Більський повіт

 1. Ancuta - bielska Rusków Ancuty
 2. Augustowski h. Prus III, 
 3. Babiński - bielska Tykocin Babino
 4. Bagieński - bielska Topczewo Bagieńskie
 5. Bagieński - bielska Tykocin Bagienki
 6. Bajkowski - bielska Trzcianne Bajki: Stare, Zalesie
 7. Bańkowski - bielska Rusków Bańki
 8. Barszczówski
 9. Białosukniowie bielska Goniądz Białosuknie
 10. Боговитини
 11. Bogusz - bielska Topczewo Bogusze
 12. Bolesta - bielska Rusków Bolesty
 13. Borowski - bielska Suraż Borowskie: Cibory, Nowe, Olki, Wypychy, Żaczki
 14. Бржозовські /Brzozowski/ г. Кораб bielska Poświątne Brzozowo: Korabie, Antonie, Stare, Chrzczony, i in.
 15. Бржозовські /Brzozowski/ г. Любич
 16. Brzóski bielska Wysokie Maz. Brzózki: Gromki, Stare, Tatary, Brzezińskie i in.
 17. Bruszewski - bielska Sokoły Bruszewo
 18. Brzeziński - bielska Rusków Brzeziny
 19. Budlewski - bielska Topczewo Budlewo
 20. Bujno - bielska Sokoły Bujny
 21. Bukowski - bielska Rajgród Bukowo
 22. Вагановські Wahanowski
 23. Веселовські
 24. Wilczewscy
 25. Wierzbowski
 26. Włoszkowie
 27. Wyszyński
 28. Garbowski - bielska Kobylin Borz. Garbowo: Nowe, Stare
 29. Gąssowski bielska Płonka Gąssówka: Skwarki, Osse.
 30. GąssowskiSuraż Gąssówka: Olexino, Stara, Wazbuty
 31. Гаштольди
 32. Gierałtowski - bielska Dąbrówka Gierałty: Nowe, Stare
 33. Gołaszewski - bielska Kulesze Gołasze: Puszcza, Dąb
 34. Gołębiewski - bielska Poświątne Gołębie
 35. Górnicki
 36. Horodzińscy
 37. Граєвські
 38. Grochowski - bielska Poświątne Grochy: Niemierzęta, Stare
 39. Hryniewiccy
 40. Górka - bielska Kulesze Górki Gołasze
 41. Grodzki - bielska Kulesze Grodzkie: Nowe, Stare, Szczepanowięta
 42. Dankowski - bielska Kobylin Borz. Kapice Stare.
 43. Dworakowski bielska Sokoły Dworaki: Pikaty, Staśki, Orawka
 44. Dziekoński - bielska Trzcianne Dziekonie
 45. Dzielniccy
 46. Dzierżek - bielska Poświątne Dzierżki: Janowięta, Marcinowięta
 47. Dobkowski - bielska Tykocin Dobki
 48. Domanowski - bielska Domanowo Domanowo
 49. Drągowski - bielska Sokoły Drągi
 50. Drozdowski - bielska Suraż Drozdy
 51. Dworakowski - bielska Sokoły Dworaki: Pikaty, Staśki, Orawka
 52. Дульські
 53. Замойські
 54. Zyburtowski herbu Sławecki (Sławęcki, odmiana Jastrzębca)
 55. Kadłubowską
 56. Karpi
 57. Кішки Цехановські
 58. Корицькі
 59. Krakowowie
 60. Krassowski герб Равич Krassowscy z Krasowa w ziemi drohickiej byli herbu Slepowron, z ziemi bielskiej Rawicz, a z łukowskiej Rogala
 61. Kuleszowie3
 62. Kurzeniecki
 63. Lewickich
 64. Łubowie
 65. Маковські MAKOWSKI – rodzina wywodząca się z Makowa w ziemi wiskiej byli herbu Dąbrowa, natomiast z Makowa w ziemi bielskiej Prus II. Natomiast herbu Jelita byli Makowscy sieradzkiego.
 66. Малиновські MALINOWSKI – Rodzina osiadła na Kalnicy w ziemi bielskiej jak i ich krewni z Malinowa w ziemi drohickiej byli herbu Ślepowron.
 67. Містковські MYSTKOWSKI – Mystki – gniazdo rodziny znajdowały się w ziemi bielskiej, nie łomżyńskiej
 68. Mieński
 69. Mokrzeckі
 70. Невяровські NIEWIAROWSKI – Niewiarowscy z ziemi wiślickiej herbu Półkozic to zupełnie odrębna rodzina wspołnego pochodzenia z Ligęzami. Nie zakładali oni żadnych wsi na Podlasiu. Niewiarowo w ziemi bielsTyczkowieШимборські Niewiarowskich herbu Lubicz. Stąd pochodził wymieniony w haśle Jan, podczaszy kaliski. Natomiast Niewiarowscy z Niewiarowa w ziemi drohickiej byli herbu Ślepowron
 71. Owsiany
 72. Pietkowski
 73. Poletyłowie
 74. Прушинські PRUSZYŃSKI – Gniazdem tej rodziny była parafialna wieś Pruszyn w ziemi łukowskiej. Byli też Pruszyńscy z Pruszanki w ziemi bielskiej
 75. Радзивіли
 76. Raczk
 77. Роговські
 78. Rytel
 79. Саковичі
 80. Święccy szlachcice Paweł i Wojciech  rodem ze Święcka (z. drohicka), złotnicy w Brańsku (1562, 1572)
 81. Sieheniewicz Studziwodziński herbu Syrokomla
 82. Sławogórscy.
 83. Skwarkowie-Gąssowscy
 84. Славські
 85. Слуцькі, князі
 86. Sokołowscy
 87. Tworkowscy
 88. Tyczkowie-Żochowscy
 89. Falkowski - bielska Topczewo Falki: Godziemby, Filipy, Stare
 90. Falkowski - bielska Sokoły Falki Godziemby
 91. Faszczewski - bielska Sokoły Faszcze
 92. Frankowski - bielska Kobylin Borz. Franki: Dąbrowa, Piaski
 93. Ciszewski - bielska Rajgród Ciszewo
 94. Chwalczewski
 95. Ходкевичі
 96. Chodorowski - bielska Suraż Chodory
 97. Choiński - bielska Kulesze Chojane: Bączki, Pawłowięta, Piecki, Stare
 98. Chojnowski - bielska Trzcianne Chojnowo
 99. Chrabołowski - bielska Knyszyn Chraboły.
 100. Czaczkowski - bielska Suraż Czaczki: Wielkie i Małe
 101. Czajkowski - bielska Kobylin Borz. Czajki: Stare i Andrale
 102. Czarnowski - bielska Kulesze Czarnowo Byki
 103. Шимборські
 104. Szpakowski
 105. Szumkowski
 106. SzczawińskiArciechowski Zbożny Szczęsny – pomocnik chorążego (rotmistrz) 1573 
Bajkowski Sebastian – sędzia kapturowy 1632 Bajkowski Stanisław – sędzia kapturowy 1673, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł 
Błędowski Marcin – skarbnik zakroczymski, rotmistrz 1675, elektor 1648, 1669 
