Жуковецькі

Михайло Ворона Боротинський скаржився у суді на Северина і Юрія Жуковецьких за «збитє и зшарпанє» не лише самого себе, але й свого служебника Яна Яворинського1.
1. ЦДІАК України. Ф. 26, оп. 1, спр. 8, арк. 124-125.
Comments