. 32. — K. 978; Михайловський В. Документи подільських (кам’янецьких) генеральних старост... — С. 76); Hvany (DivBucz., 1469. — P. 330); Iwan, 1518 (AGAD wWarszawie. — MK 34. — К. 29; MPRS. — Varsoviae, 1910.— Pars IV. — V. 1. — № 2925.— S. 169); Ivayn (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165). Нині — с. Іване-Золоте Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Капущінче (Капущинче), с. — Capusczincze, 1442 (AGAD w Warszawie. — Zbiór dokumentów pergaminowych. — №7292; ZDM. — Cz. VIII. — № 2425. — S. 227–229); villis Capusczinicze et Jakynowo Dworzyscze (BonReg., 1469. — P.62), Kapuszczycze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165). Нині — с. Капустинці Чортківського р-ну Тернопільської обл.
Каспаровче. Див.: Каспровіче.
Касперівці. Див.: Каспровіче.
Каспровіче (Каспаровче), с. — Casprowicze et Olchowicz (BonReg., 1469. — P. 46); Olschovyecz…, Svyrczkowcze..., Casparowcze (Regestrum ffumalium, 1493. —P. 336); Sczitnowcze, Casprowcze, Olchowyecz, Myelnycza, 1517 (Warszawa. — AGAD w Warszawie. — MK. 31. — K. 43. MPRS. — Vol. 2. Pars IV. — P. 162); Kasparowcze et Horihlady (Поб. р., 1530, 1542. — P. 163). Нині — с. Касперівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Кжива Лака (Луг), с. — Crzywa Laka (DivBucz., 1469. — P. 329); Luh (Поб. р., 1530,1542. — P. 166). Нині — с. Криволука Бучацького р-ну Тернопільської обл.
Клiмiнце, с. — wsi … Satermincze, Olechowce, Klimince, Supronkowce, 1392 (Молчановский Н. Очерки по истории Подольськой земли… — С. 226).
Костки. Див.: Костковче.
Костковче (Костки), с. — Costhkowcze (DivBucz., 1469. — P. 329); Sadky cum Costhky (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 340). Нині населеного пункту з такою назвою не існує. Очевидно, було розташоване побіля с. Садки (на північний схід від Шутроминців) Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Кошиловче, с. — Kosthylowcze (DivBucz., 1469. — P. 329); Coschylowcze (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 340); Kossvlovcze (Lustratuio, 1530, 1542. — P. 165). Нині — с. Кошилівці Заліщицького р-ну Тернопольської обл.
Криволука. Див.: Кжива Лака.
Летаче. Див.: Леточе.
Летозе. Див.: Леточе.
Леточе (Летаче, Летозе), с. — Lethoze, 1424 (Stadnicki K. Koryjat… — S. 128;Vitoldiana. — № 77. — S. 77); Lethoze, 1428 (Stadnicki K. Koryjat… — S. 128); Letacze, 1440 (ZDM. — Сz. VIII. — № 2252. — S. 78), Lethoze (BonReg., 1469. —P. 50); Lethacze (DivBucz., 1469. — P. 329); Letacze (Regestrum ffumalium,1493.— С. 341). Нині — с. Литячі Заліщицького р-ну Тернпільської обл.
Лисовче (Лишовче, Лішовче), с. — Lysowcze super flumine Sereth, 1418 (SemkowiczW. Nieznane nadania… — S. 853); villa Lyssowcze (BonReg., 1469. — P. 51); Lyssowcze (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 335, 338); Vscie, Lysczowcze, Byelcze, 1518 (AGAD w Warszawie. — MK 34. — K. 29; MPRS. — Varsoviae, 1910. — Pars IV. — V. 1. — S. 169. — № 2925); Lissovcze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 166). Нині — с. Лисівці Заліщицького району Тернопільської обл.
Лишовче. Див.: Лисовче.
Лішовче. Див.: Лисовче.
Луг. Див.: Кжива Лака.