Branicki Stefan Mikołaj – starosta brański, stolnik koronny, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697, duktor pospolitego ruszenia 1697 Bruszewski Marcjan – pisarz grodzki brański, sędzia kapturowy 1632, elektor 1632 Brzeźnicki Maciej – regent ziemski, sędzia kapturowy 1668, 1673, elektor 1648, 1669, podatek pogłówny 3 zł Brzozowski Adam – poseł na elekcję 1697 Brzozowski Benedykt – poseł na elekcję 1697, elektor 1674, podatek pogłówny 3 zł Brzozowski Felicjan – poseł na elekcję 1697 Brzozowski Jan Hieronim – podczaszy podlaski, sędzia kapturowy 1668, 1673, rotmistrz 1669, poseł na elekcję 1669, rotmistrz 1675, elektor 1648, 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Brzozowski Jan Kazimierz – starosta narewski, poseł na elekcję 1669, elektor 1669 Brzozowski Jan Tobiasz – cześnik czernihowski, wojski podlaski (od 1677), sędzia kapturowy 1668, 1696, dystrybutor soli 1669, poseł na elekcję 1669, 1697, poseł do króla 1674, elektor 1648, 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Brzozowski Krzysztof (I) – podkomorzy bielski, deputat 1587 Brzozowski Krzysztof (II) – pisarz bielski, sędzia kapturowy 1632, marszałek sejmiku 1632, poseł 1633, elektor 1632, deputat 1632
Brzozowski Krzysztof (III) – cześnik podlaski, sędzia kapturowy 1632, poseł 1632, elektor 1632 Brzozowski Krzysztof (IV) – poseł na elekcję 1648, elektor 1632, podatek pogłówny 3 zł Brzozowski Marcin – podstoli podlaski, sędzia kapturowy 1587 Brzozowski Mikołaj – pisarz bielski, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697, rotmistrz 1697, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Brzozowski Sebastian – poseł 1573 Brzozowski Teofil – podkomorzy bielski, sędzia kapturowy 1573, poseł 1575 Brzóska Jerzy – chorąży bielski, sędzia kapturowy 1572, 1573, poseł 1575, poseł 1576, poborca 1576, deputat 1575 
Burzyński Stanisław – sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697 Burzyński Jan – poseł na elekcję 1697 
Chrząstowski Jan – poseł na elekcję 1697, elektor 1697, podatek pogłówny 3 zł Chrząstowski Stanisław – poseł na elekcję 1697, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Cieszkowski Aleksander Felicjan – rotmistrz 1675 Czyżewski Kazimierz – poseł na elekcję 1697 Drozdowski Kasper – skarbnik wiski, sędzia kapturowy 1673, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Dulski Jan – starosta brański, sędzia kapturowy 1572, 1573, 1587, elektor 1573, 1575, 1587 Dulski Krzysztof – poseł na elekcję 1669, elektor 1648, 1669, podatek pogłówny 3 zł 
Gąssowski Aleksander – stolnik bielski, podstarości brański, poseł 1696, sędzia kapturowy 1696, poseł do prymasa 1696, poseł na elekcję 1697, rotmistrz 1697 Gąssowski Szymon – regent grodzki brański, poseł na elekcję 1697 
Gobiata Jakub Józef – sędzia kapturowy 1648, poseł na elekcję 1648 Gołasz Mościcki Paweł – stolnik podlaski, sędzia kapturowy 1573, poborca 1573 
Gołasz Mościcki Walenty – wojski bielski, sędzia kapturowy 1587 Grajewski Jakub – marszałek 1669, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Grajewski Marcin – poseł 1575 
Grajewski Stanisław – poseł 1574, 1575
Hołówka Marcin – komornik graniczny bielski, sędzia kapturowy 1673 Hryniewicki Paweł Karol – skarbnik bielski (od 1671), poseł 1669, poseł na elekcję 1669, sędzia kapturowy 1673, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Jabłonowski Stanisław – łowczy nurski, deputat 1648, poseł na sejmik drohicki 1648, elektor 1648 Jamiołkowski Andrzej Stanisław – regent grodzki goniądzki, sędzia kapturowy 1673, poborca 1674, marszałek sejmiku 1674 Jamiołkowski Zygmunt – poseł na elekcję 1697 Janikowski Hipolit – podsędek bielski, sędzia kapturowy 1572, 1573, elektor 1575 Jaruzelski Wacław – chorąży bielski, poseł 1696, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697, pułkownik 1697, rotmistrz 1697 Kampowski Aleksander – łowczy wschowski, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697 Kanigowski Kazimierz – podczaszy bielski, sędzia ziemski (od 1691), poseł na elekcję 1669, sędzia kapturowy 1673, 1696, poborca 1674, rotmistrz 1675, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Kanigowski Jan – wojski bielski, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697 Karp Józef – podkomorzy bielski (od 1658), sędzia kapturowy 1648, 1673, poseł na elekcję 1648, 1669, pułkownik 1669, 1675, elektor 1648, 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Karp Krzysztof Ubaldy – podkomorzyc bielski, poseł na elekcję 1674, elektor 1674, podatek pogłówny 3 zł Karp Teodor Leon – podkomorzyc bielski, poseł na elekcję 1674, rotmistrz 1675, elektor 1674, podatek pogłówny 3 zł Karśnicki Mikołaj – sędzia kapturowy 1648, poseł na sejmik drohicki 1648, poseł na elekcję 1648, elektor 1648 Karwowski Kazimierz – sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697 Karwowski Paweł – poseł na elekcję 1697, elektor 1697, podatek pogłówny 3 zł Karwowski Stanisław – łowczy bielski, sędzia kapturowy 1696, poseł do prymasa 1696, poseł na elekcję 1697 Kobyliński Antoni – regent ziemski bielski, poseł na elekcję 1697 Kobyliński Jan – komornik ziemski bielski, poseł na elekcję 1697, poborca 1696 Koc Karol – łowczy warszawski, sędzia kapturowy 1696
