Войнаровські

Войнаровські - шляхет. рід гербу Стшемє з Краківського воєвод. 

Стефан Войнаровський
У 1-й трет. XVII ст. Я.-П. Острозь­кому та його сестрі Анні-Алоїзі Ходкевичевій служив аріанин, майбутній київськ. ловчий Стефан Войнаровський. Він же тримав кілька сіл в Острозьк. волості - на службі села Мала і Вел. Боровиця70 (тепер Білогір. р-ну Хм. обл.), у заставі села Колимлі, Кривин і Крупець (Славут. р-ну Хм. обл.). Двір Войнаровського знаходився в тій частині пригородку, яка нале­жала дочкам 0. Острозького. В укладеному 1619 р. тестаменті Януш-Павло Острозький заповів Войнаровському 5 000 польських золотих і доживоття на селах Боровиця і Вілія (тепер Остр, р-ну Рівн. обл.),див.: Kas J. «Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny nadzieie....... - S. 117.
Частину Шершнівської волості було передано на невідомих нам
умовах швагрові Стефана Немирича Стефанові Войнаровському, див.: BJ 4503, k. 28, 
BCz, Zbiór Muzeum Narodowego 863/7, k. 93, Архив Юго-Западной Рос -
сии, ч. 1–8, К., 1899–1911 (далі – АЮЗР частина/том), див: 7/2, с. 424; 
Ukraina II/571; Україна перед визвольною війною 1648–1654. Збірка
документів 1638–1648, Київ, 1946, с. 16.
Comments