Мєлєєвче, с. — Mielieiewcze, 1424 (Матеріали М. Грушевського… — Т. 63. — Сер.1. — № 19–20. — С. 22–23); 1442 (AGAD. — MK. — ygn. 89. — K. 125v–126); 1447 (AGAD. — Tzw. ML. — Dz. IV B. — Sygn. 17. — K. 22–24v; більш детально див.: Михайловський В. Еластична спільнота… — С. 153, 192); Myleowcze… in Seroth (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 335). Нині — с. Милівці Чорт-ківського р-ну Тернопілської обл.
Набоковче, с. — Nabokowcze, 1418 (Semkowicz W. Nieznane nadania… — S. 852–853). Нині села з такою назвою немає. Оскільки, Набоковче знаходились на р. Олховєч (нині — ріка Тупа, притока ріки Серет) і неподалік від сучасних сіл Лисівці і Шипівці, то, можливо, це сучасні Головчинці, що на р.Тупа.
Нагожани, с. — Nagorzany (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 336); Nagorzany (Поб. р.,1530, 1542. — P. 160). Нині — с. Нагіряни (Нагоряни) Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Нєзроди (Сниброді), с. — Hєзроди, 1436 (uk.wikipedia.org/wik/Жниброди); Niezrody, 1467 (AGZ. — T. II. — № 110; Dąbkowski P. Podział adminisracyjni... — S. 7); Znyebrody (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 340); Snybrodi (Поб. р., 1530,1542. — P. 165). М. Крикун вказує, що за документами XVII ст. простежується як шляхетський маєток село Нижброди (Niżbrody), а нині це с. Жниброди (Крикун М. Кількість… — С. 141). Нині — с. Жнибороди (поблизу р.Стрипа) Бучацького р-ну Тернопільської обл.
Новосельче, с. Nowosedlcze, 1440 (AGAD w Warszawie. — Tzw Metryka Litewska, IV B. — T.17. — K. 167—167v. Tytuł: Eiusdem; Czirwonigrod; ZDM. — Cz. VIII. — S. 78); Nouoselcze (Поб. р., 1530, 1542. — С. 166). Нині — с. Новосілка Бучацького р-ну Тернопільської обл.
Олексинче. Див. Олексініче.
Олексініче (Алексинче, Олексинче, Олексінче), с. Olexinicze, 1448 (Матеріали М. Грушевського... — Т. 64. — Кн. 2. — № XCV. — С. 49–50); Alexyncze (BonReg., 1469. — P. 44); Olexyncze (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 339); Olexincze (Поб. р., 1530, 1542. — С. 165). Нині — с. Олексинці (на лівому березі р. Серет) Борщівського р–ну Тернопільської обл.
Олеховце (Олховєч, Олховіч, Олховєч, Олшовєч), с. wsi… Satermince, Olechowce,1392 (Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле… — С. 226), Olchowiecz a Sutrimiencze (Матеріали М. Грушевського… — Т. 63.— Сер. 1. — № 19–20. — С. 22–23); Casprowicze et Olchowicz (BonReg., 1469. — P. 46); Olschovyecz…, Svyrczkowcze..., Casparowcze (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 336); Sczitnowcze, Casprowcze, Olchowyecz, Myelnycza, 1517 (AGAD w Warszawie. — MK. 31. — K. 43. MPRS. — Vol. 2. Pars IV. — P. 162). Нині землі села, швидше за все, входять до складу с. Касперівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Олшовєч. Див.: Олеховце.
Передмістя. Див.: Субурбіум.
Пєчарне (Печарне), с. Pieczarne, 1424, 1428 (AGAD w Warszawie. — Tzw ML. — Dz. IV B. — Sygn. 17. — K. 165); Pyeczarne, 1493 (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 340). Нині — с. Печорна Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Половче, c. Polowcze (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 339). Нині — с. Полівці Чортківського р-ну Тернопільської обл.
