Владики

пани ВЛАДИКИ (Władykowie) – панський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Федька Владики 1499 р. (НМІУ, СФДМ, РД-110; Національний музей історії України. – Том ІІ. – С. 239, 330, n. 368; Національний музей історії України. Скарбниця історичної пам’яті. – С. 82).

печатка Федька Владики 1499 р.

Олег Однороженко

Comments