Любецький замок

Шляхта Любецького староства.

А. Список родів, що згадуються у XV-XVI ст.

 1. Антоновичi (Антоновськi)
 2. Бакуринськi (Богуринські ?)
 3. Бивалкевичi.
 4. Богуші (Богушевичі, Богусевичі, Жогліни)
 5. Болотовичi
 6. Більдухи (Бельдюги, Бельдюжки, Більдюги, Більдуховичі, Більдухи-Мушенки)
 7. Даничі
 8. Глібовичі-Піроцькі
 9. Кривошипі-Неданчицькі
 10. Тарасевичі
 11. Стецькі Яриловичі


Б. Список родів по І. Кондратьєву (XV-XVII)

(перепис родин)

До списку включено усі відомі родини любецької шляхти.
Цей реєстр, до якого увiйшло близько трьохсот п’ятдесяти родiв любецької шляхти, створений на підставі опрацьованої джерельної бази, звичайно, не може вважатися абсолютно повним.
Чимало родiв згасли у вирi iсторичних подiй, деякi з часом перетворились на мiщан, козакiв чи селян i не зберегли пам'ять про своє шляхетське корiння.
Історію лише незначної частини родів можливо простежити впродовж XVI – ХIХ ст.
Список упорядковано в алфавітному порядку, причому згаданий як основний рід, так і його вігалудження.

Джерело: 
Ігор Вікторович Кондратьєв. http://igor-condr.narod.ru/pages/rodovid_4.html

1. Александровичі.
2.Андрієнки (Андрієнкови, Андрійовичі).
4.Антоновичі-Аверкови.
5. Антоновичі-Серікови.
6. Антюховичі.
7. Армашенки.
8. Асиреви (Асаревичі).
10. Барановськi.
11. Березицькі.
13. Биковські.
14. Биялти.
15. Біатовські.
16. Білецькі.
17. Більдухи (Бельдюги, Бельдюжки, Більдюги, Більдуховичі, Більдухи-Мушенки.).
19. Богдановичі.
20. Богушевичі-Захличі (Богуші-Захличі).
22. Богуші-Манойловичі.
23. Бокєї (Бокєї-Щуковські, Бокевичі, Букевичі).
25. Болдаковськi (Гриценки)
26. Болотовичi.
27. Болотовичi-Кувечинські.
28. Болотовичі-Александровичі.
29. Болотовичі-Зарецькі.
30. Борковські (Бурковські).

33. Бохановичі (Бохани, Більдуховичі)
34. Боябузи.
35. Боярови.
36. Брехуни.
37. Бровенські.
38. Брюховецькі.

40. Бублики-Погорiльськi.
41. Будлянські.
43. Бурковські.
44. Бутовичі.
45. Варваричі.
46. Васильєвичі.
47. Велецькі.
48. Велички.
49. Величковськi
50. Вербицькі.
51. Верейськi (Верцейські, Вертецькі, Вертики).
52. Веркізи.
53. Висоцькі.


56. Вовки.
57. Войниловичі.
58. Володьковські (Володькевичі, Тарасевичі).

61. Гальникови (Гольникови).
62. Герасимовичi.
63. Германевичі (Германовичі, Гирмани, Гирмановські).

65. Глiбовичi-Пiроцькі
66. Гладкі.
67. Глинські.
68. Голобояриновичi (Слободецькі).
69. Головчиці.
70. Горчиновичі.
71. Грабовські (Рев’ячичі).
73. Григоровичі.
74. Гринкевичі.

76. Гришичi (Гришкови, Гришки, Гришковичі).
77. Гришичі-Неданчицькі.
78. Губичi.
80. Д‘яховські (Д’яковські, Деховські).
82. Дворецькі.
84. Демитровичі (Димитровичі)
85. Деруси.
86. Джешковські (Древошевські).

88. Добронизькі.
89. Довгуни.

93. Дулковичі (Бивалкевичі).
94. Ждановичі.
95. Ждановичi-Масловичi.
96. Жиховидовичi.
97. Жлоби (Жлобіни, Кудренки, Молявки).


101. Жуки (Жукови).
102. Жупиченки.
103. Забiли.
104. Зажецькі (Зажевські, Заржецькі, Зарецькі ?).
105. Зайови.
106. Залеські.
107. Замські.
108. Заревські.
109. Зарецькi.
111. Зарецькі-Величковські (Величковичі-Зарецькі).
112. Заровськi.
113. Захличi (Богушеви-Захличі).
114. Зброжки.
115. Зеленські (Злинські ?).
116. Зкопниця-Грабовські.
117. Злі (Злієви).
119. Злоби-Антоновичі.
120. Івановичі.
121. Ігнатовичі (Ігнатенки).
122. Казановські.


125. Казожирські.
126. Каліниченки.
128. Каменецькі-Скачковські.
129. Канчукови-Турищови.
130. Карпови (Карповичi, Карпенки).
131. Кашкаровичі.
132. Квіткови (Хвіткови).
133. Кгородецькі.
134. Кириченки.
135. Киселі-Загорянські.
136. Кислi (Кисловичi, Кисловські, Киселі).
137. Кистовнi (Кистовські).
138. Клименки (Климовичі).
139. Климовичі-Розсудевські.
140. Клопоцькі.
141. Кмити.
142. Кобилянські.
143. Ковтуновичі (Ковтуненки).
144. Кожуховські.