Поморче, c. Pomorcze (Regestrum ffumalium, 1493. — P.340); Pomorcze (Поб. р.,1530, 1542. — С. 166); Pomorcze, 1565 (ZDz. — T. XIX. — S. 193). Нині — с. Помірці Бучацького р-ну Тернопільської обл.
Поповче, с. Popowcze, 1424 (Stadnicki K. Koryjat… — S. 128; Vitoldiana. — № 77. — S. 77); Popowcze, 1428 (Vitoldiana. — № 77. — S. 77); Popowcze (DivBucz.,1469. — P. 329); Popowcze (BonReg., 1469. — P. 50); Popowcze, 1509 (MPRS. — Varsoviae, 1910. — Pars IV. — V. 1. — № 782. — S. 46); Popovcze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165). Нині — с. Попівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Росохачеч (Росоховатець), с. У документі від 1480 р. подільський земський суддя Сиґізмунд з Ягольниці та підсудок Сиґізмунд з Вербківців повідомляють, що шляхтич Яків Зарванецький з Росоховатця віддав у заставу своє село Росоховатець та половину села Суснівці Червоногродського повіту Подільської землі за 130 гривень кам'янецькому воєводі Давидові з Бучача, який володітиме ними до того часу, доки Яків Зарванецький не поверне вказаної суми (ЦДІА у Львові. — Ф. 134. — Спр. 489. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233–1799. — К., 1972. — № 256. — С. 131); Rossohaczyecz (Поб. р., 1530, 1542. — P. 166); Rossochacziecz,1565 (ZDź. — T. XIX. — S. 197); Rosochacziecz, 1578, 1583 (ZDź. — T. XIX. — S. 288). Нині — с. Росохач Чортківського р-ну Тернопільської обл.
Садки (Садковче), с. Buegrabyncze, Sadkowcze, Kosthylowcze (DivBucz., 1469. — P.329); Sadky cum Costhky(Regestrum ffumalium, 1493. — P. 340); Sadky, 1518 (AGAD w Warszawie. — MK 34. — K. 29; MPRS. — Varsoviae, 1910. — Pars IV. — V. 1. — № 2925. — P. 169); Sadki (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165). Нині — с. Садки (на північний схід від Шутроминців) Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Садковче, с. Див.: Садки.
Сатермінче (Сутрімєнче, Шутрменче), c. Satermincze, 1392 (Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле… — С. 225–226); Sutrimiencze, 1424 (Матеріали М. Грушевського... — Т. 63. — Сер. 1. — № 19–20. — С. 22–23); Schuthrmyencze (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 341); Schutermyncze, 1488 (MPRS. — Varsoviae, 1910. — Pars IV. — V. 1. — S. 46. — № 782); Sutermyncze (Поб. р.,1530, 1542. — P. 165). Нині — с. Шутроминці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Свидова. Див. Свідова.
Свирчковче, c. Svyrczkowcze (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 336). Нині — с. Свершківці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Свідава. Див. Свідова.
Свідова (Швідова, Свідава, Свидова, Швидове), c. Szwidowa, 1410 (ZDM. — Cz. 6. — № 1736. — S. 314–315); Swidawa (BonReg., 1469. — P.62); Swydowa (BonReg., 1469. — P. 66); Szwydowe (DivBucz., 1469. — P. 329); Svydove (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 338); Svydova (Поб. р., 1530, 1542. — P. 166). Нині — с. Свидова Чортківського р-ну Тернопільської обл.
Сеньков (Шенков, Шєнков), c. Sienkow, 1427 (Z Jana Zamoyskiego inwentarza… — S.20); Szenkow (BonReg., 1469. — P. 66). Нині — с. Синьків (на р. Дністер) Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Серет (Шерет), містечко. Sereth oppidum terrigenarum, 1453 (MPRS. — Varsoviae, 1905. — №192. — S. 11); Szereth (DivBucz., 1469. — P. 329–330); oppido Grodek, 1518 (AGAD w Warszawie. — MK 34. — К. 29; MPRS. — Varsoviae, 1910. — Pars IV. — V. 1. — № 2925— S. 169); oppidum Grodek Kulakow (Поб. р., 1530,1542. — P. 172); Grodek Kulakov (Поб. р., 1530. — P. 174), Grudek Kulakow (Поб. р., 1569. — P. 200). Нині — Городок Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Сиповче. Див.: Шиповче.