Komorowski Florian – konsyliarz wojenny 1632 Korycki Gabriel – stolnik wiski, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697 Korycki Andrzej (I) – sędzia kapturowy 1587 Korycki Andrzej (II) – deputat 1648, poseł na sejmik drohicki 1648, poseł na elekcję 1648, elektor 1648, podatek pogłówny 3 zł Korycki Hieronim – rotmistrz powiatowy 1648, sędzia kapturowy 1668, 1673, poseł na elekcję 1669, elektor 1648, 1674, podatek pogłówny 3 zł Kostro Baltazar – sędzia kapturowy 1587 Kostro Cyriak – sędzia bielski, sędzia kapturowy 1648, poseł na sejmik drohicki 1648, poseł na elekcję 1648, elektor 1648, podatek pogłówny 3 zł Kostro Krzysztof Jan – pisarz grodzki włodzimierski, sędzia kapturowy 1668, poseł na elekcję 1669, marszałek 1669, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Kostro Maciej – poseł na elekcję 1648, elektor 1648, podatek pogłówny 3 zł Kostro Melchior – sędzia grodzki brański, poseł 1575, sędzia kapturowy 1587, deputat 1587 Kostro Stanisław – poseł na elekcję 1648, elektor 1648 Kostro Wojciech – podsędek bielski, sędzia kapturowy 1632, marszałek sejmiku 1632 Krassowski Grzymek Wojciech – cześnik bielski, podstarości brański, deputat 1648, sędzia kapturowy 1648, poseł na elekcję 1648, marszałek sejmiku 1648 Kruszewski Jan – sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697, elektor 1669, 1697, podatek pogłówny 3 zł Kuczyński Marcin – skarbnik drohicki, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697 Kuczyński Michał – komornik graniczny bielski, poseł na elekcję 1697 Kuczyński Walenty – łowczy i podstarości drohicki, poseł do króla 1674, elektor 1674, podatek pogłówny 3 zł Kulesza Wojciech – podstarości brański, sędzia kapturowy 1632 Kurzeniecki Olbrycht – dworzanin królewski, stolnik bielski (od ok. 1640), sędzia kapturowy 1632, 1648, poseł 1648, elektor 1632, 1648, podatek pogłówny 3 zł Kurzeniecki Gabriel – chorąży parnawski, sędzia kapturowy 1668, 1673, rotmistrz 1675, poseł 1676, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Kurzeniecki Michał – podkomorzyc bielski, poseł na elekcję 1697, podatek pogłówny 3 zł Kurzeniecki Kazimierz – miecznik bielski, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697
Kurzeniecki Zygmunt – łowczy trocki, podkomorzyc bielski, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697, elektor 1697, podatek pogłówny 3 zł Leśniowolski Franciszek Jan – starosta brański, marszałek sejmiku 1648, sędzia kapturowy 1648, poseł 1648, poseł na elekcję 1648, elektor 1648 Leśniowolski Prokop – starosta brański, kasztelan podlaski (od 1646), sędzia kapturowy 1632, 1648, poseł 1632, 1633, konsyliarz wojenny 1632, elektor 1632, 1648 Lewicki Felicjan – sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697 Lewicki Józef – cześnik bielski, poseł na elekcję 1697, elektor 1674, podatek pogłówny 3 zł Lewicki Samuel – podkomorzyc bielski, sędzia kapturowy 1673, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Lewicki Stanisław (I) – podczaszy podlaski, podkomorzy bielski (od 1648), sędzia kapturowy 1632, 1648, konsyliarz wojenny 1632, deputat 1648, poseł na elekcję 1648, elektor 1632, 1648, podatek pogłówny 3 zł Lewicki Stanisław (II) – podstoli podlaski, sędzia kapturowy 1668, 1673, rotmistrz 1675, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Lewicki Stefan (I) – podczaszy podlaski, deputat 1648, sędzia kapturowy 1648, poseł na elekcję 1648 Lewicki Stefan (II) – poseł na elekcję 1697 Łoknicki Aleksander – sędzia kapturowy 1668, poseł na elekcję 1669, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Łoknicki Bartłomiej – poborca 1669, 1674, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Łoknicki Jan Faraur – wojski bielski, sędzia kapturowy 1572, 1573 Łoknicki Stanisław – wojski brzeski, sędzia kapturowy 1632 Łuba Jan Kazimierz – poborca 1648, sędzia kapturowy 1648, poseł na elekcję 1648, elektor 1632 Łyczko Hilary – poseł na elekcję 1697 Łyczko Filip – poseł na elekcję 1697 Łyczko Józef – cześnik podlaski, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Łyczko Mikołaj – cześnik podlaski, deputat 1648, sędzia kapturowy 1648, 1668, 1673, marszałek sejmiku 1648, 1668, 1669 (2), 1673, poseł na elekcję 1648, rotmistrz 1648, elektor 1632, 1648, 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł
Łyczko Pantaleon – komornik ziemski bielski, sędzia kapturowy 1632, elektor 1632 Łyczko Piotr – poseł na elekcję 1648, elektor 1632, 1648, podatek pogłówny 3 zł Malinowski Jan Michał – deputat 1632, elektor 1632 Malinowski Marcin – rotmistrz 1669, poseł na elekcję 1669 Markowski Jan – wicesgerent grodzki brański, sędzia kapturowy 1696 Markowski Kazimierz (I) – sędzia kapturowy 1668, 1673, poseł na elekcję 1669, sędzia pospolitego ruszenia 1675, elektor 1648, 1669, podatek pogłówny 3 zł Markowski Kazimierz (II) – poseł na elekcję 1697 Markowski Mikołaj – podsędkowic bielski, poseł 1576 Mieński Adam – sędzia bielski, sędzia kapturowy 1632 Mieński Hieronim – sędzia kapturowy 1587 Mokrzecki Apollo – cześnik bielski, poseł na elekcję 1648, elektor 1632, 1648, podatek pogłówny 3 zł Mokrzecki Krzysztof Stanisław – cześnik bielski, pisarz grodzki brański i goniądzki, marszałek sejmiku 1675, elektor 1669, deputat 1669, podatek pogłówny 3 zł Mokrzecki Stanisław Jan – miecznik bielski, sędzia kapturowy 1673, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Mroczek Stanisław – cześnik podolski, wicesgerent grodzki lubelski, sędzia kapturowy 1696 Niemiera Stanisław – podczaszy lubelski, poseł na elekcję 1669, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Niewiadomski Krzysztof – podstoli wiski, sędzia kapturowy 1668, poseł na elekcję 1669, rotmistrz 1669, elektor 1669 Niewiadomski Władysław – poseł na elekcję 1697 Niewiarowski Antoni – poseł na elekcję 1697 Niewiarowski Felicjan – rotmistrz 1675 Niewiarowski Stefan – sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697, rotmistrz 1697 Niewiarowski Walenty – komornik ziemski, poseł 1587, elektor 1587 (?) Oborski Jan – poseł na elekcję 1697 Olszewski Benedykt – pisarz grodzki brański, sędzia kapturowy 1668, poseł na elekcję 1669, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł
Olszewski Michał – łowczy mielnicki, poseł na elekcję 1697 Opacki Samuel Franciszek – stolnik warszawski, sędzia kapturowy 1668, 1673, poseł 1669, 1676, poseł na elekcję 1669, 1674, elektor 1669, 1674, deputat 1674, podatek pogłówny 3 zł Owsiany Adam – chorąży bielski, sędzia kapturowy 1587 Owsiany Tomasz – pisarz bielski, sędzia kapturowy 1573, poseł 1575 Pietkowski Piotr (I) – pisarz bielski (od 1585/1586), pomocnik chorążego (rotmistrz) 1573, sędzia kapturowy 1587 Pietkowski Piotr (II) – poseł na elekcję 1669 Probiło Olechno – poseł 1575 Radziwiłł Bogusław – starosta brański, poseł 1668, pułkownik 1668, sędzia kapturowy 1668, poseł na elekcję 1669, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Rytel Stanisław – pomocnik chorążego (rotmistrz) 1573 Rytel Baltazar – poseł 1587 Sapieha Mikołaj – wojewoda nowogrodzki, sędzia kapturowy 1632 Sarnacki Łukasz – podczaszy mielnicki, sędzia kapturowy 1696, marszałek sejmiku 1697, poseł na elekcję 1697 Sarbiewski Jakub – poseł na elekcję 1674 Sieklucki Wojciech – poseł 1587, elektor 1587 Skaszewski Karol – wojski bielski, poseł na elekcję 1674, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Skaszewski Mikołaj – chorąży bielski (od 1643), sędzia kapturowy 1632, 1648, 1668, 1673, marszałek sejmiku 1648, poseł 1648, 1649, 1669, 1674, pułkownik 1648, 1675, poseł na elekcję 1648, 1669, 1674, rotmistrz 1669, 1675, elektor 1632, 1648, 1669, 1674, deputat 1632, 1649, 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Skaszewski Stanisław – chorąży zakroczymski, konsyliarz wojenny 1632 Skiwski Adam Jan – sędzic bielski, podstoli bielski (od ok. 1680), sędzia kapturowy 1673, 1696, poseł na elekcję 1697, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Skiwski Aleksander – sędzic bielski, sędzia kapturowy 1696, marszałek sejmiku 1696, poseł na elekcję 1697 Skiwski Jan – pisarz grodzki brański, sędzia bielski (od 1664), poborca 1648, sędzia kapturowy 1648, 1668, poseł na elekcję 1648, 1669, marszałek sejmiku 1648, elektor 1648, 1669, podatek pogłówny 3 zł
Skrzypkowski Wojciech – poseł na elekcję 1697 Sławogórski Jakub – skarbnik podlaski, sędzia kapturowy 1673 Smogorzewski Andrzej – poseł na elekcję 1697 Sobolewski Antoni – podwojewodzi bielski, poseł na elekcję 1697 Sobolewski Paweł – sędzia kapturowy 1673, poseł na elekcję 1697 Sokół (Sokołowski) Filip – poseł 1575 Sutkowski Stanisław – poborca 1696, poseł na elekcję 1697 Sutkowski Tomasz – sędzia kapturowy 1673, poborca 1674, sędzia pospolitego ruszenia 1675 Szczawiński Jerzy – sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697 Szczawiński Franciszek – wojewodzic podlaski, poseł na elekcję 1648, 1669 Szczawiński Paweł – kasztelan brzeziński, sędzia kapturowy 1632, konsyliarz wojenny 1632 Szczawiński Tomasz – wojewodzic podlaski, rotmistrz 1648, elektor 1648, podatek pogłówny 3 zł Szczawiński Wojciech – sędzia kapturowy 1696 Szepietowski Aleksander – skarbnik bielski, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697, elektor 1669 Szepietowski Józef – poseł na elekcję 1697 Szorc Jan – łowczy ziemi bielskiej, poseł na elekcję 1697, elektor 1697, podatek pogłówny 3 zł Szumkowski Dominik – sędzia kapturowy 1696 Świderski Jakub – poseł na elekcję 1697 Talibski Jan – poborca 1674 Tarusza Stanisław – podkomorzy bielski, sędzia kapturowy 1632, konsyliarz wojenny 1632 Tedwin (Tetwin, von Toedwen) Jan Kazimierz – podkomorzy dorpacki, starosta rajgrodzki, pułkownik i dworzanin JKM, poseł 1669, elektor 1669 Tołwiński Jan – sędzia kapturowy 1648, elektor 1632 Tomaszewski Marcin – poseł na elekcję 1697 Turobojski Achacy – skarbnik bielski (od 1651), rotmistrz powiatowy 1648, poseł na elekcję 1669, elektor 1648, 1669, podatek pogłówny 3 zł
Turowski Kazimierz – stolnik wiski, poseł 1648, poseł na elekcję 1648 Wiesiołowski Krzysztof – marszałek nadworny W. Ks. Lit., sędzia kapturowy 1632, konsyliarz wojenny 1632 Wilczewski Andrzej – poseł na elekcję 1648 Wilczewski Jan – pisarz malborski, marszałek sejmiku 1675 Wiszowaty Marcjan – sędzia kapturowy 1632, elektor 1632 Wlewski Bartłomiej – pomocnik chorążego (rotmistrz) 1573 Włoszek Mikołaj – poseł 1575 Włoszek Stanisław – sędzia kapturowy 1648, poseł na elekcję 1648 Wojdowski Wojciech – poseł na elekcję 1697, elektor 1697 Wojno Jan – poseł na elekcję 1648, elektor 1669, 1674 Wojno Piotr – rotmistrz 1648, elektor 1632 Wyszkowski Olbrycht – sędzia kapturowy 1648, poseł 1648, poseł na elekcję 1648, rotmistrz 1648, elektor 1648 Wyszkowski Wojciech – sędzia bielski, sędzia kapturowy 1572, 1573, 1587, poseł 1575, elektor 1575 Wyszkowski Zygmunt – łowczy bielski, sędzia kapturowy 1648 Wyszyński Grzegorz Jerzy – pisarz grodzki mielnicki, podsędek bielski (od 1664), sędzia kapturowy 1668, 1673, 1696, poseł na elekcję 1669, 1696, elektor 1669, podatek pogłówny 3 zł Wyszyński Stanisław – podsędek bielski, sędzia kapturowy 1668, 1673, poseł 1669, poseł na elekcję 1669, elektor 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Wyszyński Walenty – sędzia kapturowy 1648, poseł na elekcję 1648, elektor 1648, podatek pogłówny 3 zł Wyszyński Filipowicz Wojciech – poseł na elekcję 1648, elektor 1648, 1669, 1674, podatek pogłówny 3 zł Wyszyński Jałbrzyk Andrzej – pisarz grodzki brański, poseł 1574, 1575, 1587, deputat 1575, 1576, elektor 1575 Wyszyński Jałbrzyk Fabian – podsędek bielski, sędzia kapturowy 1587, poseł 1587 Wyszyński Jałbrzyk Marcin – sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697