148. Коковичі.
149. Колчицькі.
150. Конаровські.
151. Кононенки-Пилипенки.

154. Константиновичі.
155. Копичі.
156. Корицькі.
158. Коровiни-Тарасевичi.
160. Королькі (Масловичi, Королесіуси)
161. Короткі.

163. Костенецькі.
164. Костовські.
165. Костюченки (Щуковські).

170. Кривковичі.

173. Кринкевичi.
174. Кувечицькi (Кувечичі).
175. Кузнецови.
176. Кукари.
177. Купріяновичі.
178. Кухаричi.
179. Кучвіновичі.
180. Кушнарьови.
181. Лаврiнови-Злобiни (Злоби).
182. Левоновичі (Левоньки).
183. Легеби.
184. Лизогуби.
185. Лико (Лушко, Лучуни).
186. Лиховидовичі.
187. Лишуки.
188. Лінкери.
189. Лобови.

191. Лопатневцi.
192. Любечани (Любецькi).
193. Людченки.
194. М’ясникови.
195. Мiсченки (Мiщенки?).
197. Максименки.
198. Малахови (Малашовичі).
199. Малентьєвичі.
200. Маліковичі.
201. Малісовичі (Масловичі ?).
202. Марковичі.
205. Масловичі-Шуковські-Гармаші.
206. Масловичі-Щуковські-Ващенки.
207. Масловичі-Щуковські-Кулаковські.
208. Масловичі-Щуковські-Купрієвичі.
209. Масловичі-Щуковські-Ленчуки.
210. Масловичі-Щуковські-Мануйловичі.
211. Масловичі-Щуковські-Опанасенки.
212. Масловичі-Щуковські-Охрименки.
213. Мелешковичі.
216. Мироненки.
217. Митковичі.
218. Мишки-Гришичi (Мишковичі-Гришичі).

221. Міщенки.
222. Мокрiєвичі.

224. Морашки.
226. Нахиби (Зеньковичі)

229. Некрашевичі.
230. Нестеровичі.
231. Нечайови.
234. Овдійовичі.

236. Олешки (Олешковичі).
237. Онисимовичі.
238. Онисовичі.
240. Осьмаки.
241. Пiроцькі (Пероцькі).

244. Пашки.
245. Петрункевичі (Петрушевичі ?).
246. Петруші (Петрашевичі, Петрушенки, Петрашенки, Петрушевські, Петрушинськi, Петушенкови).
247. Пищики.
248. Плоховські.
249. Погорецькi (Погариські).
250. Покотили (Покотиловичі-П’ятигорські).
251. Полуботки (?).
252. Посоховські.
253. Посудевськi (Кононовичі, Пархоменки, Онучки).

256. Потаповичі.
257. Прежевські.
258. Прокоповичі.
260. Процковичі (Процки, Процики).
261. Пряжевські.
264. Пушкарі-Решинські. (Ресинськi, Резинськi, Пушки).
265. Пушкаровські (Пушкаровичі, Пушкаренки).
266. Радзиховські.
267. Разневські (Разновські).
268. Рачинські.
269. Рашевські.
270. Рев`ячичi (Ревечинські).
273. Рильчиці-Милиці.
274. Рисичі.
277. Романовичі.
278. Ружичi (Рижичі).
279. Сiрховськi (Сірковські, Сірховичі, Серховецькі, Шерховецькі).
280. Савiнки-Величковські.
282. Савичі-Величковські.
283. Савичі-Чорні.
285. Сатьяги.
286. Сахновські.
287. Свободецькі.
290. Семакови-Силичі.
291. Семаковичi-Злобицькi.
292. Семеновичі.
293. Сєножатські.
295. Скидковичі.
296. Скінвери.

300. Соколовські.
301. Солоховичі.
302. Солтани.
303. Сосницькі.
304. Стаховичі (Сташевські).
305. Стахурські.
306. Стефановичі.
307. Стецькі (Олехновичі, Котовичі, Корчак)
308. Стоконські.
309. Страйловські.
310. Сулимирські-Розсудевські.
311. Суріни.
312. Сухоровські (Сухаровські, Суховірські?).
313. Счиковські (Щиковські, Щуковські ?).
315. Тарасевичі (Тарасовичі, Тарасовські).

317. Татарини-Михнови (Татаренки, Татаринськi-Михнови).
319. Тиша-Биковські.
320. Товстоліси.
321. Томиленки (Томиловичі).
323. Тхомильські.
325. Фiлiмонови (Филимоновичі).
326. Фаї.
327. Фащi.
328. Феремичi.
329. Хмельницькі.
330. Харабурди.
331. Холуневські.
333. Чемериси (Казанськi)
335. Черв’яки.
336. Шершановичі-Даничі.
337. Шихуцькі (Шихутські).
338. Шумейки.
340. Щуровські (Шчуровські).

344. Юхимовичі.
345. Юцовичі (Юцковичі).

348. Ющенки-Величковські.
349. Ялинські.
350. Яненки.
351. Яниські.
352. Яніченки (Янченки, Єнченки).
353. Янковські.
354. Янтшиньські.
356. Ястребови.
357. Яциничi.
358. Яцковичі.
Comments