ВолошиниВОЛОШИНИ (Влашини, Бордзі Волошини, Właszynowie) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Київській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).Джерела:
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 193 («Właszyn h. Sas … w Żytomierskiem powiecie»).

Олег Однороженко


Першими в реєстрі «Книги данин» ідуть пожалування
волинській шляхті неосвоєних земель. Це свідчить про те, 
що на середину XV ст. земельний фонд Волині ще мав
резерви, якими користувався великий князь. Так, у Кре-
менецькому повіті господар надав порожні землі таким
шляхтичам: Кузьмі Волошину в Березі з річкою й бобро-
вими гонами; Данку Волошину, Кості Тилянці (раніше
тримав Мелешко Волошин) та Сидорові (останньому було
надано порожню землю Волковці з бобровими гонами)3. 
Характерно, що всі перелічені пожалування обмежували-
ся «доживотним» терміном без права передачі у спадок
(«без наследъка»). LM 3. — P. 41. [1499 г.] инд. 3. сентября 12. Ораны. — Дан. лист в. кн. лит. Александра 
дв-ну Урсулу Волошину на с. Славятич Берест. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 194; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 145–212.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 498. С. 36 (по коп. 2).
352 (330). [1499 г.] инд. 3. сентября 12. Ораны. — Дан. лист в. кн. лит. Александра 
дв-ну Войтку Волошину на половину с. Заболотье Берест. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 194; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 145–212.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 499. С. 36 (по коп. 2).
353 (331). [1499 г.] инд. 3. сентября 12. Ораны. — Дан. лист в. кн. лит. Александра 
дв-ну Фед. Волошину на половину с. Заболотье Берест. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 194 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 145–212.]
Comments