Wyszyński Jałbrzyk Mateusz – podsędek bielski, deputat 1648, sędzia kapturowy 1648, poseł na sejmik drohicki 1648, poseł na elekcję 1648 Zakrzewski Jan – komisarz 1669 Zaliwski Jan Władysław – podstoli liwski, sędzia kapturowy 1648 Zaliwski Jan – sędzia kapturowy 1668, 1673, poborca 1669, poseł na elekcję 1669, elektor 1674, podatek pogłówny 3 zł Załęski Jan – burgrabia brański, poseł 1575 Zawisza Stefan – poseł na elekcję 1697 Zdrodowski Walenty – pisarz grodzki brański, sędzia kapturowy 1696, poseł na elekcję 1697 Zdrodowski Jan – poseł na elekcję 1697 Żelski Jan Kazimierz – major JKM, poseł na elekcję 1669, 1674, elektor 1648, 1669, 1674, deputat 1674, podatek pogłówny 3 zł Żelski Krzysztof – pisarz bielski, deputat 1648, sędzia kapturowy 1648, 1668, 1673, poseł na sejmik drohicki 1648, poseł 1648, 1649, 1668, 1674, 1676, poseł na elekcję 1648, 1669, 1674, marszałek sejmiku 1648, elektor 1648, 1669, 1674, deputat 1648 (2), 1649, 1674, podatek pogłówny 3 zł Żochowski Walenty – regent grodzki brański, sędzia kapturowy 1673

