Золотолинські

ЗОЛОТОЛИНСЬКІ герб Корчак (Złotoliński) - земянський рід Волинської землі; слуги князів Острозьких.


Ілля Золотолинський
1566, Серпня 5, зізнання возного Хацька Чувата Туличовського про засвідчення збитків на грунті Матвія, Івана і Богдана Клюських в с. Радовичах, завданих королівським маршалком Михайлом Малинським і його сябрами Богданом Патрикієм Радогощським та Іллею Золотолинським. – Арк. 100, 100 зв.; док. 158.
Ганна Богдановна Радовицька

Адам Золотолинський
«Iнвентар Степанського монастиря», складений польською мовою 11 березня 1627 року управителем степанських маєткiв Адамом Золотолинським.Adam Złotoliński miał syna Teodor miał córkę 


Teodor син Адама 
na Wołyniu r. 1609. 


Mariannę дочка Теодора
która była za Stefanem Hrynickim.


Галшка Василівна Золотолинська (Злотолинська) 
1 шл. - Петро Рогачевський
2 шл. - Олександр Рубецький Виговський
ЦДІАК України, ф. 26, оп. і, спр. 19, арк. 231-232, 291-293.

Єва Злотолинська
Рік написання: 1656.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: поховати у Зло-
толині за звичаєм Східної Церкви.
Пожертви: просить екзекуторів
тестаменту за можливістю
обдарувати церкву, духовенство та
шпиталі.1
чоловік Ян Жуловецький.
1. ЦДІАКУкраїни: Ф. 25. Oп. 1..Спр. 282. Арк. 518,519.

306. Злотолинський Адам.
Рік написання: 1653.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: церква у Зло-
толині.
Пожертви: сповіднику (степан-
ському протопопу Тарасію Mą4H-
євичу) дарує особисті речі.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 273. .Арк. 823,824 зв.


 N. miał za sobą Mężyńską wdowę po Peretiatkiewiczu.
Józef Złotoliński cześnik Włodzimierski. - Krasicki.
1666, ksiądz Piotr Złotoliński парох степанський
надання жовнірові Вацлаву Злотолинському за бойові заслуги половини с. Собичі Новгород-Сіверського.
Злотолинська Юрієва Катерина, державець-ординат у Владислава-Домініка Заславського, вдова.


Приклад швидко і в той же час жорстокого панського правосуддя, а по
суті розправи наводить луцький генеральний возний. Рік 1593-й: Був я в
містечці Степановськім, коли пан Василь Золотолинський судив слугу
свого Миша, який вбив Петра Творевського, слугу пана Богдана Омеляновича, старости Степанського. І коли той Мишо, вбивця,
доставлений був на суд, то пан Золотолинський запитав його: «чи
признається він у своєму злочині». І Мишо сказав: «Я нічого ніякої
ворожнечі з Петром Творевським не мав; тільки гріх мене поплутав, що я
його вбив». Пан Золотолинский, чуючи таке добровільне визнання слуги
свого Миша, засудив його, як вбивцю, на смертну кару. Тут же, переді
мною, возним, засуджений був відданий в руки палача та, як вбивця,
підданий суворому покаранню: був четвертований [10, с. 30].
10. Иванишев Н. О Древнихъ сельскихъ общинахъ въ Югозападной Россіи.– Кіевъ. Въ типоргафіи Федорова и Мин., 1863. – 72 сRodzina Złotoliński h. do ustalenia
wg Latopisu Joachima Jerlicza
Przodkowie – pokreślone

1. Olech Złotoliński
1.1. Maria Złotolińska + Łobos Żdanow
1.1.1. Zynowij Żdanow
1.1.1.1. Aleksander Żdanow, zm młodo
1.1.1.2. córka Żdanow + Fedor Nowosielecki
1.1.1.3. córka Żdanow + Mikołaj Izernicki-Łosiatyński
1.1.1.4. córka Żdanow, porwana z matką przez Tatarów
1.1.2. Demian Żdanow, potomstwo
1.1.3. Hryhor Żdanow, bzdz
1.1.4. Piotr Żdanow, potomstwo
1.1.5. Jan Żdanow, zabity pod Smoleńskiem, bzdz
1.2. ? Złotolińska +Dymitr Butowicz (do Butowicz)
Comments