Замойські

ЗАМОЙСЬКІ герба Сас - землевласники Перемишльського повіту Перемишльскої землі Руського воєводства.

ПОХОДЖЕННЯ

Історія Замойських розпочинається з надання Владислава Опольського с. Замостя невідомому 
на ім’я слузі. Текст самої грамоти не зберігся. Про її існування відомо з межової суперечки між власниками м. Радимна та с. Замостя1. У XV ст. Замойські представлені кількома сім’ями. Ким вони доводилися першому власнику села та один одному – з’ясувати не вдається. Відомі у XVI–XVII ст. представники роду виводилися від якогось Петра, одного з двох носіїв цього імені, знаних у другій половині XV ст. 

Основні джерела:
Ігор СМУТОК (Дрогобич). ЗАМОЙСЬКІ ГЕРБА САС З ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ (XV–XVII ст.) // Генеалогічні записки. – Львів, 2016. – Вип. 14 (нової серії 8).
Пашин С. C. Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI века. Историко- генеалогическое исследование. Тюмень 2001.

3. Генеалогія та біограми.
1. Замойські у XV ст.
2. Замойські (нащадки Петра (1472–1490)
2.1. Замойські (нащадки Федора-Василя (1535–1540)
2.2. Замойські (нащадки Микули / Мишка / Миколая (1535–1545)

3.1. Замойські у XV ст.

Історія Замойських у XV ст. не надається до генеалогічної реконструкції попри те, що в 
перемишльські акти внесено до півсотні записів майнового та судового характеру, де вони присутні. 
Наявний матеріал дозволяє лише відслідкувати склад місцевих землевласників до кінця XV ст. й у 
поодиноких випадках містить вказівки на родинні зв’язки. 
У середині 1430-40-х рр. село належало братам Яцьку та Іванку Замойським. У 1441 р. вони 
взяли на поруки Пехна, свого співвласника, котрий завинив Петру Лутковському 15 гривен. Через 
рік брати знову беруть на поруки Петра, свого дядька, та обіцяють тому ж Луковському повернути 
15 гривен. Чи були Петро і Пехно однією особою, чи різними – неможливо з’ясувати. Поза тим 
1444  р. брати позивалися з Ганкою Лентовською та Насткою Мельновською. У 1441 р. Яцько і 
Пехно мали невирішені справи з Петром Карасем, а Петро – з Георгієм Мамайовичем і Конрадом 
Кусеницьким (1437, 1441). Їхніми сучасниками також були Іван з сином Волчком, яких позивав 
Миколай Голамбек (1436). Можливо, вказаного Івана слід ототожнювати з Іванком. Нарешті, ще 
одна сім’я Замойських – це Гаврило з Настею і Ганкою, які продали свій наділ за 19 гривен Іванку 
Замойському. Напевне, обидві сестри – не хто інші як Ганка Лентовська та Настка Мельновська2
У 1460-х рр. Замойські позивалися з власником м. Радимна, перемишльським єпископом 
Миколаєм. Матеріали судової справи подають чи не повний перелік замойської шляхти. У 1462 р. це 
були Яцько, Йосько, Сенько, Пехно, Михно, Сенько, Миколай, Ванько, Петро дяк; у 1469 р. – Яцько, 
Петро, Сенько, Пехно, Миколай, Маргарита, вдова Миколая. З інших записів дізнаємося про те, що 
один з Сеньків звався ще Шимком. У 1468 р. він позичив брату Петру 10 гривен та заставив за них 
половину свого маєтку. Можливо, саме він у 1472 р. продав тому ж Петру свій наділ за 40 гривен. 
