Белзька земля

Список панських та земянських родів шляхти 
Белзької землі XIV-XVІI ст.


 1. Babiateńscy h.?
 2. Байковські / Bajkowski h. Lubicz
 3. Bełżecki h. Jastrzębiec, na Rusi Czerwonej i Podolu, wywodzili się z Bełżca w woj. bełskim; z nich 1 wojewoda i 2 kasztelanów 1632—1719. Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik Heraldyczny, T.1. Белжецький Кшиштоф; 1 (1635/163633); Белзьке воєводство; a) королівський секретар; c) 1 (1637 I);33 Центральний державний історичний архів України у Києві (далі – ЦДІА України у Києві), ф. 25 (Луцький ґродський суд), оп. 1, спр. 198, арк. 1083 (випис 2 червня 1636 р.); Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України, відділ рукописів (далі – ЛНБ), ф. 5 (Оссолінські), спр. 4061, арк. 29 (випис 7 липня 1636 р.).
 4. Borylowscy h. ?,
 5. Будзинські
 6. Bujańscy h.?,
 7. Wierzbiccy h. Nieczuja.
 8. Chyzowscy h.Korczak, 
 9. Chołojowscy h. Nowina,
 10. Hohołowscyh. Jastrząb, 
 11. Horoszowscy h. Nałęcz, 
 12. Hrodyłowscy h.?,
 13. Gdeszyńscy h. Gozdawa, 
 14. Hostyńscy h.?,
 15. Гребницькі
 16. Dachnowscy h. Ślepowron, 
 17. Dmitrowscy h. Pilawa
 18. Добрачевські г. Корчак
 19. Żoratyńscy h. Korczak, 
 20. Żuliccy h. Janina, 
 21. ltowieccy h. Nałęcz, 
 22. Janiewscy h. ?,
 23. Kadlubiscy h. Korczak, 
 24. Komorowscy h. Korczak, 
 25. Koniuscy h.?,
 26. Korczmińscy h. Korczak
 27. Косинські h. Равич
 28. Лащи -Тупальські г. Правдич / Tuczapscy (Łaszczowie) h. Prawda / ......
 29. Laskowscy h. Korab
 30. Lewieccy h. Odrowąż, 
 31. Leszczkowscy h. Prawda, 
 32. Lużkowscy h. Korczak, 
 33. Luszczowscy h. Nałęcz
 34. Мисчовські h. Сас
 35. Moisławscy h. ?
 36. Modryńscy h. Jastrząb
 37. Moniatyccy, 
 38. Moszkowscy, 
 39. Mukańscy h. Prawda
 40. Mireccy h. Szeliga, 
 41. Mozdżarscy h.?
 42. Maliccy h. Junosza, 
 43. Narolscy (Łaszczowie) h. Prawda,
 44. Rzepkowscy
 45. Podhoreccy h. Belina,
 46. Rogowscy h. Jastrząb
 47. Романовські
 48. Rulikowscy h. Korab, 
 49. Sulimowscy h. Gozdawa
 50. Smarzowscy h. Zagłoba (Prawda?), 
 51. Smitowscy h. Prawda,
 52. Spikłoscy (Kierdeje) h. Kierdeja, 
 53. Świdniccy h. ?,
 54. Stabrowscy h.J Lubicz, 
 55. Szystowscy h. Szeptyce,
 56. Skomorowscy h. Nałęcz, 
 57. Stawińscy h. ?
 58. Trzcińscy
 59. Turkowieccy h. Gozdawa, 
 60. Udryccy h. Nałęcz, 
 61. Zwiartowscy h. Przegonią, 
 62. Zanizcy h. ?,
 63. Zienkowscy h.?
 64. Czernieńscy h. Romułt, 
 65. Jungowscy h.?,


Белзького (більший за три ін., разом узяті), Бузького, Городельського і Грабовецького

Comments