Канівський замок

Шляхта Канівського замку

  • Дашковичи
  • Балакирi
  • Елец,
  • Обухи
  • Еськовичи
  • Келебердеї
Керебердеї в інвентарі 1622 р. Канівського староства зазначенояк село з шести посполитами і трьома підсусідками, там же млин в
одне коло. В Каневі поминався рід Тараса з Керебердеїв, боярина
канівського [4,арк.7]. Вірогідно від Керебердеїв походить назва на#
селеного пункту Калеберда [15,108]. Келеберда сучасне село Канівсь#
кого району

Керебердеї в інвентарі 1622 р. Канівського староства зазначенояк село з шести посполитами і трьома підсусідками, там же млин в
одне коло. В Каневі поминався рід Тараса з Керебердеїв, боярина
канівського [4,арк.7]. Вірогідно від Керебердеїв походить назва на#
селеного пункту Калеберда [15,108]. Келеберда сучасне село Канівсь#
кого району
Comments