Ще один Сенько та Йосько були братами. У 1473 р. вони визнали борг племіннику Петру у роз-
мірі 80 гривен. Їхнім братом міг бути Пехно, який так само завинив племінику Петру, сину Яцька, 
у 1473 р. – 5 гривен, у 1478 р. – 11 гривен. Ванько натомість мав брата Петра/Пехна. Після смерті 
Ванька останній вигнав братову вдову Машку, не сплативши привінку (1474–1475)3
Цікавим є запис 1477 р., яким Петро Поляк (Polonus) визнав борг у розмірі 3 гривен перед Пех-
ном Русином (Ruthenus). Напевне близьким родичем першого були Андрій з братом Вацлавом та Ста-
ніслав. Видається, вони представляли католицьку гілку родини. Андрій у 1491 р. продав свою частку 
Петру за 23 гривні. Станіслав у 1496 р. заставив за 80 гривен половину своїх маєтностей, а Вацлав у 
1478 р. зробив реформаційний запис для дружини Доротеї Рокитницької на 30 гривен посагу4
.
З середини 1490-х рр. чисельне представництво Замойських кудись зникає. Єдиними власниками села стають сини котрогось з Петрів. 

3.2. Замойські - нащадки Петра (1472–1490)
Відомі у XVI–XVII ст. Замойські виводилися від Петра. Припускаємо, що це той самий Петро, 
добре знаний із записів останньої третини XV ст., котрий послідовно скуповував частки решти співвласників Замостя. У 1472 р. він придбав наділ Шимка за 40 гривен. У 1491 р. – землі Андрія за 23 гривні. Поза тим він утримував у заставі частки своїх дядьків Пехна, Шимка і Йоська5
Помер Петро на початку 1490-х рр., оскільки з 1494 р. перемишльські акти повідомляють 
про його чотирьох синів, котрі в тому році викупили за 40 гривен земельний пай якогось Миколая Замойського6. Брати успадкували маєтності у с. Замості, поза тим з 1499 р. вони тримали у заставі від Михайла Кречовського королівське село Мальнів у Перемишльському старостві, а з 1513 р. – с. Милятин, від Йоана Рамша за 150 гривен7Наймолодший Васько /5/ після 1502 р. не згадується. Напевно він помер передчасно у молодому віці8. Олехно /4/, попри те, що був одружений, так само нащадків не залишив. Відомо, 
що він у кінці 1510-х рр. придбав від Михайла Солецького Кокотка частину с. Тишковичів. По його смерті спадок припав племінникам9. Матвій /3/ залишив четверо дочок. У 1544–1545 рр. Марухна 
/14/ дарувала сестрі Анастасії свою частку. Як саме розпорядилися батьківським спадком інші 
сестри, перемишльські акти не повідомляють, але знаємо напевно, що найстарша Анастасія /13/ 
з чоловіком Павлом Ільницьким до кінця 1540-х рр. володіла земельним наділом у с. Замості10. 
Найстарший Ігнат /2/ мав трьох синів, знаних до середини 1540-х рр. Вони останні, хто 
залишався у родовому гнізді. Мабуть за їхнього життя Замойські позбулися Замостя та переселился 
до Тишковичів11. 
І покоління 
1/ Петро (1472 – 1490)
др.: N, д. Яцька Блажівського 
ІІ покоління 
2/ Ігнат (1490 – 1532) 1
др.: Настасія, д. Івашка Корналовського 
3/ Матвій (1494 – † між 1528/1535) 1
др.: Маруся, д. Івашка Білинського 
4/ Олехно (1494 – † між 1531/1536) 1
др.: Маруся/Маргарита, д. Ванька Лагодовського 
5/ Васько (1494 – 1502) 1
6/ Анна (1502) 1
чол.: Федір Маковський 
7/ Машка (1490 – 1501) 1
чол.: Кузьма Копистинський 
ІІІ покоління 
8/ Іван (1528 – 1545) 2
др.: Маргарита, д. Миколая Балабана 
9/ Федір-Василь (1535 – 1540) 2
др.: Олена, д. Марка Шумлянського (?)
Родоначальник окремої гілки Замойських 
10/ Микула / Мишко / Миколай (1535 – 1545) 2
др.: Анна, д. Івана Хлопецького 
Родоначальник окремої гілки Замойських.

