Волчки Жасковські

пани ЖАСКОВСЬКІ (Волчки, Волчки Жасковські) – панський рід, у XVI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.Джерела:
– печатка Волчка Якимовича Жасковського 1546–1550 рр. (ANK, AS, Teka V, Plik 69; Plik 71; Teka VІІ, Plik 2).
– печатка Волчка Якимовича Жасковського 1560 р. (AGAD, Perg. 7754; Perg. 7755).
– печатка Волчка Якимовича Жасковського 1564 р. (ANK, AS, Teka IХ, Plik 129).

Олег Однороженко

І

Костюшко (+до 1456)
~ Фетинія Немирич.

ІІ

Яким Костюшкович Волчок Жасковський (1517)
1476 году «Продажная запись Опанаса Бабины-Хмелевского Волчку Жасковскому на им. Хмелевъ
1517 июля 1, свідок в продажної запись Богдана Илвовича Боговитиновича князю Василью Михайловичу Санкгушковичу Коширскому на именье Сомин за 450 коп грошей [AGAD. – Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych (Tak zwana Metryka Litewska). – Dz. X. – Sygn. 4791. – K. 1.]

ІІІ

Олексій  Волчко Якимович Жасковський (1563)
Засвідчений в цих документах згаданий
уже Волчко Якимович Жасковський (АрхЮЗР, 1947, 1558, VII1/4, 142, 151, 152, 153; 193, 194, 350), виявляється, мав церковно-християнське ім’я Олекси й, вжите в іншому документі паралельно з традиційним слов’янським автохтонним іменем. У 1550 р. кн. Олександр Андрійович Санґушко Кошерський разом зі сестрою Ганною продали за 300 кіп литовських грошів «именъе нашо материстое Подгайцы в повете Володимерскомъ» Волчкові Якимовичу Жасковському. Той же 1563 р. подарував село дружині Ганні Василівні (уродженій
Патрикеївні) [Архив ЮЗР, ч. VIII, т. 4, с. 139, 155.]. Очевидно, підгаєцьку землю до 1550 р. дали на монастир Олександр і Ганна Санґушки, родичі тогочасних його власників, або, можливо, між
1550 і 1563 рр., Волчко Жасковський.
«1563, іюля 21. Дарственная заііись от АлексЬя
Волчка Якимовича Жасковского жене его Ганне Васильевн на третью часть родовьіх имений». А нижче він і сам називає себе цими двома іменами. Пор.: «Я, Олексий Волчко Якимовичь Жасковский, судя повету Володимере кого, чиню явно самь
на себе снять моим листом…». У кінці документа стоїть і його підпис: «Волчко-АлЬксЬй» (АрхЮЗР, 1558, VI11/4, 175).
Запис про продаж Опанасом Бобиною Хмелевським маєтку Хмелев панові Волчку Жасковському. 1476 р., б. м. н.— Арх.ЮЗР 8/IV, 
~ Ганна Василівна Патрикєєвна Курозвонська
Федір Якимович Жасковський

