Словник

tenutarius – опікун землі або села, що тримав їх переважно у заставі,
officialis – управитель маєтку
dispensatores – управителі які мали виключно господарську компетенцію.
iudex castrensisґродський суддя
vicecapitaneus - підстароста
subcapitaneusпідстароста
notarius castrensisґродський писарь
camerarius capitaneiкоморника  старости
burgrabius castrensisбурґрабія замку
iudex terrestris - земський суддя
subiudex terr. - підсудок земський
notario terr. - земського писаря  
vicenotarius terr.земський підписарь
servitores – слуги, або групи осіб (переважно шляхетського походження)
Comments