Закревські

Закжевські (Закревські) - шляхет. 
рід із Підкарпаття. Станіслав, вла­
сник одного з дворів в окольному 
замку, 1615-1620, 1625-1630 був 
острозьк. старостою в част. нащад­
ків 0. Острозького89. Від 1616 три­
мав на службі села Лисиче, Понора 
і Корость Острозьк. волості90 (усі в 
Славут. p-ні Хм. обл., останнє те-пер називається Хоросток). Двір 
Станіслава Закжевського знаходи- 
вся в тій част. пригородку, яку ус­
падкували нащадки 0. Острозь­
кого. Аналізуючи перепис катол. 
населення міста 1622 і вміщений у 
ньому перелік членів родини та 
слуг Станіслава Закжевського, мо­
жна прийти до висновку, що навіть 
після складання старостин, уряду 
він продовжував жити саме в за­
мку, а не в одному зі згаданих сіл.
89 Archiwum Główne Akt Dawnych (далі - AGAD), Archiwum Potockich z Łańcuta, rps 1 556,
k. 7; ЦДІАК України, ф. 25, on. 1, спр. 142, арк. 471 зв. У 1618-1630 рр. в острозькому костелі
охрещено чотирьох дітей Станісава Закжевського, див.: Metryki chrztu z Ostroga... - S. 143.
90 ЦДІАК України, ф. 25, on. 1, спр. 122, арк. 363 зв.-364 зв.


згадка 
про «ксьондза» в родині русинів Закревських, нащадків Ярмоли, 
боярина князя Костянтина Івановича Острозького, виглядає цілком 
узасадненою : діти острозького намісника Станіслава Закревського 
вже охрещувалися упродовж 16 18 -16 3 0 років в Острозькому кос­
телі121, а «ксьондз» Міхал, син його родича, дубенського намісни­
ка Войтеха, був у 1628 році писарем Луцького кафедрального кос­
телу122 (двоє Закревських, Олександр і Бернард Гіацинт, навчалися 
у 16 30 -16 32 роках в Острозі).


Comments