Сковродинче (1469 р.) (Bona regalia onerata… S. 49). Нині — с. Скородинці Чортківського району Тернопільської області.
Сниброді. Див.: Нєзроди.
Субурбіум. Subvrbium sub Jaslovyecz, (Поб. р., 1530, 1542. — P. 166). Нині — Передмістя (біля Язловця) Тернопільської обл.
Суснівці, с. За документом від 17 березня 1480 р., подільський земський суддя Сиґізмунд з Ягольниці та підсудок Сиґізмунд з Вербківців повідомляють, що шляхтич Яків Зарванецький з Росоховатця віддав у заставу своє село Росоховатець та половину села Суснівці Червоногродського повіту Подільської землі за 130 гривень кам'янецькому воєводі Давидові з Бучача, який володітиме ними до того часу, доки Яків Зарванецький не поверне вказаної суми (ЦДІА у Львові, ф. 134, спр. 489. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233–1799. — К., 1972. — № 256. — С. 131). «Коли після відходу турецько-татарського війська жителі повернулися на гору, то побачили, що їхнє село вщент зруйноване і спалене. І тоді вирішили не відбудовувати село на горі, а заснувати село у річковій долині на місці вкритому болотом і заростями. І через те, що нове село виникло на воді, а по турецьки вода означає «sos», і пішла назва села «Сосулівка» (http://uk.wikipedia.org/wiki/Сосулівка). У XVII ст, за даними М. Крикуна, село «Jagielnica alias Susołowce alias Nowa Słoboda» входило до складу маєтків Червоногродського повіту (Крикун М. Кількість… — С. 196). Нині — с. Сосулівка (у гирлі р. Черкаська та на берегах р. Серет) Чортківського р-ну Тернопльської обл.
Суснівці, с. Залісся, Кошиловці, Криве, Луг, Поморці, Попівці, Ріпинці, Суснівці, Цвітова, Язловець, 1471 (ЦДІА у Львові, ф. 181 (або ф. 182), оп. 2, спр. 1653, арк. 1–5). Можливо невірно було прочитано. І йдеться про сучасні Свершківці Заліщицького району Тернопільської обл.
Сутерминче. Див.: Сатермінче.
Тлусте. Див. Толстоє.
Толстоє (Тлусте, Толсте), c. Tolstoe… in flumine Wolchowiecz, 1427 (Semkowicz W. Nieznane nadania Witolda… — S. 856–857); Tłuste… et districtu Czyrwony grod, 1464 (AGZ. — T. XII. — № 3201. — S. 297); Tluste (DivBucz., 1469. — P. 329–330); Tluste, 1486 (AGZ. — T. XIX. — S. 203); Tluste (Regestrum ffumalium,1493. — P. 338); Tolste(Поб. р., 1530, 1542. — P. 165). Нині — с. Товсте Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Торско. Див. Торчкє.
Торчкє (Торско), с. Torczkye, 1440 (ZDM. — Cz. VIII. — S. 78); Torsko (Поб. р., 1530,1542. — P. 165). Нині — с. Торське Заліщицького р-ну Тернопільська обл.
Угринковче, пустка, с. desertam Vhrynkowcze, 1442 (AGZ. — T. VI. — № 20. — S. 31–32); vastitate Hwhrinkowcze (BonReg., 1469. — P.49); Uhrynkowcze (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 340); Vchrynkowcze, 1494 (Грушевський М. Опис Подільських замків 1494 р.// ЗНТШ. — Львів, 1895. — Т. VII. — С. 10); Vhrynkovcze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 166). Нині — с. Угриньківці (на березі р. Тупи (права притока Серету) Заліщицького р-ну Тернопольськая обл.
