Золотарi

Володiння Єжи Струся і його спадкоємців на Уманщині  розростається їх тутешнє землеволодіння за рахунок скупівлі маєтків місцевих  землян. Так, у 1592 р. Струсь купує у брацлавських землян Золотарів південна частина Звенигородщини з селищем Мушуровим [Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття.Волинь і Центральна Україна. Видання друге, переглянуте і виправлене –Н.М. Яковенко. – К.: Критика, 2008. – 472 с., с. 237].
Comments