11/ Федька (1545) 2
чол.: Федько Луцький Дашкович 
12/ Марухна (1530) 2
чол.: Іван Гординський 
13/ Анастасія (1539 – 1584) 3
чол.: Павло Ільницький Рибка 
14/ Марухна (1540 – 1546) 3
чол.: Іван Ільницький 
15/ N (1545) 3
чол.: Яцько Шептицький 
16/ Маргарита (1545) 3
чол.: Климко Тишковський 
ІV покоління
17/ Іван (1560 – 1590) 8
2.1. ЗАМОЙСЬКІ 
(НАЩАДКИ ФЕДОРА-ВАСИЛЯ (1535–1540))
Федір-Василь мав чотирьох синів та стільки ж дочок. Від батька вони успадкували частину 
с. Тишковичів, котру у 1573 р. продали Йоану Фредрові. Яцько /18/, Васько /19/, Грицько /20/, 
Іван /21/ жили ще в 1590 р., коли разом з двоюрідними братами домагалися від Луцьких сплати 
посагу по тітці Федьці /11/12. Де вони проживали, незрозуміло. З Перемишльщиною після 
1573 р. пов’язаним був лишень Грицько. Він одружився з дочкою Степана Монастирського й у 
1584 р. отримав від швагра Івана Монастирського Степановича земельні наділи у сс. Корчині та 
Підгородцях, набуті у свій час за 10 000 зл. від Івана Блажівського Миговича та Радиловських 
Давидовичів. Через рік Грицько відступив власність у Корчині Ваську Корчинському Герману13. 
Відомо напевне, що він мав сина Івана /27/ та, можливо, Федька /28/, згаданих по одному ра-
зу14. Нащадком Грицька без сумніву був Яцько /30/, званий Макарик, згаданий у переліку підго-
родецької шляхти у 1654 р.15
ІІІ покоління
Див. 9/ Федір-Василь (1535 – 1540) 
ІV покоління 
18/ Яцько (1567 – 1590) 9
19/ Васько (1573 – 1590) 9
20/ Грицько (1573 – 1603) 9
др.: Марта, д. Стефана Монастирського 
21/ Іван (1573 – 1590) 9
22/ Настасія (1573) 9
чол.: Стецько, с. Васька Баранецького 
23/ Гелена (1573) 9
24/ Танка (1573) 9
25/ Марухна (1567) 9?
чол.: Іван Копистинський 
V покоління 
26/ Настасія (1594) 18
чол.: Клим Попель Колодруб Васильович 
27/ Іван (1603) 20
28/ Федько Грицькович (1609) 20?
29/ Фенна (1630 – 1639) 20
чол.: Макар Підгородецький 
VІ покоління 
30/ Яцько Макарик (1654) ?
2.2. ЗАМОЙСЬКІ 
(НАЩАДКИ МИКУЛИ / МИШКА / МИКОЛАЯ (1535–1545))
Діти Миколая /10/, як і їхні двоюрідні брати, проживали до 1570-х рр. у с. Тишковичі. Згодом, 
у 1573–1578 рр. вони так само продали свою частку Йоану Фредрові16. Троє із синів Миколая – Лука 
/32/, Андрій /33/, Кость /35/ – упродовж наступних років неодноразово з’являються на сторінках 
перемишльських актів. Однак, видається, земськими маєтностями на Перемишльщині вони не 
володіли. Усі записи, де згадуються їхні імена, це визнання боргів та квити. Час від часу хтось з 
них тримає у заставі нерухомість. Наприклад, Лука у 1580–1584 рр. розпоряджався будинком 
на передмісті м. Мостиська, заставленим йому Доброгостом Буховським за 100 зл. У 1589 р. він 
розпоряджався півланом у с. Ритаровичі, заставленим йому Петром Ритаровським за 64 зл. Андрій 
у 1609 р. тримав у заставі за 5000 зл. частину Радиловичів від Йоана Хлопецького17. 
З наступного покоління відомі сини Луки та Костя. Костеві діти згадуються припадково. 
