Врочанські

ВРОЧАНСЬКІ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

У 1504 р. Дорота, вдова по Ольб-
рахту з Врочанки, продала свій посаг, записаний
на Врочанці і солтистві у цьому селі Катерині, дру-
жині Миколи Врублевського. Відтоді Врублевські
стають співвласниками Врочанки разом із самими
Врочанськими. Близьке сусідство стало причиною
частих конфліктів між двома родами за володіння
маєтком, доходило аж до збройних наїздів одних
на одних, як це було у 1504 р., коли на дім Миколи
Врублевського здійснив збройний наїзд Лука Вро-
чанський, … спільно з 6 [чоловік] шляхти і 6 [чо-
ловік] нижчого стану …, побив дружину [Миколи]
Катерину, забрав кметя».65
Загалом маємо дуже мало відомостей про рід
Врочанських у досліджуваний період. В 40-ві роки
XVІ ст. від імені роду фігурують брати Микола та
Іван Врочанські, сини вже померлого на той час
Фелікса Врочанського.66
65 AGZ.  T. ХVI.  № 3000-3002.
66 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15.  С. 354/355,
768.
67 Смуток
Comments