Замглинські

ЗАМҐЛИНСЬКІ (Zamglińscy) – дрібношляхетський рід, що фіксується на Волині в останній третині XVI ст.

Родове гніздо – село Замґлинь Луцького повіту Волинського воєводства (нині Травневе Дубенського району Рівненської області). Село лежало в межах Княгининської волості – приватного маєткового комплексу панів Ходкевичів і їхніх спадкоємців князів Вишневецьких та панів Паців. Замґлинські були їхніми слугами та ленниками.

Перший відомий Замґлинський пан Щасний жив у середині XVI ст. Походив він з білоруських земель Великого князівства Литовського, мав трьох синів: Петра († 1600), Михайла († після 1600) та Яна († після 1579). З них Петро володів частиною с. Пичків Лідського повіту (1586) і був одружений з дочкою Филипа Лясоти-Стубельського Овдотею. Їхні діти Михайло, Анастасія, Тетяна і Марія згадуються у джерелах у 1600 р. Після того, як у 1603 р. віленський тивун Ян Пац з дружиною Софією Вишневецькою дарували Княгининську волость волинському воєводі кн. Олександру Острозькому, Замґлинські втратили свою вислугу і, схоже, залишили Волинь.

Джерела:
Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф. 25, оп. 1, спр. 36, арк. 530; спр. 60, арк. 2 зв.-4 зв., 522-524; ф. 28, оп. 1, спр. 24, арк. 729 зв.


Comments