Збранні

судовий 
лист князя став у пригоді під час розгляду у червні 1585 р. в Луцькому зем-
ському суді скарги шляхтича Тихона Васильовича з родичами на його дво-
юрідного брата Марка Збранного за привласнення їхньої спадщини у селі 
Княгинині (Т.Васильович поклав перед земськими суддями судовий лист 
князя Федора Михайловича Чорторийського, луцького старости, перед яким 
али справу Зенко Чаруковський і дружина його «з братією своєю», паном 
Павлом, паном Іваном та Олехном Княгининськими, про маєток Княгинин 
«під датою місяця лютого четвертого дня, індикта першого»)24.
24. Ворончук І. Родоводи волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст. (реконструкція 
родинних структур: методологія, методика, джерела). – К., 2009. – С.156–159.
Comments