Влодки

ВЛОДКИ - шляхетський рід Дрогобицького повіту Перемишльської землі походженням з Малопольщини. Малопольський шляхтич Влодек (Влодко) зі Свенчиць, що займав в 1425 р. уряд самбірського старости, переселився на Дрогобиччину лише в другій третині XV ст. 
Владислав Ягайло в січні 1433 р. записав йому 350 гривен на трьох селах під Дрогобичем: Модричах, Істебнику (нині – м. Стебник) і Лішні. Навесні 1440 р. Варненчик дозволив перевести Істебник на німецьке право, дарувавши Влодкові солтиство за умови служби одним лучником. У 40-і роки Влодеку було подароване львівське село Білка, натомість він відступив Тустановським Модричі18. Були заможними землевласниками навіть у масштабах всієї землі. 
18 AGZ. – Lwów, 1873. – T. 4. – Nr. 71. – S. 131; Lwów, 1875. – T. 5. – Nr. 80. – S. 101; Lwów, 
1876. – T. 6. – Nr. 14. – S. 20; Lwów, 1888. – T. 13. – Nr. 978, 3115. – S. 73, 224; Lwów, 1901. – 
T. 17. – Nr. 4045. – S. 505; Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 
1607 roku / Wyd. A. Prohaska. – Lwów, 1890. – Nr. 85. – S. 68. 

Джерела:
Пашин С. Дрогобицька шляхта (XV – початок XVI ст.) – Дрогобицький краєзнавчий збірник. Випуск XIV-XV. Дрогобич, 2011.


Влодек (Влодко) зі Свенчиць
Малопольський шляхтич Влодек (Влодко) зі Свенчиць, що займав в 1425 р. уряд 
самбірського старости, переселився на Дрогобиччину лише в другій третині XV ст. 
Владислав Ягайло в січні 1433 р. записав йому 350 гривен на трьох селах під Дрогобичем: Модричах, Істебнику (нині – м. Стебник) і Лішні. Навесні 1440 р. Варненчик дозволив перевести Істебник на німецьке право, дарувавши Влодкові солтиство за умови служби одним лучником. У 40-і роки Влодеку було подароване львівське село Білка, натомість він відступив Тустановським Модричі18. 
18 AGZ. – Lwów, 1873. – T. 4. – Nr. 71. – S. 131; Lwów, 1875. – T. 5. – Nr. 80. – S. 101; Lwów, 
1876. – T. 6. – Nr. 14. – S. 20; Lwów, 1888. – T. 13. – Nr. 978, 3115. – S. 73, 224; Lwów, 1901. – 
T. 17. – Nr. 4045. – S. 505; Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 
1607 roku / Wyd. A. Prohaska. – Lwów, 1890. – Nr. 85. – S. 68. 


Яків Влодек,
Єдиний син померлого на початку 60-х років Влодка, Яків Влодек, при проведенні 
люстрації 1469 р. пред'явив 4 грамоти Варненчика із записом 690 гривен на Істебнику 
зі солтиством і, поза сумнівом, був державцею Білки. Лішня, мабуть, також нале-
жала йому, хоча джерела XV ст. мовчать про це 9-ланове село. Час смерті самого Якова не піддається точному визначенню. Записи 70-х років часом називають його Влодком з Істебника, тому неясно, ким – сином чи внуком колишнього старости – був Влодек, який судився в 1491 – 1492 рр. через дрогобицькі ліси з вдовою Якова Конецпольського. В будь-якому разі, до середини 90-х років рід Влодків занепав. Спадкоємицями Якова стали дві його дочки. 

Ганна Влодек 
з 100 гривнами приданого вийшла заміж за Яна Будзивоя Мамаєвича і померла бездітною раніше липня 1466 р.19

19 AGZ. – Lwów, 1888. – T. 13. – Nr. 5142, 6036, 6096. – S. 406, 495, 500; Jabłonowski A. Polska 
XVI wieкu… – S. 4. Барбара дочка Якова Влодкова 
не пізніше як в 1492 р. одружилася з Павлом Ритаровським. 
....... дочка Якова
Друга, невідома на ім'я дочка, була дружиною львівського шляхтича Яна Янушека Малечковського. На початку XVI ст. Білкою розпоряджалися його дочки Катерина та Ядвіга20. Істебник  відійшов до Павла Ритаровського.
20 AGZ. – Lwów, 1901. – T. 17. – Nr. 1267, 1690, 3790, 4089, 4101, 4218, 4222, 4273. – S. 126, 
176, 461, 512, 514-515, 530-531, 538; Lwów, 1903. – T. 18. – Nr. 2128, 2210, 2277-2279, 2300, 2633. – 
S. 312, 325, 334, 337, 389.

Comments