Железки

Королева Бона викупила Луцьке війтівство в попередніх власників — Янової Сикнартової Софії, її зятя Андрія Желєзка з дружиною Гальжкою та Фалібовського з дружиною Ганною. А маєток Ставрів підпорядковувався саме Луцькому війтівству, і тому королева Бона мала намір
його викупити. Володимирський староста у своєму листі також пропонував здійснити опис («ограничене») Лепесівського маєтку за присутності кременецького старости королеви — Дахна Васильовича впродовж чотирьох тижнів51. 
Comments