  Drągowski  bielska  Sokoły  Drągi  Falkowski

  bielska

  Sokoły

  Falki Godziemby


  Faszczewski

  bielska

  Sokoły

  Faszcze


  Idźkowski

  bielska

  Sokoły

  Idźki: Młynowięta, Średnie, Wykno


  Jamiołkowski

  bielska

  Sokoły

  Jamiołki: Godziemby, Kowale, Piotrowięta, Rawki, i in


  Kruszewski

  bielska

  Sokoły

  Kruszewo: Brodowo, Głąby, Wypychy


  Perkowski

  bielska

  Sokoły

  Perki: Bujenki, Franki, Lachy, Mazowsze i in


  Pęza

  bielska

  Sokoły

  Pęze


  Poroski

  bielska

  Sokoły

  Porośl: Wojsławy, Głuchy, Grzywy


  Raciborski

  bielska

  Sokoły

  Racibory: Nowe, Stare


  Rząca

  bielska

  Sokoły

  Rzące


  Sokołowski

  bielska

  Sokoły

  Sokoły: Jaźwiny, Kościelne, Ruś


  Śnieciński

  bielska

  Sokoły

  Noski Śnietne


  Truskolaski

  bielska

  Sokoły

  Truskolasy: Lachy, Niwisko, Olszyna, Stare, Wola


  Brzozowski

  bielska

  Poświątne

  Brzozowo: Korabie, Antonie, Stare, Chrzczony, i in.


  Dzierżek

  bielska

  Poświątne

  Dzierżki: Janowięta, Marcinowięta


  Gołębiewski

  bielska

  Poświątne

  Gołębie


  Grochowski

  bielska

  Poświątne

  Grochy: Niemierzęta, Stare


  Kamieński

  bielska

  Poświątne

  Kamieńskie: Jaśki, Ocioski, Wiktory


  Zdrodowski

  bielska

  Poświątne

  Zdrody: Nowe, Stare


  Brzózka

  bielska

  Wysokie Maz..

  Brzózki: Gromki, Stare, Tatary, Brzezińskie i in


  Srzednicki

  bielska

  Wysokie Maz.

  Srzednica: Janowięta, Maćkowięta, Pawłowięta


  Jabłoński

  bielska

  Jabłoń Kość.

