ЖитинськiЖИТИНСЬКI.


I. Загальні відомості.

ЖИТИНСЬКI герб Абданк — 
Житинские из Волыни стали наследниками имений по Коротких. В 1569 г. они занимают Витаву под Винницей. В 1615 г. Иван Житинский получает привилегию брацлавского войского. В 1616 г. семья держит часть Борскова, Витави, Маянова, Сутисок.Житинський Гордій, земянин брацлавський:
Печатка від 6.4.1641:В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді роздвоєної здолу стріли вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: НZ.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 131, арк. 2. 6.4.1641.

Олег Однороженко
3. Генеалогія (родовiд) та бiограми .

І

Роман Житинський
~ Дахна Богушевна Коротка

ІІ


Василь [Романович] Житинський
Так у 1569 році Витавою заволодів поміщик Василь Житинський. Пізніше власниками села були Никифор Комар 1590, Ян Кошко 1591, Василь Калесовський 1592, Василь Гулевич 1593, Андрій Гулевич 1596, Іван Житинський 1600–1612 рр., Як Верейський, Степан Лозка, Федір Симашко, Анна Комарова, Настасія Красносельська, Іван та Гордій Житинські 1612–1629 рр
Марина Денисовна Комар.
Jermoła i Semen Комар pozwali 1599 r. Marynę Treszczynę i syna jej, Jana Żytyńskiego, o 100 kóp gr. litew. (Bracł. I f. 270 i 658). 
Маріна Романовна Житинська
~ Остафій Тишкевич
Єфросінія Романовна Житинська
~ Кондрат Козар

ІІІ

Іван Василійович
1616, брацлавський войський; poseł na sejm 1620. stamtąd deputat na trybunał Radomski.
1621 p., липня 23. / Липня 8 – Дарчий запис п. Настасії Житинської своєму чоловіку Івану на маєтки в сс. Богданівка, Млини та ін., док. № 27, арк. 44 – 46.
30. Травня 23. / Липня 8 – Лист брацлавського войського Івана Житинського на передачу після його смерті дружині Настасії всіх його маєтностей, [Кременецький земський суд; Книга № 32 (1622 р., липень); док. № 28, арк. 46 зв. – 48.].
~ Анастасія Горайн
Гордій Василійович
1645 р. травня 16. – Скарга Гордія та Філона Житинських на неосілого шляхтича Яна Роковського, який, вчинивши в 1644 р. з військом воєводи калуського наїзд на маєтність їх, село Витаву, Брацлавського воєводства, простояв у тому селі 12 днів, вибираючи стацію з селян, чинячи їм різні кривди й насильства, примушуючи їх робити панщину на нього, бив і розганяв селян, пустошив їм городи і ярину, розбивав комори ...51
Зем'янин Брацлавського воєводства Гордій Житинський дарує сину Миколі частину. Іванівського і Ярошівського маєтків над ріками Бугом і Вілавкою Вінницького пов. Брацлавського воєводства. Два аркуші: 20 ...
~ Małgorzata Łastowiecka z Łastowiec h. Larysza
Філон Василійович

ІІІ

Кристина Іванівна
~ Іван Рогозинський
Миколай Гордійович
~ Катарина Болбас-Ростоцька (1° - Боженець Еловицька)

ІV

Анна Миколайовна
Ч.: Mikołaj Żółkiewsk
Діти: Jan Piotr Żółkiewski.
Житинський Олізар виж П. Хом’яка 30.01.1566
(?28 зв.); 5.02.1566 (33)

У 1628 і 1629 рр. сталося два пограбування Соболівської землі (суч. с. Соболівка Теплицького р-ну Вінницької обл. – А.В.) Стефана Житинського немирівськими підданими князя Юрія Збаразького. У першому наїзді було забрано 23 вола вартістю в 500 злотих, 27 корів – 275 злотих, 11третяків – 230 злотих, 15 яловиць – 200 злотих, 4 клач – 100 злотих. У другому – 24 воли вартістю 425 злотих, 3 коня – 70 злотих, 34 клячі – 222злотих, 20 корів – 300 злотих, 19 яловиць – 300 злотих. Уся худоба була відправлена до містечка Кублича (суч. с. Кіблич Гайсинського р-ну Вінницької обл.) [8, арк. 2-3]
8. Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Ф. 773. Люблінський коронний трибунал. 1614-1784 рр.Оп.1, Спр. 51. Сумарій актів Брацлавського воєводства за 1630 р. – 108 арк.

Jerzy wojski Winnicki
Jan 1674. wojski Zydaczewski

Comments