Напевно вони проживали за межами Перемишльської землі18. Натомість два сини Луки, Миколай 
/38/ і Захарія /39/, з 1620-х рр. незмінно присутні серед перемишльської шляхти. Миколай активно 
кредитує Івана Турецького та навіть викупляє від нього маєтки в с. Унятичах. Правда, в 1637 р. він 
відпродує їх Яцьку Турецькому й переселяється до с. Котовані, де тримає у заставі чверть поля від Івана 
Ступницького Сехновича. У 1643 р. Миколай стає повноправним землевласником серед ступницької 
шляхти, викупивши маєтність Рафаеля Оріховського. Він був одружений із Софією Ясинською, 
котрій зробив реформаційний запис на 2500 зл., але про їхніх дітей відомостей немає19. Миколаїв брат 
Захарій так само переселяється до сс. Ступниці і Котовані, де попервах утримує у заставі від Івана 
Ступницького 5 чвертей поля і став за 750 зл., а згодом стає повноправним власником нерухомості. 
Він двічі одружувався й від першого шлюбу мав дочку, від другого – двох синів20. Старший Миколай 
/45/, досягнувши повноліття, у 1669 р. отримав від батька половину маєтку. Молодший Станіслав 
/46/ з’являється вже по смерті батька. У 1682 р. брати продали свої маєтності у Ступниці, Котлаві, 
Котовані і Волі Ступницькій Теодору Попелю Ластовчаку. Подальша їхня доля невідома21. 
ІІІ покоління
Див. 10/ Микула / Мишко / Миколай (1535 – 1545) 
ІV покоління
31/ Ян / Яцько (1571) 10 
32/ Лука (1571 – 1590) 10
др.: Анна, д. Себастіана Сливницького 
33/ Андрій (1572 – † між 1618/1621) 10
др.: Маргарита, д. Іллі Чернецького 
Анна, д. Андрія Ясинського
34/ Васько (1573 – 1579) 10
35/ Кость (1573 – 1597) 10
др.: Дорота Бжовська 
36/ Марта (1572 – 1579) 10
чол.: Кость Чайківський Заячек 
37/ Марухна (1572 – 1579) 10
чол.: Васько Чайківський Трунко 
Кузьма Голинський 
V покоління
38/ Миколай (1607 – † між 1649/1651) 32
др.: Софія, д. Андрія Ясинського 
39/ Захарія (1621 – 1673) 32
др.: Марина, д. Марка Турянського 
Анна, д. Андрія Ясинського 
40/ Самуель (1621 – 1623) 35
41/ Йоан (1621 – 1635) 35
42/ Криштоф (1621 – 1635) 35
43/ Катерина (1621) 35
чол.: Альберт Ловецький
44/ Ядвіга (1621 ) 35
чол.: Станіслав Ловецький
VІ покоління 
45/ Миколай (1672 – 1682) 39
46/ Станіслав (1682) 39
47/ Анна (1654 – † між 1660/1668) 39
чол.: Теодор, с. Івана Попеля Колодруба
Примітки: 1
Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we Lwowie, wydane sta.raniem Galicijskiego Wydziału krajowego / Wyd. K.Liske, A. Prochaska, W. Hejnosz (далі – AGZ). – Lwów, 1880. – 
T. VIII. – Nr 90. 
2
 Ibid. – Lwów, 1888. – T. XIII. – Nr 108, 457, 506, 547, 576, 610, 658, 852, 1121, 1479, 1524,1526-1529, 1530, 1601, 
1605, 1754, 2147, 2771, 2276, 2301-2302, 2512, 2772, 2796.
3
 Ibid. – Nr 2771, 3761, 4451-4452, 4457, 4577, 4579, 6050, 6946-6947, 6961, 6969, 7050; Lwów, 1901. – T. XVII. – Nr 94, 
399, 450,736, 749; Lwów, 1903. – T. XVIII. – Nr 23, 113, 284, 297, 382, 425, 573, 778, 879-880, 930, 992, 1042, 1334.
4
 Ibid. – T. XVIII. – Nr 1043, 1636-1637, 1650, 1675-1676, 1714, 1786-1787, 2128, 2169.
