Мельницький повіт


  1. Biernaccy herbu Lubicz. Nie pochodzili od Biernackich z Wielkopolski. Biernacki - mielnicka Łosice Biernaty: Świerbły, Plosodrza, Rudnik, Stare
  2. Bolesta - mielnicka Hadynów Bolesty
  3. Boratyński - mielnicka Siemiatycze Boratyniec
  4. Irzykowicz
  5. Hińcza
  6. Ліпінські Lipinski – były też dwa gniazda tej rodziny na Podlasiu. Lipiny w ziemi mielnickiej i drugie Lipiny w ziemi drohickiej.
  7. Рачинські RACZYŃSKI – Rodzina herbu Lubicz ze wsi Raczyny w ziemi mielnickiej.
  8. Сарнацькі SARNACKI – Gniazdo rodziny to Sarnaki w ziemi mielnickiej. Byli herbu Zaremba nie Ślepowron. Zmarły w 1581 r. Maciej nosił nazwisko Sawicki nie Sarnacki (!), tak samo Melchior wojewoda brzeski-litewski.
  9. Chibowski - mielnicka Sarnaki Chibowo

Comments