ІІІ

Прокоп Волчкович
7 березня 1570 Олександр Лясота скаржився на сусіда по маєтку Прокопа Волчка-Жасковського Вуй Прокопа і Волчка Жасковських, тобто дядько по матері - Іван Патрикій-Курозвонський, кременецький підкоморій (ЦДІАУК. - Ф. 28, оп. 1, спр. 5, арк. 312-312 зв.). Дружина Григорія Сенюти, дядька Івана Романовича Сенюти - Милка Патрикіївна-Курозвонська (ЦДІАУК. - Ф. 28, оп. 1, спр. 6, арк. 49-50 зв.). Відповідно, Волчки-Жасковські і Сенюти були пов'язані через шлюбні зв'язки. про напад у ніч із суботи на неділю на його дім у Хмелеві, де зловмисник, «затъкавъши» дружині Лясоти, Марії Олехнівні Борзобогатянці-Красенській, «губу шапкою», «повез ее, збивъши, змордовавши, до двора своего, чинил з нею, што ся ему подобало». Потому серед ночі Прокіп, «пришодчи повторе з слугами и зо всими мужиками поддаными своими, и мене спячого взяли силомоцю кгвалтомъ, вели мя якь злод--я якого, и приведши до двора, всадил мя до везенья, всадивши, знову ся вернул до двора моего». За тим разом нападник вибив двері до комор і побрав усю маєтність його і дружини, а також побив стару «невесту» Якубову, яка була при дітях, і дитину на її руках ударив «два разы коръдомъ» так, що залишилися синці («детятко ледве живо зостало»). А коли настала неділя, Волчко наказав полонянку Лясотину відіслати, яку взявся допровадити до її двора служебник кн. Олександра Чорторийського Андрій Кукольський, що саме проїздив повз двір Волчка. Сам же Лясота, побачивши через вікно зі свого ув'язнення, що сторожа послабила увагу, кинувся тікати. Піддані Волчка були б його спіймали і вбили, але йому трапився під час утечі Кукольський, який Лясоту відбив і допоміг щасливо дістатися додому. Звичайно, сказати напевно, чи відбулося зґвалтування в цьому випадку, неможливо. Слова «чинил з нею, што ся ему подобало», могли бути евфемізмом на означення реальних дій по збезчещенню жінки, а могли відсилати до уяви слухачів, поглиблюючи вину оскарженого, і в той же час прямо не маркуючи Волчка як ґвалтівника. Сама ж потерпіла оповідала про «кгвалт свои и збите» / «кгвалт и збите, змордоване окрутное», а також демонструвала «синие раны по хр--бьте и под пахою», де ґвалт міг означати заподіяння кривди з використанням фізичного і психологічного тиску Малиновский И. Учение о преступлении по Литовсокму статуту. - Киев, 1894. - С. 8-9..
8 березня Олександр Лясота скаржився на Прокопа, який, «подехавши под двор мои ночнымъ обычаем, взявъши украдъком жону мою», відіслав її до стриєчної сестри Олександрової Жоравницької, дружини луцького старости і ключника, до Блудова ЦДІАУК. - Ф. 28, оп. 1, спр. 5, арк. 40-41 зв.. В обох скаргах наголошується на нічному потаємному викраденні дружини, що практично пройшло непоміченим ні для чоловіка, який продовжував спокійно спати, ні для челяді. В обох випадках цей акт нетривалий, радше символічний, після чого жінку відправляють або додому, або до родичів.
Можливо, що напад безпосередньо був спровокований подіями, про які Прокіп оповідав у володимирському іроді 27 лютого. Він скаржився, що Олександр Лясота спочатку запросив його на вечерю, а коли Прокіп згадав про доручення від свого брата Федора Сенюти щодо приятельського погодження, яке Лясота мав учинити «около Хмелева», той його мало не забив, ледь гостеві вдалося утекти до свого дому у тому ж таки Хмелеві Там само. - Ф. 28, оп. 1, спр. 5, арк. 24 зв.. У підґрунті суперечок, окрім традиційних сусідських конфліктів, могла лежати і глибша образа, адже перший чоловік Марії Борзобогатянки - Іван Сенюта - потрапив у татарський полон, а вона по певному часі, не маючи від нього вістки, вишла заміж за Лясоту. Відповідно, в руках подружжя опинилася і нерухомість, що належала Сенюті. Часто в аналогічних випадках, коли вдова виходила заміж удруге за відсутності тестаменту від першого чоловіка, то брати небіжчика відсуджували у неї як «прирожоні» опікуни нерухомість своїх племінників, а також і опіку над ними. Цілком імовірно, що саме в цій площині лежав конфлікт Федора Сенюти і його родича Прокопа Волчка з подружжям Лясот. До такого трактування підштовхує і жест відіслання Марії Борзобогатянки до родички як знак вилучення з її рук маєтності, на якій вона мешкала.
Утім, невдовзі з'ясувалося, що Іван Сенюта живий. Тож 20 серпня 1570 р. возний оповів, що був зі шляхтою у справі Сенюти у Хмелеві, де той наказав своїй колишній дружині покинути маєток. Адже Марія «в небытности его, будучи ему в неволи в рукахъ неприятелскихъ, смилася и такового своволенства важити, замуж за иншого, то ест за Лесоту пошла, двор и именье, и всю маетность знищила, спустошила». Іван Сенюта її «за жону мити и с тобою мешкати не хочет, а иж, деи, мужа твоего тут нет, теды и ты тут у двори не мешкаи, поиди собе за мужемь своимъ». І давав їй коня, на якому мала виїхати.