5
 Ibid. – T. XVII. – Nr 450, 1436, 1919, 2305, 2321; T. XVIII. – Nr 284, 297, 382, 425, 992, 1042, 1250, 1422, 1512, 1636, 
1650, 1714, 1751.
6
 Ibid. – T. XVIII. – Nr 2338.
7
 Ibid. – Nr 2869. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ). – Ф. 14. – Оп. 1. – 
Спр. 7. – С. 17.
8
 AGZ. – T. XVIII. – Nr 2981.
9
 ЦДІАЛ. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 7. – С. 17; Спр. 8. – С. 464, 569; Спр. 9. – С. 16, 84, 954; Спр. 14. – С. 258; 
Спр. 262. – С. 463-464.
10 Там само. – Спр. 8. – С. 15, 756; Спр. 9. – С. 16, 84, 390, 455; Спр. 12. – С. 60; Спр. 14. – С. 258, 564, 797, 889; 
Спр. 43. – С. 1174; Спр. 44. – С. 49; Спр. 262. – С. 1509; Спр. 263. – С. 76.
11 Там само. – Спр. 6. – С. 664; Спр. 7. – С. 17; Спр. 9. – С. 16, 84, 1022; Спр. 14. – С. 258.
12 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 39. – С. 136, 413, 513; Спр. 291. – С. 448, 460; Спр. 298. – С. 147; Ф. 14. – Оп. 1. – 
Спр. 24. – С. 274; Спр. 35. – С. 1206; Спр. 36. – С. 231-232; Спр. 37. – С. 463; Спр. 38. – С. 93; Спр. 49. – С. 3; 
Спр. 285. – С. 118; Спр. 286. – С. 638.
13 Там само. – Спр. 35. – С. 1186, 1206; Спр. 39. – С. 709; Спр. 42. – С. 846; Спр. 43. – С. 903, 933, 1115, 1750; 
Спр. 44. – С. 1840-1; Спр. 46. – С. 880, 1016; Спр. 49. – С. 3.
14 Там само. – Спр. 100. – С. 996, 999; Спр. 305. – С. 1288; Спр. 335. – С. 398.
15 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 380. – С. 193.
16 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 39. – С. 155, 511; Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 32. – С. 156; Спр. 33. – С. 382; Спр. 34. – 
С. 25; Спр. 36. – С. 1171.
17 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 38. – С. 220, 400, 607, 623; Спр. 39. – С. 155, 511; Спр. 41. – С. 59; Спр. 55. – 
С. 1048; Спр. 63. – С. 1119; Спр. 64. – С. 261, 377; Спр. 66. – С. 395; Спр. 290. – С. 543; Спр. 293. – С.  82; Спр. 315. – 
С. 333; Спр. 334. – С. 845; Спр. 339. – С. 230; Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 29. – С. 461; Спр. 32. – С. 91, 156; Спр. 33. – С. 82, 
654, 1075, 1088, 1267; Спр. 34. – С. 25, 193; Спр. 35. – С. 895; Спр. 36. – С. 231-232, 1171; Спр. 37. – С. 460-463, 571, 
926; Спр. 38. – С. 1483, 1635; Спр. 39. – С. 1072-1073; Спр. 42. – С. 132; Спр. 44. – С. 79, 180, 417, 1245; Спр. 46. – 
С. 42-43; Спр. 49. – С. 3, 6; Спр. 51. – С. 218; Спр. 74. – С. 117; Спр. 78. – С. 674; Спр. 94. – С. 6; Спр. 175. – С. 93; 
Спр. 281. – С. 3; Спр. 285. – С. 118; Спр. 286. – С. 638; Спр. 309. – С. 924.
18 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 339. – С. 230; Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 94. – С. 6; Спр. 108. – С. 657.
19 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 103. – С. 1625; Спр. 111. – С. 1140; Спр. 339. – С. 230; Спр. 340. – С. 392; 
Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 93. – С. 178; Спр. 95. – С. 719; Спр. 97. – С. 662; Спр. 109. – С. 359, 362, 531; Спр. 110. – 
С. 231; Спр. 110. – С. 321-322, 554; Спр. 111. – С. 802-803; Спр. 114. – С. 28; Спр. 115. – С. 393; Спр. 123. – С. 135; 
Спр. 179. – С. 1011.
