Желіборські

ЖЕЛІБОРСЬКІ (Żeliborscy) – земянський рід, у XVІ–XVIII ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – S. 153.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 312, 332, 335.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239, 240.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 101.

Олег Однороженко

Comments