На те пані Марія Лясотина відповіла: «Я, деи, для того замуж пошла, о том видомости не мила, абы пань Сенюта жив был, а иж жив, и тут до именья своего приехал, теды Лесота, слышечи о томь приеханю его, з ыменья поехал, и, отежчаючи, мни росказаль, кгды, деи, пан Сенюта до двора и именья своего Хмелева приедет, абыхь я, ни в чомь ся ему не спротивляючися, двор и именье поступила и якь же ся, деи, я не противемь, двор и именье ему поступую и поступила, ключи от коморы и от скрынь, выбравши некоторое плате билое и гроши, што тамь мила, отдала». Коня і воза, який їй пропонувалося, вона не взяла, а пішки зі своєю дочкою від другого чоловіка ( «з дететемь») і челядю відправилася з маєтку.
Однак наступного дня Олександр Лясота з помічниками наїхав на Хмелево із селецькими підданими кн. Михайла Олександровича Чорторийського, волинського воєводича, побрав жито й овес і вивіз до Сільця Вся ця історія описана у скарзі Івана Сенюти, див.: Ф. 28, оп. 1, спр. 5, арк. 221-223. Іван Сенюта одружився вдруге з Ганною Богданівною Костюшковичівною-Хоболтовською в січні 1572 р. (ф. 28, оп. 1, спр. 6, арк. 369-370 зв.; Волинські грамоти, с. 150). Ще раз Іван Сенюта згадав свою першу дружину в тестаменті.. Схоже, що Лясота був слугою князя; слуга кн. Олександра Чорторийського фігурує і під час першого викрадення Марії Борзобогатянки, перед ним вона падала ниць та оповідала свої жалі. Цим і закінчується історія, де поняття «ґвалт» могло трактуватися досить широко.
справа про скаргу дружини волинського шлях-
тича Прокопа Волчка Жасковського Марини Мелешкової та її матері Настасі Мелешкової на свого чоловіка та зятя від 1567 року. Так, у січні того ж року він, вивозячи дружину від матері, «… от скрыни от всее маетности…ключи поотбирал, и мене за жону собе не мел, и частокрот мя збивал и окрутне мордовывал, которое нелюбости 
вое и знак оказовал, же девку тую, которую от пани матки моее есми мела, именем Татяну, еще в дорозе едучи, в местечку князя Кошерского, в Камени, зкгвалтовал» [2, c. 134, 135]. А потім, привізши Ма-
рину до свого маєтку Жаскович на Волині, весь посаг і всі речі дружини собі побравши, Прокіп посадив її разом із служанкою «у светлочку малую до везеня», яка ніколи не топилася, де Марина «великого зимна, недзы и голоду… уживала», терплячи від нього постійні побої та наругу, «… иж завжды упившися, пришедши до мене, до тое 
светлочки и разволокши нагую, сам мя пугами, тетивами бивал и хлопятом перед собою бити росказовал» [2, c. 135, 136]. І врешті, водив уночі її до вряду господарського Володимирського «… абых я его от малженства волным учинила» [2, c. 137].
Зізнання возного Тихна Радовицького про вручення упоминального листа Прокопу Волчку Жасковському про неповернення грошового боргу Оттону Оствицю.
~ Марина Мелешківна, дочка .....  і Настасії.
2. Архив Юго-Западной России.Ч. 8, т. 3. Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-западной Руси в XVI – XVII вв. – К., 1909.
Григорій Олександрович Волчок Жасковський (1575, 1578)
восени 1578 року, коли володимирський єврей Шмойло Зраілович способився шукати порозуміння з Григорієм Волчком Жасковським. Обставини склалися так, що Ханна Нахимівна – єврейка з Володимира, знайшовши своє малженське щастя, пішла заміж до Любомля. Той борг, який щаслива наречена зостала винною Шмойлу, вона передала пану Жасковському. Останній завинив кошти їй. Відтак, Волчко мав віддати гроші єврею, і всі віднайшли б у тому спокій та сатисфакцію.
На «лагодливе» прохання оддати борг злісний пан Жасковський залементував: «Жиде, ты, деи, мне грошеи не позычал, которых ся мне впоминаєш!». Аргументовану відповідь єврея про тяглість боргу від Ханни опонент не сприйняв, завершивши суперечку казанням: «Ид же, деи, собе, жиде, до дябла!» («Іди собі, єврею, до чорта!»). По тому добряче вдарив бідолаху в обличчя, продовжуючи погрози: «А скоро, деи, тебе, где инде трафълю, кажу тя ве два кии бити, ажъ будет от земли отлетит» («А як невдовзі зустріну тебе – накажу двома киями бити, аж од землі відлетиш»). Обіцянки Г. Жасковський дотримав – незабаром таки змордував того єврея. Криваві рани були засвідчені судовим урядником – возним, а скарга внесена до актів ґроду.
Продажний запис Григорія Олександровича Волчка Жасковського на половину сіл Хмелева і Підгаєць, продану Андрієві Залонському. 1 грудня 1575. . . . 184
Лист, за яким Станіслав Граєвський віддає Григорію Жасковському суму грошей в обмін на став, відданий в заставу. 10 червня 1576 . . . 193
114. Межовий запис Григорія Волчка Жасковського, про розмежування угідь сусідніх поміщиків. 10 червня 1576 . . . .195
Ґелот Шпиколоський Олександр Андрійович
1 шл. - Марія Олексіївна Волчківна Жасковська
2 шл. - Марія Щаснівна Волчківна Жасковська
АЮЗР.-Ч. VIII, т. IV. - С.146-149.

16 лютого 1567 р. шляхтянка Опранка Петрова Волчковна продала цілком свою материзну частину маєтку Жаскова за 10 кіп грошів своїм братам Олехну, Петру і Федору [Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України. — Ф. ІІ. — Спр. 22217–22241. — Арк. 27–28].

Comments