20 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 90. – С. 971; Спр. 103. – С. 1600, 1625; Спр. 104. – С. 2021; Спр. 105. – С. 879; 
Спр. 106. – С. 534; Спр. 110. – С. 910; Спр. 111. – С. 1130; Спр. 113. – С. 397; Спр. 115. – С. 195; Спр. 121. – 
С. 368, 1267; Спр. 128. – С. 1831; Спр. 339. – С. 230; Спр. 361. – С. 910; Спр. 372. – С. 1179; Спр. 376. – С. 1322; 
Спр. 377. – С. 1343; Спр. 379. – С. 1912, 2228, 2232; Спр. 380. – С. 1659; Спр. 381. – С. 351; Спр. 384. – С. 1572; 
Спр. 385. – С. 800; Спр. 413. – С. 1332; Спр. 417. – С. 2234; Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 107. – С. 1002-1003, 1006, 1009; 
Спр. 111. – С. 763-764; Спр. 125. – С. 70, 588; Спр. 126. – С. 505; Спр. Спр. 129. – С. 942-943.
21 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 121. – С. 1267, 1291; Спр. 137. – С. 1908-1910; Спр. 417. – С. 2234; Спр. 422. – 
С. 1268.


Замостье превратилось в частное владение в 70-е годы XIV в.: как следует из разъезжей грамоты 1462 г., его дедичи имели на руках “русский (т.е.написанный по-русски – С.П.) привилей” князя Владислава  Опольского. К середине XV в. сенокосные, рыбные и лесные угодья Замостья простирались по обоим берегам низовьев Радымны, а также на правобережье Сана, однако пахотных угодий было немного: налоговый реестр 1515 г. фиксирует наличие в селе только 1,75 ланов. Подобная площадь обрабатываемых земель не могла обеспечить жизнеспособность даже  пяти-шести кметских хозяйств. Уже в 30-е годы XV в. шляхетское население Замостья наверняка превышало количество кметов. Закономерным представляется и отсутствие в Замостье привычных для перемышльских сел XV в. мельницы и корчмы: узкий круг клиентуры гарантировал низкую доходность, если не убыточность, этих заведений. Болотистая пойма Радымны оказалась малопригодной для земледелия. Что касается близлежащих возвышенностей, то они “тянули” к граничившим с Замостьем селам Дунковичи, Лазы, Заблотце (Заболотье), но в первую очередь – к городу Радымно и его предместью Сколошову. Между владельцами Радымно (перемышльскими католическими епископами) и шляхтичами из Замостья не раз велись судебные тяжбы по поводу уточнения границ. 
В перемышльских земских книгах 30-40-х годов XV в. мелькают имена трех поколений Замостских. Первое поколение представляют Иван (упом. в 1437 г.) и Петр; второе – сыновья Ивана Волчко и Пехно (Петр), племянники Петра Яцко и Иванко (умер в 1445-1456 гг.), некий Михно (Михаил), а также Сенько и Ешко. Не исключено, что последние являлись родными братьями Яцка и Иванка. Во всяком случае, сын Яцка Петр в судебной записке от 5 января 1473 г. назван родным племянником Сенька и Ешка. Третье поколение владельцев Замостья пока что ограничено сыном Пехна Миколаем и сыном Яцка Петром.
В указанное время самое прямое отношение к Замостью имели и другие персонажи. В 1436-1439 гг. будущие перемышльские православные владыки братья Иван и Афанасий Бирецкие формально – заложили на 6 лет за ничтожную  сумму в 6 гривен (стоимость не самого лучшего коня), а фактически – навечно уступили пану Яцко доставшуюся им от матери пятую часть Замостья “со всеми правами и владениями, гаями, водами, потоками, лугами... и рыбными прудами” за Саном и под Сколошовом. В 1445 г. некие Гаврило с сестрами Анной и Настькой продали Иванко принадлежавшую им часть Замостья за 19 гривен. Бездетный представитель первого поколения Замостских Петр  в 1441 г. сумел отвести от себя обвинение в принадлежности к непривилегированным королевским слугам и  умер в начале 40-х годов.
