Вітриловські

Зем’яни з Вітрилова - сяноцький земянський рід.

Джерела та література:
Ярослав Лисейко. Міграция руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття.

У 1424 р. рід репрезентували брати Влодко та 
Гринь8. Згодом маємо справу з Ходором та Павлом, які, очевидно, були їх 
молодшими братами. Крім того, вони, правдоподібно, доводилися братами 
також Антошу та Івану Дзаткові – зем’янам з Кінського9
. Останні прожива-
ли в Кінському, однак володіли частками у Вітрилові. Крім них, стикаємося 
з особою шляхетного Олександра з Вітрилова, учасника судового процесу 
1425 р. про нагану шляхетства10. До 1431 р. він продав свою частку в селі. 
Інші зем’яни з Вітрилова також відпродали свої долі. Процес продажу роз-
почався 1424 р., коли частки маєтку відступили Матвієві зі Збоїськ, і тривав, 
супроводжуючись конфліктами, до 1440 р.11

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum t. zw. Bernardyńskiego we Lwowie, wydane 
staraniem Galicyjskiego Wydziału krajo.wego (далі – AGZ) / Wyd. A. Prochaska. – 
Lwów, 1886. – T. 11.. – Nr 17, 26.
9 Ibidem. – Nr 64, 77, 102, 117–118.
10 Ibidem. – Nr 159.
11 Ibidem. – Nr 26, 551, 1165, 1270, 1299, 
1272.


Comments