Ворошило

ВОРОШИЛЬСКІ (ВОРОШИЛИ)? ЯРМУЛТОВСЬКІ?
Опубліковано: Кондратьєв І. Кривошея В. Нариси історії 
Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. – К., 1999. – 109 с.

І

    1. Петро Ворошильский (?-1590-1607-?),
любецький шляхтич (1607).

ІІ

    2/?. Петро (?-1645-1671-?) 
- В 1667-1668 роках був ротмістром наддвірної хоругви Многогрішного, відігравав велику роль у обранні Многогрішного гетьманом [1].
Михайло Кіяшко, Андрій Мурашко та Петро Ворошило були першими полковниками охотницького війська у гетьмана Многогрішного. отримав чин значкового товариша. Доля його після 1671 року невідома.
~ ....... Павловна Ярмултовська.
1. Сокирко О. Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини: історія виникнення.// Київська старовина. – 1998. - №4. – с. 16; Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині ХУІІ-ХУІІІ ст. -Мюнхен,1948.-С.11.

ІІІ

3/2. Павло Петрович Ворошило (?-1668-1700-?)[2]
 - любецький сотник (?-1698.01.-?), (?-1699.02.-1700-?)3. Родина Ворошильских була спорiднена з iншими родами Любецької околицi, так, племiнниця Ганни Забiли панi Ворошило-Ярмултовська була дружиною Якова Бакуринського4. Деякий час Ворошили володiють с.Велика Вiсь, яку з.т. Ворошило отримав вiд чернiгiвського полковника В.Борковського. На початку ХУШ ст. Вербичами володiв Павло Ворошило5.......................................1 
Підтвердні універсали на Вербичі: полковника Якова Лизогуба - обивательці чернігівській Мар'яні Ярмолтовській (27.10.1687), гетьмана Івана Мазепи - Мар'ї Ярмолтовській та її онукові Павлові Ворошилі, синові зятя Петра Ворошили (11.09.1688), а також Павлові Ворошилі "въ подтвержденіе его владетельныхъ правъ" (02.08.1697). А 1 січня 1709 р. Іван Скоропадський надав підтвердний універсал осиротілим дітям покійного Павла Ворошили та їх опікунці пані Івановій Забіліній. На час проведення Генерального слідства про маєтності Вербичами володів зять Ворошили значковий Яків Іллін.


1.   
2.  ІР НБУ, Ф.І, № 62504, арк.1.
3.  Татищев Ю.В. Черниговские архивы...-С.13.
4.  Там само.-С.17-18.
5.  Лазаревский А.Л. Исторические заметки о некоторых селах Черниговской губернии ...-С.29; Василенко Н.П. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка.-Чернигов,1908.-Вып.Ш.-С.17, 25.
     
Comments