Упомянутый выше Волчко в 1437 г. был привлечен к суду за убийство  своего единоверца – шляхтича Карпа Лентовеньского, но своевременно скончался. Его единственная дочь Фемка (Фенна) вышла  за перемышльского мещанина Филиппа и в 1460 г. за 30 гривен продала часть отцовских владений родному дяде Пехно, который благодаря этой сделке удвоил стоимость своей доли недвижимости. Мотивация действий  пана Пехна вполне понятна. Ему следовало обеспечить будущее сына Миколая: тот  уже в 1436 г. был совершеннолетним.
К 1462 г. дедичами Замостья считались 5 представителей второго поколения Замостских, сыновья Яцка Петр и Ванько, а также Семко – сын покойного Иванка. Совладельцы Замостья жили довольно дружно: они сообща выступают при разрешении граничных споров с соседями, время от времени ссужают друг другу деньги, однако с уходом из жизни второго поколения отношения между родственниками приобретают иной  характер. Большинство Замостских не имело своих кметов и влачило полунищенское, унизительное для шляхтичей существование. Материальные трудности, скученность проживания, зависть к более удачно устроившемуся родственнику порождали всевозможные коллизии. Порою банальные имущественные тяжбы перерастают в кровавые столкновения. В 1482 г. дедич части Замостья Ванько (сын Сенька, Яшка или Михна), недовольный решением земского суда, вместе с пятью сообщниками напал на Петра и “охромил” тому правую руку. Ранения получили и два кмета покалеченного шляхтича. 
Жестоко пострадавший сын Яцка Замостского Петр – фигура весьма примечательная среди совладельцев Замостья. Судя по всему, это был рачительный хозяин, у которого водились деньги и который знал, на что их потратить. Для него смыслом жизни стало собирание земель в скромных масштабах родного села. В 1472 г. Петр приобретает за 40 гривен у двоюродного брата Семка всю его долю Замостья “с лесом и лугами за замком Радымно и рекой Сан”, до границ села Дунковичи. Год спустя дядья Петра – Сенько и Ешко, – имея 80-гривенный долг, заложили племяннику все свои угодья в Замостье. В 70-е годы Петр держал в залоге и часть владений дяди Пехна.
Вкладывая деньги в недвижимость, наш герой был крайне скуп в отношении других расходов: 2,5 года добивалась вдова его бездетного брата Ванька выплаты причитающейся ей суммы и в конце концов умерила свои претензии с 30 до 10 гривен.  Большую щедрость проявил Петр к своей дочери Машке, которая, выйдя в 1490 г. за Кузьму Копыстенского, получила 20 гривен приданого. После смерти бездетной Машки ее братья три года добивались возвращения в семью 20 гривен. Цель была достигнута летом 1501 г., а деньги вскоре пошли на обеспечение приданого второй сестры Замостских  Анны – жены солтыса перемышльского села Макова шляхтича Федора. Анна и, вероятно, младшие сыновья Петра родились от его второй жены Доброхны – дочери мелкого самборского православного шляхтича Яцка Блажевского. Родом из этого же повета будет и невеста  старшего сына Петра – Настасья Корналовская. 
Последним приобретением Петра стала покупка в 1491 г. участка земли за 23 гривны у некоего Андрея. Андрей продал “всю свою часть“  Замостья “с согласия своих братьев, а именно Венцеслава” (?), предварительно известив Миколая-”Сестренца”, сына Миколая. Являлся ли Миколай внуком Пехна Замостского – остается загадкой. Зато достоверно известно, что в 1494 г. он продал  за 40 гривен отцовские владения сыновьям Петра – Игнату, Матфею, Олехно и Васько: те оказались достойными продолжателями дела своего отца. Братья располагают средствами и готовы вложить деньги в недвижимость, но желающих расстаться со своими лоскутами земли уже не находится. Значительная часть Замостья принадлежала сыну Маруси Станиславу: тот в 1496 г. закладывал Игнату за 80 гривен лишь половину своих замостских угодий.  С сестрой этого Станислава, Маргаритой-Машей, связан конфликт, случившийся еще при жизни Петра. В 1490 г. сын  Петра Игнат, встретив женщину на дороге из Радымно в Замостье, поступил с ней не очень деликатно: попросту сильно избил ее, нанеся четыре “синие” и одну “кровавую” раны. Петру пришлось тогда раскошелиться на крупный штраф.
