Волинці-Чернчицькі

Як правило, в слугах перебували десят-
ками років, а нерідко протягом усього життя.
Так, 1560 р. князь Андрій Михайлович Сан-
гушко Коширський віддячує за багатолітню
службу дарчим записом на «подворокъ Чtр-
нчицкии … з дворцомъ, с полми, сtножатми»
свого служебника Івана Тимофійовича Во-
линця, який «служит мнe, пану своtму, з
молодости своtt jт колкодtсят лeт»51.
У 1587 р. князь Станіслав Радзивілл винаго-
родив свого служебника Яна Горайна «за
вtрныt цнотливыt и учтивыt послуги … ,
которыt jнъ здавна в дому нашомъ звыкъ
показовати»52. 
51 ЦДІАК України.  Ф. 26, оп. 1, спр. 3, арк. 205205 зв.; АЮЗР.  Ч. VIII.  Т. VI.  С. 7678. 52 ЦДІАК України.  Ф. 25, оп. 1, спр. 37, арк. 336 зв.  337; АЮЗР.  Ч. VI.  Т. I.  С. 166169. 


 Волинець-Чернчицький
Олександр ? (дружина Катерина Чаплянка)?
Рік написання: 1619.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання В Чернчицях при
монастирі на горі біля "малої церкви".
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 26.. On. 1..
Спр. 26. . Арк. 62.64.


Про те, що судді загалом дотримувалися правових приписів, засвідчують справи, 
де сторони процесу перебували на різних щаблях соціальної ієрархії чи були пов’язані
на різний спосіб зі старостою. Прикладом може служити конфлікт кн. Григорія Сан-
гушка зі своїм слугою Миколаєм Волинцем, спровокований спробою князя відібрати
маєток, наданий ще його дідом батькові Волинця. Справа розглядалася у володимир-
ському ґродському суді, де старостою був колишній опікун князя Сангушка і його родич
кн. Костянтин Острозький, проте ця обставина не вберегла його від програшу. 
Аналогічний фінал чекав на князя і в кількох інших справах зі слугами (Н. Старченко. 
Стосунки «пан–слуга»... — С. 118–14).

Comments