  Jabłoń: Kościelna, Samsony, Markowięta, Rykacze


  Koćmier

  bielska

  Jabłoń Kość.

  Koćmiery


  Spaliński

  bielska

  Jabłoń Kość.

  Spały


  Szymborski

  bielska

  Jabłoń Kość.

  Szymbory: Jakubowięta, Stare, Włodki


  Śliwowski

  bielska

  Jabłoń Kość.

  Śliwowo


  Uszyński

  bielska

  Jabłoń Kość.

  Uszyńskie


  Zarzecki

  bielska

  Jabłoń Kość.

  Zarzeckie


  Łapiński

  bielska

  Suraż

  Łapy: Dębowina, Szołajdy, Goździki, Wity, Zięciuki, i in


  Zimnoch

  bielska

  Suraż

  Zimnochy: Reki, Susły, Święchy


  Łopieński

  bielska

  Domanowo

  Łopienie: Szelągi, Pamięciaki, Jeże, Zyski

Niewątpliwie podglebiem dla rozwoju „obywatelskości” szlachty bielskiej były 
organizowane w latach trzydziestych na wzór polski sądy ziemski i grodzki. Ich obsadę 
początkowo stanowili w znacznej mierze słudzy Bony, przede wszystkim Koroniarze, wśród 
nich zaś najliczniejsi byli Mazurzy. Z województwa płockiego wywodzili się podsędek i 
sędzia ziemski bielski Maciej Lewicki, namiestnik brański Mikołaj Sękowski oraz podstarości 
i pisarz grodzki brański Marcin Kocięcki. Z ziemi wiskiej – pisarz ziemski Stanisław 
Wierzbowski, namiestnik brański Andrzej Burzyński, pisarz grodzki Stanisław Kossak i 
podpisek ziemski bielski Jan Borzymowski. Z kolei pisarz grodzki Stanisław Radgowski był 
rodem z ziemi łomżyńskiej, a komornik ziemski Maciej Maruszewski z ziemi ciechanowskiej. 
Wielkopolanami byli namiestnik brański, a potem pisarz ziemski Tomasz Owsiany (ziemia 
sieradzka) oraz jego nielubiany przez szlachtę poprzednik, Wojciech Jasieński (ziemia 
łęczycka). Z Małopolski (województwo sandomierskie) wywodził się natomiast Mikołaj 
Korycki, jeszcze za czasów Gasztołda namiestnik brański i podsędek ziemski zarazem, potem wnież w służbie Bony, z której poparciem zapewne awansował (około 1536-1537) na 
sędziego ziemi bielskiej347

W pobliżu Pietkowa znajdowały się majątki Liza i Strabla, oba powstałe w pierwszej 
połowie XVI w. Pierwszy z nich należał do połowy XVII w. do rodziny Rytelów, potomków 
podsędka bielskiego Andrzeja Rytela – nadany w 1505 r. przez króla Aleksandra 
Jagiellończyka, którego ów był komornikiem (cubicularius)
394
. Drugi – dawniej posiadłość 
medyka Zygmunta I Starego, Macieja Lisa z Krajny, przeszedł na jego córkę Barbarę i jej 
męża Mikołaja Arciechowskiego, wojskiego ziemi bielskiej; w późniejszym okresie 
dziedziczyły ją inne rodziny. Drugim mężem Barbary był dworzanin królewski, starosta 
brański i suraski Jan Dulski, któremu wniosła ona w posagu Buzuny395395 J. Maroszek, Pogranicze, s. 478-479.


POWIAT BRAŃSKI
1. Wyszyńska. 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Wyszonki oraz Kostry i Pułazie.
2. Domanowska. 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Domanowo oraz Koboski, Krasowo, Łopienie, 
Markowo, Piotraszki, Piekuty, Proszanka (Pruszanka), Rzepki (Rzepne), Skłody, Żochy.
3. Dąbrowska (w tym parafia Wojny-Dąbrówka i wsie z parafii Długa Dąbrowa i 
Wysokie). 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Wojny oraz Brzóski, Dołęgi, Gierałty, 
Moczydły, Mysłki (Mystki), Plewki, Połazie (Pułazie), Stawiereje, Szepietowo, Średnica, 
Włosty.
4. Jabłońska. 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Jabłoń405 oraz Moczydły, Osinki, Proszanka 
(Pruszanka), Szymbory.