В первой половине 90-х годов, кроме Станислава, небольшим участком в Замостье владеет какой-то Петр. В 1495 г. он заложил Игнату за 7 гривен четверть всех своих земель. Наконец, нет никаких указаний на то, что отказался от принадлежавших ему лугов и полей Венцеслав (Вацлав). В 1478 г. брат Андрея, несомненно, обитал в Замостье, поскольку сделал 30-гривенную венную запись не только на угодьях, но и на дворе, в котором собирался проживать вместе с молодой женой Доротой. Круг совладельцев Замостья, возможно, был и шире, однако они предпочли перебраться за пределы Замостья. Шляхтичи вроде Семка, Андрея и Миколая, раcпродав свои земли, перестали быть Замостскими, и нет никакой возможности проследить их дальнейшую судьбу.
После 1496 г. в протоколах земских и гродских судов упоминаются только нераздельные дедичи Игнат, Матфей, Олехно и Васько. В 1499 г. братья с большой  выгодой для себя получили в держание под залог 95  гривен заложенное королевское имение Мальнов с 10 ланами пахотной земли: заемщик Михаил Кшечовский крайне нуждался в деньгах для выкупа из турецкого плена  родного брата Яна. Весной 1501 г. освобожденный Ян Кшечовский занял у братьев еще 20 гривен. Если верить судебным книгам, все деньги были возвращены Замостским год спустя. С королевского согласия Мальнов выкупил перемышльский ловчий Добеслав Хмелецкий. Впрочем, какая-то часть села оставалась в держании Замостских. В 1508 г.  возглавивший семейный клан после смерти старшего брата Матфей заплатил 1 гривну 30 грошей налогов как с Замостья, так и с Мальнова. 3/4 гривны (15 грошей – с попа и 21 – с пашни) – максимум того, что могут получить королевские сборщики в Замостье; остальные 7/8 гривны должны приходиться на Мальнов, где норма налогообложения доходит до трех гривен. 
Семейство Замостских в скором будущем ожидают нелегкие времена: возмужавшие братья захотят жениться и завести детей, на повестку дня вновь будет поставлен вопрос о семейном разделе, и еще неизвестно, к каким последствиям приведут имущественные споры. В одном можно не сомневаться: несмотря на свои карликовые владения, Замостские все равно останутся нобилями, и едва ли кто-либо рискнет оспаривать их принадлежность к шляхетскому сословию.
Повседневная жизнь нескольких поколений Замостских протекает в узких границах Замостья, однако не стоит считать их домоседами, которых не интересует, что творится в мире за пределами родного села. Наезженная дорога вела из Замостья в соседний город Радымно. Шляхтичи регулярно совершали поездки за 20 км в “столичный” Перемышль – хотя бы потому, что все сделки по купле-продаже и залогу земель, брачные контракты и т.п. следовало внести в земские книги. Думается, именно в Перемышле происходили встречи Замостских со шляхтичами-единоверцами с Карпатских предгорий Самборщины и верхнего Сана: границы познаваемого ими мира раздвигались еще на 40-50 км. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что мелкие православные землевладельцы не были исключены из процесса общественной жизни Перемышльской земли; во второй половине XV-начале XVI в. Миколай, Петр, Игнат Замостские неоднократно принимали участие в качестве асессоров в заседаниях земских судов. Корпоративные интересы шляхетского сословия, способствовавшие утверждению в Польше XVI в. понятия “шляхетской нации”, отодвигали на второй план конфессиональные и национальные различия.
Comments