Ущє (Вщє, Усчє). с. Vszczye (DivBucz., 1469. — P. 329). Нині — с. Устечко Заліщицького р-ну Тернопільської обл. Назву, мабуть, отримало від гирла річки (рос. устье) Джурин в Дністер.
Харитоновче (Харітановче), с. Charythonowcze Mathie (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 340); Charythonowcze Andree (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 340); Charitanovcze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165). Нині — с. Хартонівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Хмєлова (Хмелова), с. Chmyelowa, 1424 (Vitoldiana. — № 77. — S. 77); villam Chmyelowa, 1456 (AGZ. — Т. IV. — № 92. — S. 164–165); de Chmyelowa (BonReg., 1469. — P. 44); Chmyelowa (BonReg., 1469. — P. 50); Chmyelowa (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 341); Chmyelova (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165). У XVII ст. цей населений пункт (Chmielowa) фіксується як церковний маєток (Крикун М. Кількість і структура… — С.420). Нині — с. Хмелева Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Челениче (Чаповце, Каповце, Цаповце), с. Czelenycze, 1440 (ZDM. — Сz. VIII. — № 2252. — S. 77); «Czapowce dnum Jazlowieczkich» (Lustartio, 1578. — S. 253). У XVII ст. як «Capowce» («Czapowce») шляхетський маєток Червоногродського повіту (Крикун М. Кількість і структура…— С. 415.) До 1964 р. село називалось Цапівці. Нині — с. Поділля Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
Швидове. Див.:Cвідова.
Шенков. Див. Сеньков.
Шерет. Див. Серет.
Шершенівка. Див.: Ширшуньовче.
Шиповче. Див.: Давидовче.
Ширшинівці. Див.: Ширшуньовче.
Ширшуньовче (Сиршиньовче, Шершуньовче, Сершеньовче), с. villam … et haereditatem … Szyrscheniowcze in … districtu Czerwonogrodensi, 1442 (AGAD w Wаrszawie. — Tzw «Metryka Litewska» IV. Sygn. 17. — K. 158–159v.; ZDM. — Cz. VIII. — № 2427. — S. 229–230); villa Scherszenyowcze (BonReg., 1469. — P. 44); Syrchenyocze (Поб. р., 1530, 1542. — P. 165); Sersseniowcze (Поб. р., 1566. —P. 199); Serseniowcze (Поб. р., 1569. — P. 223, 225, 227); Serszeniowcze (Поб. р.,1583. — P. 296). Нині — с. Шершенівка Борщівського р-ну Тернопільської обл.
Шульганівка. Див.: Ягелниче.
Шутроминче. Див.: Сатермінче.
Ювлашковче, с. Juwłaszkowce, 1464 (AGZ. — T. XII. — № 3201. — S. 297; Dąbkowski P. Podział adminisracyjni ... — S. 7). Нині, можливо, с. Улашковці Чортківського р-ну Тернопільської обл.
Ягелниче, с. Jahelnycze (BonaReg., 1469. — P. 51); de Jagelnycza, 1487 (AGAD wWarszawie. — MK. CK, XXI. — K. 221; MPRS. — Varsoviae, 1905. — Pars. IІІ. — № 219. — S. 208); Jaghelnycza (Regestrum ffumalium, 1493. — P. 335). Нині або Стара Ягільниця або Шульганівка Чортківського р-ну Тернопільської обл.
Язловець, м. з Язловца, 1449 (Documentele M.Costăchesku. — Iaşi, 1932. — Vol. 2. — P. 746–747); in Jazłwiec, 1450 (АЮЗР. — Ч. 8. Т.1. — С. 18–19); oppida terrigenarum …Jaszlowcze, 1453 (MPRS. — Varsoviae, 1905. — № 192. — S. 11); Iaszlowyecz (DivBucz., 1469. — P. 329–330); Jazlowiecz (BonReg., 1469. — P. 61, 63). Нині — с. Язловець Бучацького району Тернопільської області.
Comments