 
404 Zob. J. Maroszek, Struktura osadnictwa, s. 95; por. A. Jabłonowski, Podlasie, cz. 1, s. 90-157, 187-222; RIB, 
t. 33, od. 1, cz. 3, kol. 358-381, 1035-1181; AUPL, s. 236-296; AP Białystok, Ks. gr. bran. 1640-1641, k. 1-42; 
NIAB, f. 1708, op. 1, nr 69, k. 108-135.
405 Liczne wsie Jabłoń należały do rodów rozmaitego pochodzenia, różnych nazwisk i herbów.
5. Kuleska. 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Kulesze oraz Buczyno, Chojane, Czarnowo.Biki (część, większość w parafii Kołaki, powiatu zambrowskiego województwa
mazowieckiego), Gołasze, Grodzkie, Kalinowo, Kurowo i Mikosze (XVI w.), Wnory (część, 
większość w parafii Kobylin), Wróble, Tybory-Usza (Uszyńskie, większość wsi Tybory w 
parafii Jabłonka, ziemia drohicka).
6. Topczewska. 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Topczewo oraz Bagieńskie, Bogusze, Budlewo, 
Falki, Górskie, Ignatki, Koćmiery, Kożuszki, Łukawica, Mierzwino, Olędzkie, Olszewo, 
Pierzchały, Trzeszczkowo, Zalesie i Zdrojki. 
7. Wyszkowska. 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Wyszki oraz Borowo, Łuczaje, Niwino, Sasiny, 
Tworki, Warpechy.
8. Ruska (w tym parafie Brańsk, Łubin, Bielsk, Boćki i wsie z parafii Dołobowo i 
Dziadkowice). 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Bańki, Bolesty, Brzeziny, Brzeźnica, 
Hryniewicze, Kadłubówka, Kiersnowo, Koszewo, Łubino, Łoknica, Malinowo, Niwino.Popławy, Olszanica-Rybałty, Pietrzykowo, Poletyły, Popławy, Porajewo, Puchły, Rzepniewo, 
Saki, Siedlec, Skrzypki, Truszki, Wiercenie, Wojeńce (Wojeńskie), Zawady, Żywkowo.
POWIAT SURASKI
1. Płońska. 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Płonka oraz Gąsówka (częściowo), Jabłonowo, 
Krzyżewo, Łupianka, Roszki, Zdrody.
2. Sokołowska. 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Sokoły oraz Bruszewo, Bujny, Drągi, Dworaki, 
Faszcze, Franki, Idźki, Jamiołki, Kruszewo, Noski-Śnietna, Perki, Pęzy, Porośl, Racibory, 
Rządce (Rzące), Truskolasy.
3. Poświączeńska (w tym parafia Pietkowo). 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Brzozowo, Dzierżki, Gołębie, Grochy, 
Kamieńskie, Tokowisko-Czeladki (Stokowisko, XVI w.).
4. Suraska (w tym parafie Turośń, Juchnowiec, Białystok, Niewodnica, Strabla). 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Borowe, Chodory, Czaczki, Drozdy, Gąsówka 
(częściowo), Hołówki, Horodzińskie (Horodniany), Leśna (Lesznia), Łapy, Ostasze, Okstule 
(Turośń), Szerenosy, Średzieńskie, Zimnochy.
POWIAT TYKOCIŃSKI
1. Goniądzka (w tym parafie Goniądz, Trzcianne, Dolistowo, Kalinówka, 
Dobrzyniewo). 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: 
1) w parafii Goniądz: Białosuknie, Kramkówka, Mońki, Ołdaki, Rudkowskie (Rutkowo), 
Sobieszczki, Świerzbienie, Zbylutowo (XVI w.); 
2) w parafii Trzcianne: Bajki, Boguszki, Chojnowo, Dziękonie, Znoski-Kołodzieje
(Kołodzieże), Kuczyno-Bogdańcze, Kulesze-Kosówka, Magnusze, Milewo, 
Moniuszki (Moniuszeczki), Mroczki, Niewiarowo, Pisanki, Szorce, Wilamówka, 
Wiszowate, Zalesie-Czokołdy; 
3) w parafii Dobrzyniewo: Jaworówka, Kulikówka-Szaciły, Leńce-Samotyje; 
4) w parafii Dolistowo: Moniuszki, Mikicino (Sławscy, Pęscy), Wroceń; 
5) w parafii Knyszyn: Pęskie-Głębokistok (XVI w.); 
6) w parafii Kalinówka: Sikory, Waśkiewicze-Niereśla.
2. Rajgrodzka. 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Bukowo, Ciszewo, Danowo, Karwowo, Kołaki, 
Kukowo, Kuligi, Łazarze-Kleszcze, Pieńczykowo, Pomiany, Przestrzele, Reszki, Rudki 
(Rutki), Rydzewo, Skrodzkie, Szymany, Toczyłowo, Tworki, Źrobki.
3. Tykocińska (od 1581 r.). 
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Babino, Bagienki, Białobrzegi, Duchny, Dobki, 
Hermany, Kulesze-Chobotki, Łazy, Nieciecze, Pajewo, Radule (częściowo), Zajki, Żędziany 
(Rzędziany). Ponadto wsie tatarskie Zalesie, Kruszyno i Tatary, zaliczane do parafii
tykocińskiej lub (chyba omyłkowo) do goniądzkiej406
.
4. Kobylińska (po 1616 r., wcześniej w powiecie suraskim). 
 
406 Zob. NIAB, f. 1708, op. 1, nr 69, k. 132; AP Białystok, Ks. gr. bran. 1640-1641, k. 20v, 37v.
Okolice i wsie gniazdowe drobnoszlacheckie: Kobylino oraz Czajki, Franki, Garbowo, 
Kapice, Kierzki, Kłoski, Kropidlnica (Kropiwnica), Kruszewo, Kurzyny, Leśniewo, Makowo, 
Milewo, Mojki, Piszczaty, Pogorzałka, Sikory, Stypułki, Wnory, Zalesie Łabędzkie

Comments