Внуки

Внуківна Гальшка (чоловік
Григорій Ремчинський).
Рік написання: 1648.
Віровизнання: православна.
Місце поховання: Березнянська
церква.
Пожертви: на церкву Луцького
братства . 100 злотих, на луцькі
шпиталі . 5 злотих, на церкву
Пінського братства . 100 злотих, на
церкву св.Теодора в Пінську . 50
злотих, на шпиталі м.Пінська . 20
злотих, на Куп ятицьку церкву. 100
злотих, на Березницьку церкву . 50
злотих, на чотири церкви в
Степані .100 злотих, на сгепанський
шпиталь . 2 злотих, на Домбровську
церкву . 25 злотих, на домбровсь-
кий шпиталь . 2 злотих, на Дера-
женську церкву . 25 злотих, на
дераженський шпиталь . 2 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 262. .Арк. 308.310 зв.
104. Внучківна (Внуківна?)
Магдалена (чоловік Стефан Бранський).
Рік написання: 1646.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: Пятницька
церква у Чорторийську.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 251. .Арк. 507, 508 зв.
105. Внучківна Софія (чоловік
пан Новоселецький).
Рік написання: не пізн.1647.
Віровизнання: православна.
Місце поховання. Гойський
монастир.
Пожертви: на церкву Гойського
монастиря . 500 злотих та атлас для виготовлення риз, на шпиталь
при Гойському монастирі . 150
злотих, на Шпаківську церкву.ЗО злотих,
на Гродецьку церкву . 50 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 255. . Арк. 232.235.
Comments